דו”ח: מחסור באכיפה ובפיקוח על שאריות חומרי הדברה במזון בישראל

הגנה על בריאות הציבור מפני השפעות של שאריות חומרי הדברה במזון היא הכרחית בכל מקום. בישראל הדבר נכון ביתר שאת לאור הצריכה המרובה של ירקות בדיאטה הממוצעת של ילדים ומבוגרים כאחד.

הצריכה הגבוהה של פירות וירקות מגבירה את הצורך בשמירה על התוצרת החקלאית נקייה ממזהמים, באופן שאינו מסכן את בריאות הציבור. לשם כך, חיוני לקבוע הסדרים ותקנות שיוודאו כי רמות השאריות של חומרי הדברה במזון נמוכות ויספקו הגנה על בריאות הציבור.

שני המשרדים האמונים על קביעת תקנות ואכיפתן הם משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד הבריאות. הראשון אחראי על התוצרת הטריה בשדה ועד לשיווק שלה, והשני אחראי על התוצרת החל מנקודת השיווק. כדי להבטיח תוצרת תקינה ובטוחה, נדרשות תכניות פיקוח ואכיפה יעילות ומקיפות של שני משרדי הממשלה תוך שיתוף פעולה ביניהם.

למרבה הצער, נכון להיום אין זה המצב. הרגולציה וכן האכיפה בארץ בכל הנוגע להגנה מפני הימצאות של שאריות חומרי הדברה במזון בכמות חריגה, לוקים בחסר, ועשויים להוביל לסכנה לבריאות הציבור כתוצאה מחשיפה מוגברת לחומרי הדברה. הסיכון לבריאות הציבור בישראל מתעצם עוד יותר הודות לצריכה המוגברת של פירות וירקות בדיאטה הישראלית. שיעור החריגות בארץ גבוה מאד יחסית לארה"ב ואירופה, וחסרים הסדרים רגולטוריים רבים בתחום הפיקוח והאכיפה של שני המשרדים האמונים על הנושא, על מנת לשנות מצב זה ולהגן על בריאות הציבור.

ישנם כשלים רבים לאורך השרשרת המסדירה את תחום חומרי ההדברה בישראל – החל ברישום חומרים, בחוסר הסדרת העיסוק של מדבירים בחקלאות וכלה בפעולות פיקוח ואכיפה חסרות ולא אפקטיביות.

בשל המצב הזה, שעשוי להעמיד בסיכון בריאותי מיליוני צרכנים בארץ, החלטנו לבדוק מה מצב הפיקוח והאכיפה, והאם הפירות והירקות שמגיעים לצלחת שלנו בטוחים. במקביל, ניסחנו שורת פעולות ושינויים שיש לבצע כדי שנוכל להיות בטוחים שהסלט שלנו לא מכיל שאריות של חומרי הדברה מסוכנים.

מסמך זה מסכם את המלצות אדם טבע ודין, הקוראת למשרדי הממשלה לפעול באופן מיידי לשינוי המצב, ולקבוע יעד של עד 3% חריגות בלבד, בדומה למדינות המתקדמות בעולם.

עודכן: מאי 2017

הרגולציה וכן האכיפה בארץ בכל הנוגע להגנה מפני הימצאות של שאריות חומרי הדברה במזון בכמות חריגה, לוקים בחסר, ועשויים להוביל לסכנה לבריאות הציבור.

מאמרים קשורים

אקלים ומשפט – סקירת משפט וחקיקת אקלים

בשנים האחרונות ארצות הברית ואירופה עיגנו שינויים רגולטוריים משמעותיים, אשר מעידים על הפנמת הדחיפות בטיפול משבר האקלים. לצד זאת, ברחבי העולם תביעות אקלים שהוגשו לבתי המשפט הפכו לרכיב משמעותי במאבק במשבר האקלים וקו הגנה אחרון של הציבור להבטחת הגנה ומחויבות מטעם השלטונות. בישראל, נושא האקלים מוסדר תחת החלטות ממשלה, אשר אינן מיושמות ואינן אכיפות. מעמדן הנורמטיבי הנמוך לא משאיר ספק גם הוא, כי קיים צורך ממשי ודחוף בחקיקת אקלים בישראל.

למאמר המלא

ההשלכות הקטלניות של הרפורמה המשפטית על איכות הסביבה

המציאות הדמוקרטית כפי שאנו מכירים אותה כיום, המספקת הגנה על זכויות אדם סביבתיות, תשתנה ללא היכר אם ההפיכה המשטרית תעבור. גם הזכות הבסיסית לסביבה ראויה לכל אדם תירמס יחד עם זכויות האדם האחרות.

אסור לתת יד להפיכה המשטרית! יחד נשמור על הדמוקרטיה