לוגו אדם טבע ודין
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ארגוני הסביבה: הרפורמה המשפטית צפויה לפגוע בבריאות הציבור ובסביבה

בנייר העמדה שהוצאנו יחד עם ארגוני סביבה נוספים, אנו מביעים את חששותינו מההשלכות האפשריות של הרפורמה המשפטית על הסביבה ובריאות הציבור ומאמינים שהשינויים הצפויים עשויים לערער באופן תשתיתי את הכלים העומדים לרשותנו כחברה אזרחית.

מעיון בטיוטות החוק השונות שפורסמו לאחרונה, וביוזמות נוספות שאולי מתוכננות בהמשך הדרך, מתברר כי השינויים המתוכננים במערכת המשפטית צפויים לפגוע פגיעה חמורה ביכולת של ארגוני חברה אזרחית לפעול למען האינטרס הסביבתי והבריאותי, וכמו כן בזכותו הבסיסית של הציבור לפעול כנגד מפגעים הפוגעים בבריאותו, באיכות חייו, בסביבתו ובטבע ממנו הוא נהנה. 

השינויים המקודמים על ידי הממשלה מבטלים את מירב הכלים האפקטיבים הנמצאים ברשות החברה האזרחית לפעול למען האינטרס הציבורי, כלים כגון – ביקורת שיפוטית על החלטות מינהליות, לרבות מטעמי סבירות, מתן אפשרות להגיש עתירות ותביעות בעניינים סביבתיים, וכמובן הגבלה חוקתית של הכח השלטוני – במיוחד כאשר מדובר על הגנה על נכסי ציבור חיוניים כגון סביבה ובריאות. 

הכלים הללו מסייעים כיום לציבור במדינת ישראל לנשום אוויר פחות מזוהם; ליהנות מזכות הגישה לחופי רחצה, לטבע ולפארקים; מאפשרים פיקוח ובקרה על מפעלים מזהמים; הגנה על האינטרס הציבורי ושקיפות מידע סביבתי; מבטיחים מים ראויים לשתייה; הגנה על משאבי הטבע, שמירתם לדורות הבאים והגנה על שכבות מוחלשות תוך שאיפה לצדק סביבתי- אקלימי.

פגיעה זו עלולה להיות חריפה במיוחד, לאור העובדה שמדובר בשורה של צעדים אשר נזקם המצטבר גדול מסכום חלקיו. לצערנו לא ראינו התייחסות רצינית להשלכות הרפורמה על החברה האזרחית ועל הכלים העומדים לרשות הציבור לשמור על סביבתו ובריאותו. אנו מאמינים, כי משטר דמוקרטי נועד להיטיב עם תושבי המדינה ולהגן על זכויותיהם הבסיסיות אל מול עוצמת השלטון, גם כאשר מדובר בשלטון אשר נבחר ברוב קולות. זאת, באמצעות קביעת נורמות וכללי משחק, אשר על אכיפתם אמון בית המשפט. שבירתם החדה של כללי המשחק, אשר התפתחו באופן אבולוציוני מאז קום המדינה, היא לא פחות מצונאמי חברתי, אשר מלוא השלכותיו אינן אפשריות לחיזוי. הרפורמה המשפטית שמבקשות הממשלה והכנסת להוביל בימים אלו ישאירו את שמירת הסביבה ובריאות הציבור חשופות לרבבות איומים ללא כלים ממשיים למנוע אותם או אפילו להעלותם לדיון ענייני בקרב מקבלי החלטות. בהקשר הבריאותי והסביבתי, מדובר בנזק שאין להפריז בחומרתו.

הצעדים המתוכננים ברפורמה צפויים להחליש את ההגנה על זכויות סביבה ובריאות; לשלול מהציבור את זכותו להעלות בפני בית המשפט טענות והשגות כנגד פעולות השלטון; למנוע מבתי המשפט לקיים ביקורת שיפוטית אפקטיבית; לצמצם עד ללא היכר את יכולתם של ארגוני החברה האזרחית, להגן על זכויות אדם ולקבל סעד אפקטיבי לתיקון עוולות סביבתיות.

אנו קוראים לממשלת ישראל ולכנסת ישראל לפעול באופן שקול, ולהימנע מקידום שינויים כה דרמטיים באופן חפוז וללא שיח מעמיק. לצערנו השינויים מקודמים באופן שיפגע בשלל אינטרסים ציבוריים חשובים, אשר נוגעים לכל אדם בישראל, מכל המחנות הפוליטיים.

Print Friendly, PDF & Email
הרפורמה המשפטית שמבקשות הממשלה והכנסת להוביל בימים אלו ישאירו את שמירת הסביבה ובריאות הציבור חשופות לרבבות איומים ללא כלים ממשיים למנוע אותם או אפילו להעלותם לדיון ענייני בקרב מקבלי החלטות.

מאמרים קשורים

חשוב, נכון?!

ישראל ממשיכה להתנהל בהפקרות אקלימית וסביבתית, ואנחנו פועלים כל העת לעיצוב המדיניות והחקיקה הסביבתית בישראל.

רק בעזרת תמיכתך נצליח לשנות את המציאות ולקדם היערכות אמיתית לנזקים.

דילוג לתוכן