חוסן מים

משבר האקלים כבר כאן ונותן את אותותיו. התחזיות צופות מגמת ירידה עקבית של עד 25% בכמויות המשקעים השנתיות בישראל והפחתה דרמטית במספר ימי הגשם בשנה. ירידה זו תשפיע בצורה רחבה על משק המים הישראלי, על המערכות האקולוגיות, נחלים ואקוויפרים, על החקלאות ועל המצב הגיאו-פוליטי האזורי. מעבר לכך, צפויה עלייה בתקופות היובש במרכז עונת הגשם, כלומר, יותר אירועי גשם חזקים בתחילת העונה – גשמים אלו יוצרים מי נגר מזוהמים יותר ביחס לגשמים בהמשך העונה. הסיכונים הם משמעותיים, וכוללים בין היתר פוטנציאל פגיעה בחיי אדם, שטפונות, הצפות, זיהום ים ומקורות מי תהום ואף פגיעה כלכלית לרשויות מקומיות ולמשק כולו. לכן חייבים היערכות מתאימה, שבליבה הצורך להבטיח אספקת מים ראויים לשתייה ומגוונים לתושבים לצד ניהול ושמירה על מקורות המים הטבעיים בישראל, לרבות מי תהום ומי נגר.

מקדמים חוסן מים עירוני ולאומי עבור מדינת ישראל

חוסן מים לאומי – גיוון, זמינות ואמינות אספקת המים, ככל הנראה המוצר הבסיסי ביותר – זהו החזון שלנו באדם טבע ודין. כדי לתמרץ רשויות חלשות כמו גם חזקות, אנחנו פועלים ליצירת מתווה כלכלי שיתמרץ רשויות לקדם פתרונות מבוססי טבע להחדרת מי נגר והעשרת מי תהום בתמיכה ממשלתית. ברמה הלאומית אנו ודין מקדמים את הטמעת עקרונות בנייה משמרת מים בתוכנית המתאר הארצית, ועבור שיקום מי התהום, ניסחנו הצעת חוק ואנחנו נלחמים עליה במסדרונות הכנסת. 

כיום, ישראל נסמכת כמעט לחלוטין על התפלת מים כמקור למי שתייה. במקביל לתלות בעייתית זו ישראל מזניחה את מקורות המים הטבעיים, וכרבע מבארות מי השתייה זוהמו בעשורים האחרונים ומעולם לא שוקמו. חשוב לזכור, שבניגוד למים מותפלים, מקורות מים טבעיים מאפשרים גמישות באספקת המים וחוסן לאומי בדמות גיבוי אספקת המים במקרה של פגיעה אסטרטגית במתקני התפלה. בנוסף, מי תהום מכילים מינרלים חיוניים לבריאות הציבור והפקתם זולה יותר מהפקת מים מותפלים. למתקני ההתפלה יש גם מחיר סביבתי כבד (אנרגיה, זיהום ים ואויר ועוד) והם פחות כלכליים משיקום והשבה של מים טבעיים. לאור כל זאת, ברור הצורך לחתור לגיוון במקורות המים בישראל.

כמה עובדות על משק המים בישראל:

2.3 מיליארד קוב מים

מזוהמים תחת רגלינו, ודבר לא נעשה לשיקומם.
זיהום מי התהום במדינת ישראל הוא כה נרחב ששטחו עולה על שטח העיר חיפה.

200 מיליון קוב

של מי נגר במרחבים העירוניים אינם מחלחלים לאקוויפר
מדובר בכמות שוות ערך לכ-3 מתקני התפלה בינוניים.

בישראל 365 אתרים

בהם מי התהום מזוהמים
נפח מי התהום המזוהמים גדול ב-50% מסך המים הנצרכים בישראל בשנה

2 מיליון שקלים בשנה

חסרים כדי להפעיל את המרכז לחיזוי שטפונות
בסגירתו אנו חוששים כי הפערים בין רשויות שונות ביכולת ההיערכות לשינויי האקלים ובמידת הצדק הסביבתי יגדלו עד מאוד.

ירידה של 25%

בכמויות המשקעים השנתיות והפחתה דרמטית במספר ימי הגשם חזויים בישראל עד סוף המאה
אנחנו מקדמים חוסן מים לאומי ודואגים לגיוון, זמינות ואספקת המים.

מה עוד אנחנו עושים בנושא

איסוף דגימת מים לניטור רעלים

עתירה להגבלת השימוש במזהמי PFAS

הגשנו עתירה לבית המשפט העליון כנגד השרה להגנת הסביבה, המשרד להגנת הסביבה, שר הבריאות, משרד הבריאות ורשות המים. בעתירה אנו דורשים שכלל הגורמים הללו יעשו שימוש בסמכותם ובחובתם על פי החוק וייקבעו רגולציה מתאימה לכימיקלי PFAS, אשר שתמנע את המשך הסיכון הבריאותי לציבור.

למאמר המלא
מים זורמים בטבע

פרויקט ראשון מסוגו להעלאת חוסן המים העירוני

אדם טבע ודין לוקח חלק בפרוייקט השבת מי הנגר של עיריית רמת גן. הארגון מקדם ביחד עם העירייה גיבוש מדיניות מתמרצת לניהול מי הנגר ומניעת הצפות, כחלק מההיערכות העירונית למשבר האקלים. איגום מי גשמים והשבתם למאגר מי התהום יכול לסייע להפחית את תלות משק המים בהתפלה, ולתרום לחוסן המים והאקלים של ישראל.

למאמר המלא
לוחמי אש מתיזים קצף כיבוי על שריפה

מקדמים מודעות לסכנות ה-PFAS בכנסת

נציגת אדם טבע ודין השתתפה בישיבה של ועדת משנה של ועדת הבריאות בכנסת לעניין השפעת הסביבה והאקלים על בריאות הציבור. הצבענו על סכנות החשיפה לחומרי PFAS בישראל, והפיגור בנקיטת הצעדים הנדרשים על מנת לצמצם את סיכון החשיפה של אזרחי ישראל לחומרים המסוכנים הללו.

למאמר המלא