דו”ח: סטנדרטים כפולים במזון

החלטנו לבחון את המצב החוקי ביחס למוצרי מזון בולטים בדיאטה הישראלית – פירות וירקות ומוצרי עוף.

הבחינה מעלה כי הן החקיקה החלה על מוצרי עוף מיוצאים, והן החקיקה והנהלים החלים על פירות וירקות מיוצאים מציבים דרישות גבוהות ויסודיות בהרבה מאלה שבחקיקה החלה על סוגי מזון אלו המיועדים לשיווק מקומי.

לסטנדרטים הכפולים הללו אין הצדקה. לאזרחי מדינת ישראל מגיע ליהנות ממזון שעבר פיקוח הדוק, העומד בסטנדרטים החלים בקרב המדינות המתקדמות בעולם.

אנחנו פועלים בימים אלה יחד עם משרד הבריאות במטרה לקדם את אישור התיקון לפקודת המזון, תיקון שעתיד להשוות את התנאים והדרישות החלים על מפעלי מזון מן החי המשווקים לשוק המקומי, לאלה החלים על מפעלים המשווקים לחו”ל.

אנחנו קוראים למשרד הבריאות לצמצם את סעיף התחולה של פרק המזון מן החי, כך שהפיקוח על מזון זה יוגבר ויבטיח את שיפור איכותו בהקדם. כמו כן, נפעל להבאת תקנות חוק הסטנדרטים לאישור הכנסת בהקדם, ונוודא כי התקנות ידרשו בדיקה של התוצרת לשאריות של חומרי הדברה טרם שיווק. עוד נדרוש כי הבדיקות הללו תתבצענה בתדירות המבוססת על הסיכון להימצאות חריגות, כך שתוצרת חורגת לא תגיע למדפים.

עודכן: מאי 2015

אנחנו קוראים למשרד הבריאות לצמצם את סעיף התחולה של פרק המזון מן החי, כך שהפיקוח על מזון זה יוגבר ויבטיח את שיפור איכותו בהקדם.

מאמרים קשורים

אקלים ומשפט – סקירת משפט וחקיקת אקלים

בשנים האחרונות ארצות הברית ואירופה עיגנו שינויים רגולטוריים משמעותיים, אשר מעידים על הפנמת הדחיפות בטיפול משבר האקלים. לצד זאת, ברחבי העולם תביעות אקלים שהוגשו לבתי המשפט הפכו לרכיב משמעותי במאבק במשבר האקלים וקו הגנה אחרון של הציבור להבטחת הגנה ומחויבות מטעם השלטונות. בישראל, נושא האקלים מוסדר תחת החלטות ממשלה, אשר אינן מיושמות ואינן אכיפות. מעמדן הנורמטיבי הנמוך לא משאיר ספק גם הוא, כי קיים צורך ממשי ודחוף בחקיקת אקלים בישראל.

למאמר המלא

ההשלכות הקטלניות של הרפורמה המשפטית על איכות הסביבה

המציאות הדמוקרטית כפי שאנו מכירים אותה כיום, המספקת הגנה על זכויות אדם סביבתיות, תשתנה ללא היכר אם ההפיכה המשטרית תעבור. גם הזכות הבסיסית לסביבה ראויה לכל אדם תירמס יחד עם זכויות האדם האחרות.

אסור לתת יד להפיכה המשטרית! יחד נשמור על הדמוקרטיה