Coasts and Beaches

תכנון התחבורה של ישראל מפגר מאחורי מדינות ה-OECD, ואנחנו משלמות את המחיר – פקקים אינסופיים, אובדן פריון תעסוקתי וזמן פנוי, זיהום אוויר ותרומה למשבר האקלים – אלו הן ההשלכות של תכנון תחבורתי מוטה רכב פרטי. בשנים האחרונות ממשלות ישראל מנסות ללא הצלחה לסגור את פערי ההשקעה בתשתיות, הנמוכים בעשרות אחוזים ביחס שאר מדינות ה-OECD ולקדם פרויקטים שאפתניים של תחבורה ציבורית. עם זאת, כל עוד לא יונהג בישראל תכנון אפקטיבי, משולב תחבורה ציבורית, הציבור ימשיך לסבול ללא אלטרנטיבה ראויה.

קצת
על
הנושא

בישראל שנת 2022 קיים תכנון תחבורה המותאם לרכב פרטי, ועדיין אין תוכנית ארצית כוללת לרשת תחבורה ציבורית. הריבוי הטבעי הגבוה של האוכלוסיה בישראל לא יאפשר הדבקה של הפער בין כמות הנוסעים על הכבישים לתשתיות הכבישים והדרכים – וניסיון לתכנן עבור רכבים פרטיים בלבד נידון לכישלון ידוע מראש. עם זאת, ההשקעה בתחבורה הציבורית נמוכה משמעותית ביחס לשאר מדינות העולם המתקדמות, תוכניות גרנדיוזיות של משרד התחבורה מקודמות בחוסר תיאום ותכלול, ההשקעות והפרויקטים מרוכזים במרכז הכלכלי בישראל והמענה שניתן לפריפריה אינו מספק או הולם את צרכי התושבים. מדיניות משרד התחבורה אינה שקופה ואינה שאפתנית – ובאופן עקבי נמנעים מלהציב יעדים רשמיים לנסועה בתחבורה ציבורית.

השינוי הנדרש במערכת התכנון ובמערכות התנועה, הוא מעבר ל”תכנון משולב תחבורה ציבורית” (Transit Oriented Development). במדינה כה קטנה, עם מרחקים קצרים בין היעדים, יש אפשרות לפיתוח מערך תחבורה ציבורית יעיל וגמיש, שיכול לשרת את כלל הציבור. מעבר לכך, לתחבורה ציבורית יעילה יש פוטנציאל לצמצם פערים חברתיים ולקדם שוויון הזדמנויות, עצמאות לכלל המגזרים בציבור, הקטנת הפער בין הפריפריה החברתית למרכז, מענה לילדים ונוער שתלויים בהסעות ובעצם לכולנו, שסובלים מבזבוז שעות עבודה ופנאי עקב העומס בכבישים.

כמה עובדות על החופים והים בישראל

סקטור התחבורה אחראי על

20% מפליטות גזי החממה בישראל
הפתרון הוא מעבר לתחבורה ציבורית יעילה וחשמלית ועלייה בתחבורה פעילה (הליכה ואופניים)

ההשקעה בתחבורה ציבורית

נמוכה ב-80%
בהשוואה למרבית המדינות המפותחות.

40%

זה היעד לשימוש בתחבורה ציבורית בישראל בשנת 2040
נמוך בהרבה ממדינות מתקדמות אחרות.

כ-250,000

כלי רכב חדשים עולים על הכביש בישראל מדי שנה
למרות שישראל התחייבה בהסכמי פריז להפחית ב-20% את הנסועה ברכב פרטי עד שנת 2030.

תחבורה ציבורית איכותית ומתקדמת, תחסוך מדי שנה

יותר מ-40 מיליארד ש"ח למשק
היא תוסיף לפריון המשק, תפחית מתחים, זיהום אוויר ותמותה.

מה אנחנו עושים עוד בנושא