לוגו אדם טבע ודין

גילויים חדשים בתחום ההדברה

ניתוח נתוני משרד החקלאות

משרד החקלאות מתגאה אמנם בהתקדמות שחלה בתחום ההדברה, ובאחוז הנמוך של שיעור חריגות שאריות חומרי ההדברה בתוצרת חקלאית לשנת 2017 (11%), אך מבדיקות של אדם טבע ודין עולה כי המצב רחוק מלהיות אופטימלי.

משרד החקלאות ומשרד הבריאות שניהם אמונים על ביצוע פיקוח ואכיפה בנוגע לשאריות חומרי הדברה בתוצרת, ועל ביצוע דגימות, כאשר משרד החקלאות אחראי על דיגום בשדה מכוח חוק הגנת הצומח, ואילו משרד הבריאות אחראי על דיגום ברשתות השיווק, בשווקים, ובתחנות המעבר (לגבי תוצרת מיובאת) מכוח חוק המזון. התמונה הכוללת לגבי מצב החריגות של שאריות חומרי ההדברה בתוצרת, תינתן רק בצירוף הנתונים, ובאמצעות תוכנית פיקוח ואכיפה משולבת של שני המשרדים, דבר שלא נעשה בפועל, על אף המלצות מבקר המדינה.
בדו"ח שפרסמנו, ביצענו סקירה של נתונים ממקורות שונים אודות הימצאות חומרי הדברה בפירות ובירקות.

מסקר שאריות חומרי הדברה במזון שערך משרד הבריאות לשנת 2016 (האחרון שפורסם), עולה כי מספר חומרי הדברה שנאסרו לשימוש כבר בשנת 2014, נמצאו בפירות והירקות שנדגמו שנתיים מאוחר יותר. אמנם, מבחינת חשיפה, שיעור החריגה במרבית המקרים אינו עומד על שיעור גבוה, כפי שיפורט להלן, אבל כאשר מסתכלים על החשיפה הכוללת כתוצאה מצריכת ירקות ופירות שונים המכילים שארית מאותו חומר הדברה, או החשיפה לסוגים שונים של חומרי הדברה אשר פועלים על הגוף באופן דומה כקבוצה אזי החריגות מצטברות לכדי נתונים מדאיגים יותר. יותר מכל, הנתונים מצביעים על מחסור באכיפה וברגולציה.

עודכן: נובמבר 2019

מספר חומרי הדברה שנאסרו לשימוש כבר בשנת 2014, נמצאו בפירות והירקות שנדגמו שנתיים מאוחר יותר.

מאמרים קשורים

שלט בהפגה הקורא לצדק אקלימי

צדק אקלימי

השאיפה לצדק אקלימי, מחייבת אותנו להיערך למשבר האקלים ולבנות תוכניות הערכות עתידיות כהזדמנות לצמצום נזקי המשבר ובד בבד יצירת הסתגלות וחוסן אקלימי לאוכלוסיות המוחלשות בעת המשבר.

למאמר המלא