donate button
youtube
twitter
facebook

משאבי טבע וכלכלה

 

בישראל משאבים טבעיים רבים, ובהם גז טבעי, מינרלים ופצלי שמן המשמשים להפקת נפט. אנחנו רואים באוצרות הטבע רכוש ציבורי ומובילים מאבק עיקש עבור גישה שוויונית של כלל הציבור אליהם. אנו פועלים לאכוף שימוש מושכל ונבון במשאבי הטבע, וזאת על מנת שיעמדו גם לרשות הדורות הבאים.
 

אנחנו דורשים מגופים המפיקים מהם רווחים פרטיים לפצות על הנזק שגרמו לסביבה, לתקן אותו ולשתף את הציבור ברווחים שצברו. הנענו את המאבק להעלאת אחוז תמלוגי המדינה משימוש בגז ובמשאבי טבע נוספים וכן את המאבק להעלאת תמלוגי ים המלח, ולא נחדל ממלחמתנו למען זכותו של כל אדם, ללא תלות בהונו הפרטי, ליהנות משימוש במשאבי הטבע הציבוריים.

 

עתרנו לבג"צ: להעביר לכנסת את ההחלטה על ייצוא הגז
החלטת הממשלה על ייצוא הגז, תוביל את משק האנרגיה ליבוא דלקים ולנזקים שיסתכמו במיליארדי שקלים. בעקבות קביעה זו, עתרנו לבג"ץ עם התנועה לאיכות השלטון בדרישה לחייב את המדינה לבטל החלטה זו.
הצלחנו! כספי הקרן לרווחי הנפט והגז- למטרות סביבתיות
הכנסת אישרה את חוק "הקרן לאזרחי ישראל" שתשמש לניהול הכנסות המדינה מהיטל על ריווחי גז ונפט. לאחר מאבק ארוך אושר כי חלק מהכנסות הקרן יועברו לפיתוח אנרגיות מתחדשות. מנכ"ל 'אדם טבע ודין': חברי הכנסת הטמיעו את הסיסמא החשובה 'מה שבא מהסביבה צריך לחזור לסביבה"
די לכיבוי השריפות - מקימים ועדת חקירה לבז"ן
תושבי חיפה גילו, שוב, עשן סמיך מיתמר ממפרץ חיפה. להם, וגם לנו, נמאס שרק פועלים לכיבוי שריפות מקומיות במפרץ. לפני האישור הסופי של התכנית להרחבת בתי הזיקוק - אנו קוראים לראש הממשלה להורות על הקמת ועדת חקירה ממלכתית
אדם טבע ודין הקימה מטה חירום בעקבות האסון האקולוגי בערבה
פנייה אישית ממנכ"ל 'אדם טבע ודין', עו"ד עמית ברכה
שרת הבריאות: לאסור על כריית הפוספטים בשדה בריר
למרות לחצים שהופעלו עליה מטעם אינטרסים חזקים, בחרה שרת הבריאות יעל גרמן לקבל את עמדת התושבים ואת עמדתנו ולהבטיח את בריאות תושבי ערד והיישובים הבדואים הסמוכים.
כך פעלנו להשארת הגז הטבעי בישראל
במשך כשנתיים פעלנו באופן אינטנסיבי כדי להשאיר את הגז אצלנו, מדיונים בכנסת בהם נטלנו חלק פעיל, דרך דו"חות ייחודים שהכנו המסבירים את הנזק הבלתי הפיך שיגרם אם יוחלט על ייצוא הגז ועד הגשת עתירה-שיאו של המאבק.
תעלת הימים תהרוס את ים המלח. בין הנזקים: אובדן המינרלים הייחודיים
מיזם "תעלת הימים" נועד להציל את ים המלח. אולם, בדיקה מעמיקה שערכנו מגלה את השפעותיו ההרסניות על האיזור כולו. על התנגדותנו לפרויקט שיביא כליה על ים המלח.
הפקת נפט מפצלי השמן בעדולם: אסון אקולוגי בלתי הפיך
מיזם הפקת נפט מפצלי השמן בחבל עדולם מאיים לפגוע בחבל ארץ ייחודי זה ולסכן את בריאות התושבים במקום. הכל אודות פרוייקט פצלי השמן ההרסני שחייבים לעצור.
אט"ד לששינסקי: להגביל את מפעלי ים המלח
אדם טבע ודין תציג את עמדתה בפני ועדת ששינסקי ותקרא לוועדה להקים תשתית מידע לאומית על משאבי הטבע, לקבוע כי כספי התקבולים יועברו למטרות סביבתיות ולהגביל את פעילות מפעלי ים המלח

  1. לעמוד הבא

עבור לתוכן העמוד