לוגו אדם טבע ודין

דו”ח: סטנדרטים כפולים במזון

החלטנו לבחון את המצב החוקי ביחס למוצרי מזון בולטים בדיאטה הישראלית – פירות וירקות ומוצרי עוף.

הבחינה מעלה כי הן החקיקה החלה על מוצרי עוף מיוצאים, והן החקיקה והנהלים החלים על פירות וירקות מיוצאים מציבים דרישות גבוהות ויסודיות בהרבה מאלה שבחקיקה החלה על סוגי מזון אלו המיועדים לשיווק מקומי.

לסטנדרטים הכפולים הללו אין הצדקה. לאזרחי מדינת ישראל מגיע ליהנות ממזון שעבר פיקוח הדוק, העומד בסטנדרטים החלים בקרב המדינות המתקדמות בעולם.

אנחנו פועלים בימים אלה יחד עם משרד הבריאות במטרה לקדם את אישור התיקון לפקודת המזון, תיקון שעתיד להשוות את התנאים והדרישות החלים על מפעלי מזון מן החי המשווקים לשוק המקומי, לאלה החלים על מפעלים המשווקים לחו”ל.

אנחנו קוראים למשרד הבריאות לצמצם את סעיף התחולה של פרק המזון מן החי, כך שהפיקוח על מזון זה יוגבר ויבטיח את שיפור איכותו בהקדם. כמו כן, נפעל להבאת תקנות חוק הסטנדרטים לאישור הכנסת בהקדם, ונוודא כי התקנות ידרשו בדיקה של התוצרת לשאריות של חומרי הדברה טרם שיווק. עוד נדרוש כי הבדיקות הללו תתבצענה בתדירות המבוססת על הסיכון להימצאות חריגות, כך שתוצרת חורגת לא תגיע למדפים.

עודכן: מאי 2015

אנחנו קוראים למשרד הבריאות לצמצם את סעיף התחולה של פרק המזון מן החי, כך שהפיקוח על מזון זה יוגבר ויבטיח את שיפור איכותו בהקדם.

מאמרים קשורים