הערות אדם טבע ודין לתיקון תקנות הגנת הצומח (הסדר יבוא ומכירה של תכשירים כימיים)

הרגולציה הישראלית על חומרי הדברה לוקה בחסר

על מנת להביא את הרגולציה הישראלית לעמוד בשורה אחת עם הרגולציה האירופאית והאמריקאית, כפי שאף הוגדר כאחת ממטרות ההצעה לעדכון התקנות, נדרש, כחלק מתיקון התקנות, להתייחס למרכיבים הבאים:

1. על הליך הרוויזיות, אשר מתבצע מעת לעת באופן יזום על ידי הוועדה הבין משרדית, להיות מעוגן בתקנות, לרבות קביעת תדירות לעריכת הרוויזיות (אחת ל-15 שנה לכל הפחות) ונוהל ביצוען, אשר יתבסס על ידע מדעי עדכני וכן הערכת סיכונים בהתאם לתנאים מקומיים.

2. יש לקבוע קריטריונים טוקסיקולוגיים וסביבתיים לאישור, להגבלה ולאיסור הרישום של תכשירי הדברה, בדומה לנהוג באירופה ובארה”ב. יש להציב מגבלות על השימוש בחומרי הדברה אשר ידועים כמסוכנים ביותר, על ידי שורה של הסדרים ייחודיים לחומרים לשימוש מוגבל, כפי שנעשה באירופה ובארה”ב.

3. יש להתנות את השימוש בחומרי הדברה בהכשרה ורישוי, על מנת להעלות את מודעות המדבירים לדרישות החוק והתווית, לוודא יישום שיטות מיטביות להדברה, וכן למנוע שימוש מסוכן בחומרי הדברה חקלאיים על ידי כלל הציבור.

4. נדרש להגביר את השקיפות ושיתוף הציבור בכל תהליך קבלת ההחלטות בנוגע לחומרי הדברה, במיוחד בדיונים עקרוניים כגון רוויזיות.

5. לבסוף, אנו מתנגדים להצעה להעביר את תפקיד יו”ר הועדה הבין משרדית לידי נציג משרד החקלאות. מטרת הוועדה הינה לקבוע אם קיימת סכנה בלתי סבירה לציבור או לסביבה מתכשירי ההדברה, ועל כך, יש לשמור את תפקיד יו”ר הוועדה בידי משרד הבריאות.

במסמך יוצגו המלצות אדם טבע ודין לתיקון התקנות במפורט.

עודכן: מרץ 2018

אנו מתנגדים להצעה להעביר את תפקיד יו”ר הועדה הבין משרדית לידי נציג משרד החקלאות.

מאמרים קשורים

חוק ההסדרים – חקיקה הרסנית לסביבה

גם השנה, אישור תקציב המדינה על ידי הכנסת יהיה כפוף לקידום חקיקת חוק ההסדרים. חקיקת ההסדרים הממשלתית המקודמת השנה כוללת שורת צעדים הרסניים ותקדימיים, אשר יפגעו אנושות בהגנה החוקתית שחלה על הסביבה ובריאות הציבור.

למאמר המלא

ארגוני הסביבה: הרפורמה המשפטית צפויה לפגוע בבריאות הציבור ובסביבה

בנייר העמדה שהוצאנו יחד עם ארגוני סביבה נוספים, אנו מביעים את חששותינו מההשלכות האפשריות של הרפורמה המשפטית על הסביבה ובריאות הציבור ומאמינים שהשינויים הצפויים עשויים לערער באופן תשתיתי את הכלים העומדים לרשותנו כחברה אזרחית.

למאמר המלא