donate button
youtube
twitter
facebook

המשרד להגנת הסביבה נרדם בהגנה על הנגב

3/07/2017

מאגר של חומר חומצי במפעל רותם אמפרט נגב קרס, ועשרות אלפי קוב חומצה זרמו במורד נחל אשלים לכיוון ים המלח.

 

אבל זה רק סימפטום של "מחלה" ארוכת שנים של זיהום סביבתי נוראי. מפעל רותם אמפרט זיהם את עין בוקק, עין צין ועין עקרבים, ועכשיו עוד פנינת טבע מזוהמת ונהרסת. כבר שנים שהציבור מוזהר מפני כניסה לעין צין בשל הזיהום, ורשות הטבע והגנים אף נאלצה להקים נחל מלאכותי לטובת חיות הבר בעין בוקק. כל זאת בשל הסטנדרטים הסביבתיים הנמוכים של המפעל והאכיפה הרפה של המשרד להגנת הסביבה.

 

 

"אדם טבע ודין" כבר הגישה בעבר הליך משפטי נגד רותם אמפרט בשל זיהום עין בוקק, במסגרתו הושג הסכם לשיקום מי התהום במימון כי"ל.  

 

עתירת חופש מידע שהגישה "אדם טבע ודין" נגד המשרד להגנת הסביבה חשפה מסמכים המתארים אזלת יד מתמשכת באכיפת דיני הסביבה על המפעל המזהם. מהמסמכים עולה כי הזיהום שהתגלה במעיינות בנחל צין לפני יותר מ-30 שנים, ונמשך מאז, נגרם לכאורה מחלחול לא מבוקר ממאגרי מי הרפש של המפעל באתר צין.

 

שנים של חוסר אכיפה

 

המשרד להגנת הסביבה דרש מהמפעל להציג תכנית למניעת החלחול מהבריכות באתר צין כבר בשנת 2013. עם זאת, בדיקת פתע של המשרד בשנת 2015 חשפה אי עמידה בתנאי רישיון העסק והמשך חלחול הזיהום אל מי התהום. למרות דרישת המשרד להכין תכנית לאיטום המאגרים עד פברואר 2016, שבעה חודשים אחר כך נתן המשרד להגנת הסביבה ארכה נוספת וקבע כי עד שנת 2017 תיעשה בדיקה לאיטום המאגרים.

 

 

האסון האקולוגי בנחל אשלים, שהתרחש בעקבות קריסת בריכה אחרת של המפעל, הוא תוצאה עגומה של העדר הרתעה ואכיפה רופפת. האווירה המקלה גרמה לכך שאחד המפעלים העשירים בישראל הרשה לעצמו להפוך את המחויבות הסביבתית לבדיחה, תוך כדי עצימת עין ורפיסות של כל הרגולטורים.

 

 

עזרו לנו להילחם ברותם אמפרט, המזהמים הסביבתיים - תרמו לנו כדי שנוכל לשים סוף לזיהום הנגב!

 

 

 

לקריאת המכתב המלא ששלחנו למשרד להגנת הסביבה:


  המכתב שנשלח לשר להגנת הסביבה אלקין

כתבות נוספות

עבור לתוכן העמוד