הישג אדיר: אושרו תקנות מי השתייה

לאחר שנים של מאבק, אישרה שרת הבריאות את תקנות מי השתייה. אישור התקנות מבטיח מי שתייה באיכות ראויה לכלל התושבים ואנו רואים בו התגלמותו של “צדק סביבתי וחברתי” אליו אנו שואפים.

התקנות נחתמו בעקבות עתירה שהגשנו ב-2008 במטרה לעגן את מסקנות ועדת עדין בתקנות מחייבות. עו”ד עמית ברכה, מנכ”ל אדם טבע ודין ברך את שרת הבריאות על צעד חשוב זה: “אישור התקנות נועד להביא לצדק סביבתי וחברתי, מאחר שאישורן מבטיח כי הזכות למי שתייה באיכות ראויה לא תהיה רק בהישג ידם של מי שמסוגלים לשפר את איכות המים אשר הם שותים באמצעות מתקני סינון ומים מינרלים, אלא כי מדינת ישראל תבטיח מי שתייה באיכות ראויה במים המסופקים על ידה לכלל תושביה”.

שרית כספי-אורון, ראש תחום מים: “תקנות מי השתייה נועדו להבטיח את ההגנה על בריאות הציבור השותה מי ברז, בהתאם להמלצותיהם של גופי התקינה המקובלים בעולם, ביניהם ארגון הבריאות העולמי, האיחוד האירופאי והסוכנות להגנת הסביבה בארה”ב”.

המאבק לאישור התקנות 

תקנות מי השתייה החדשות שאושרו בכנסת עוד ביולי  2012, עוכבו  במשך תקופה ארוכה. 

בחודש מרץ  2013 שלחנו מכתב לשרת הבריאות החדשה, יעל גרמן, ובקשנו ממנה כי אחת מפעולותיה הראשונות כשרת הבריאות תהיה חתימה על התקנות החדשות לאיכות מי השתייה. טענו כי אין כל מניעה לחתום על התקנות כפי שהן. אדרבה, כל עיכוב בחתימה על התקנות פוגע פגיעה מיותרת ובלתי סבירה בבריאות הציבור. 

המאבק לשיפור איכות מי השתייה, הוא מאבק שאנו מובילים כבר למעלה מעשור. אנחנו אף הגשנו בג”ץ בנושא בשנת 2008 במטרה להביא לאישור עדכון התקנות לאיכות מי השתייה.

התקנות החדשות – שיפור קריטי באיכות מי השתייה

בעקבות העתירה, בחודש יולי 2012, אישרה הכנסת את תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה ומיתקני מי שתייה), התשע”ב – 2012. התקנות החדשות מציעות שיפור ניכר על פני התקנות הקיימות ומספקות הגנה טובה יותר על בריאות הציבור. עיקרי התקנות החדשות:

א. הוספת דרישה לניטור ותקן לעשרות מזהמים פוטנציאליים שאינם מנוטרים היום.

ב. החמרת התקן הקיים לעשרות חומרים נוספים לרבות מזהמים מיקרוביאליים וכן למזהם התעשייתי טריכלורואתילן, שהינו מסרטן ועלול לגרום למומים בלב. 

ג. הקמת ועדת מעקב מקצועית לתקנות מי השתייה ודרישה לבחון את התקנות מחדש כל ארבע שנים לפחות.

ד. הסדרת מערך הטיפול במים במטרה להבטיח הסרת מזהמים מהמים ולהפחית תוצרי לוואי מחיטוי מי השתייה. 

ה. הבטחת טיפול מקצועי יותר במערכות מי השתייה.

ו. הגברת השקיפות של נתוני ניטור ואירועי זיהום מים. 

ז. מתן אפשרות לצרכנים לבקש בדיקות מים, כך שיוכלו לוודא כי מי הברז עומדים בדרישות התקנות. 

במרכז המחלוקת – הפלואור 

בתקנות מי השתיה נקבעה גם הוראת שעה לפיה הוספת פלואור למים, אותה מנהיג משרד הבריאות בשנים האחרונות במרבית היישובים בארץ, תהיה בתוקף למשך שנה אחת בלבד. 

השאלה האם להפליר את מי השתייה הינה שאלה מורכבת הן במישור האתי והן במישור הבריאותי. ישנו ציבור לא מבוטל אשר אינו מעוניין בהוספת כימיקלים זרים שאינם חיוניים אל מי השתייה, או בהוספת תרופה למים. בנוסף, מחקרים רבים מראים כי ישנן אוכלוסיות הנפגעות מהוספת הפלואוריד: הדבר מגביר את שיעור הפלואורוזיס של השן, וכמו כן, מעלה את הסיכון שילדים ייחשפו לכמות פלואוריד החורגת מן המנה היומית המקובלת, דבר שמשמעותו פגיעה בבריאות.

עו”ד עמית ברכה, מנכ”ל אדם טבע ודין: “אישור התקנות נועד להביא לצדק סביבתי וחברתי, מאחר שאישורן מבטיח כי הזכות למי שתייה באיכות ראויה לא תהיה רק בהישג ידם של מי שמסוגלים לשפר את איכות המים אשר הם שותים באמצעות מתקני סינון ומים מינרלים"

מאמרים קשורים

פרויקט ראשון מסוגו להעלאת חוסן המים העירוני

אדם טבע ודין לוקח חלק בפרוייקט השבת מי הנגר של עיריית רמת גן. הארגון מקדם ביחד עם העירייה גיבוש מדיניות מתמרצת לניהול מי הנגר ומניעת הצפות, כחלק מההיערכות העירונית למשבר האקלים. איגום מי גשמים והשבתם למאגר מי התהום יכול לסייע להפחית את תלות משק המים בהתפלה, ולתרום לחוסן המים והאקלים של ישראל.

למאמר המלא

הישג במאבק על חוף אמנון

הוועדה לשמירת הסביבה החופית (הולחו"ף) דחתה את הדיון בנוגע לקידום הבנייה של אתר הנופש לעשירים בלבד לתאריך לא ידוע. התוכנית הייתה להקים כפר נופש יוקרתי על חשבון שטחים פתוחים ועל חשבון מאות עצים שחלקם נמצאים באזור יער מוגן. שלחנו מכתבים דחופים לוועדות התכנון ולפקיד היערות בדרישה לשנות ולצמצם את התוכנית תוך מזעור הפגיעה בציבור ובסביבה

למאמר המלא

ניצחון במאבק לפינוי התחנה המרכזית

בעקבות עתירת אדם טבע ודין לבג"ץ, הודיעה תמר זנדברג, השרה להגנת הסביבה, כי היא מכריזה על אזור התחנה המרכזית בתל אביב כאזור נפגע זיהום אויר זאת על פי חוק אויר נקי. עקב כך תאלץ עיריית תל אביב להציג בתוך חצי שנה תכנית פעולה מסודרת.

למאמר המלא