אנרגיה

הרוב המוחלט של האנרגיה המיוצרת בישראל מופק מדלקים מזהמים. אנרגיה היא תנאי הכרחי לקיום ולתפקוד של מדינה ומשק מודרניים. מקורות האנרגיה השונים משמשים לייצור חשמל, לתחבורה יבשתית, ימית ואווירית, לייצור מוצרים תעשייתיים, לחקלאות, ועוד. עם זאת, בצד התועלות של מקורות האנרגיה יש להם גם מחירים סביבתיים הולכים ומצטברים. השימוש האינטנסיבי של האנושות בדלקים פוסיליים כנפט ומוצריו, פחם ואף גז מחצבים ("גז טבעי"), הינו המקור העיקרי לפליטות של זיהום אוויר ושל גזי חממה (בעיקר פחמן דו חמצני) שגורמים למשבר האקלים המתעצם לנגד עינינו. 

מקדמים כלכלה מאופסת פחמן בישראל

אנחנו פועלים שנים רבות על מנת לפתח בישראל משק אנרגיה בר קיימא שיתבסס בצד הייצור על מקורות אנרגיה מתחדשים וירוקים, ובצד הצריכה על חיסכון והתייעלות אנרגטיים. יזמנו ואנחנו מקדמים חוק אקלים מתקדם לישראל, שהונח בכנסת לתחילת הליכי החקיקה במאי 2022. חוק האקלים קובע מנגנונים ונתיבים לקידום אנרגיה בת קיימא וכלכלה דלת פחמן בישראל, לרבות יעדים ותוכניות לאומיות להפחתת פליטות של גזי חממה ולאנרגיה מתחדשת.

האנושות, ומדינת ישראל בתוכה, זקוקים למקורות אנרגיה ירוקים, מתחדשים וברי קיימא, ולשינוי כלכלי ומשקי מכני לכלכלה מאופסת פחמן. משק אנרגיה בר קיימא צריך להבטיח אספקת אנרגיה וביטחון אנרגטי יחד עם מחיר כלכלי סביר ויחד עם שמירה על הסביבה. התעצמותו של משבר האקלים ומחיריו הכלכליים והאנושיים החזויים מעלים את חשיבות השיקול הסביבתי לראש הסולם. במדינת ישראל יש יותר מ-300 ימי שמש בשנה. למרות זאת, אומת הסטארט-אפ לא השכילה לתרגם את המשאב הזה לאנרגיה.

כמה עובדות על משק האנרגיה בישראל:

7.5% התייעלות אנרגטית בלבד

לעומת יעד של 20% בשנת 2020
מדינת ישראל לא עמדה ביעד שהציבה לעצמה.

רק 30%

ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת עד שנת 2030
זה היעד שקבעה מדינת ישראל עד שנת 2030 והוא נמוך מאוד.

חוק האקלים שלנו קובע יעד ל-2030 של

50% אנרגיות מתחדשות
כדי להגדיל במידה ניכרת את אחוז האנרגיה המתחדשת בישראל יש לפתח וליישם טכנולוגיות לאגירת חשמל וכן לשדרג את רשת החשמל.

ל-58% מפליטות הפחמן הדו-חמצני

אחראי סקטור ייצור החשמל
נתון זה נכון לשנת 2018, מאז הסקטור רק הולך וגדל.

רק כ-8%

אנרגיות מתחדשות ב-2021
ייצור החשמל מאנרגיה מתחדשת בישראל בשנת 2021 הוא נמוך מאוד ולא עומד ביעדים שהציבה המדינה לעצמה.

מה עוד אנחנו עושים בנושא

כלי עבודה כבדים בעבודות בינוי בקרבת חוף הים

חוק התשתיות הלאומיות יפגע באינטרס הציבורי והסביבתי

מטרתה של הצעת חוק לקידום תשתיות לאומיות הינה התייעלות רגולטורית, אך היא למעשה מדרדרת את ישראל אחורה בכל הנוגע לשמירה על האינטרס הציבורי, על בריאות הציבור ועל הסביבה. אנו משתתפים בדיוני ועדות הכנסת בנוגע להצעת חוק זו, המקודמת כחלק מחוק ההסדרים, ומשמיעים את קולם של הציבור והסביבה

למאמר המלא
כריתת עץ

חוק ההסדרים – חקיקה הרסנית לסביבה

גם השנה, אישור תקציב המדינה על ידי הכנסת יהיה כפוף לקידום חקיקת חוק ההסדרים. חקיקת ההסדרים הממשלתית המקודמת השנה כוללת שורת צעדים הרסניים ותקדימיים, אשר יפגעו אנושות בהגנה החוקתית שחלה על הסביבה ובריאות הציבור.

למאמר המלא