לוגו אדם טבע ודין
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

הצעת חוק הגנה על בריאות הציבור

תקציר הצעת חוק הגנה על בריאות הציבור: הפחתת הסיכון מחומרי הדברה.

הסכנות הנובעות משימוש בחומרי הדברה

איומים ביולוגיים על החקלאות הובילו את ענף החקלאות לשימוש תדיר בחומרי הדברה כימיים. החשיפה לחומרי הדברה מתרחשת בשטחים חקלאיים וביישובים הסמוכים להם, וכן בשטחים הפתוחים העירוניים כתוצאה מריסוס של חומרי הדברה וקוטלי עשבים. הסיכונים הבריאותיים הנגרמים מחשיפה לחומרי הדברה הם רבים וכוללים אסטמה בקרב ילדים, השפעות קוגניטיביות, הורמונאליות, טוקסיקולוגיות, נוירולוגיות ואף סרטן.

סקרים מהשנים האחרונות מראים כי השימוש שנעשה בחומרי הדברה בישראל הוא מהגבוהים ביחס למדינות ה-OECD . לפי תוצאות ניטור של חומרי הדברה בגוף האדם , האוכלוסייה הישראלית יותר חשופה לחומרי הדברה בהשוואה למדינות אחרות בעולם.

מהות הצעת החוק

לאור חשיבותה של חקלאות בחיינו, בין היתר לשם אספקת מזון וביטחון תזונתי, יש לפעול לשימור וחיזוק הענף תוך הקטנת הפגיעה הסביבתית והבריאותית. לשם כך, יש לפחית את הסיכונים שבשימוש בחומרי הדברה, הן כתוצאה מהחומרים עצמם והן מאופן השימוש בהם.  בעידן הנוכחי ניתן לקיים חקלאות בת קיימא אשר תתמודד עם איומים על התוצרת החקלאית באופן מושכל ומפוקח, תוך הפחתת השימוש בחומרים המסוכנים לאדם.

החוק המוצע מיועד למזעור הפגיעות הנגרמות עקב שימוש בתכשירי הדברה בשטחים חקלאיים ובשטחים פתוחים אחרים, כגון פארקים, גינות משחקים עירוניות וצידי דרכים.

עיקרי הצעת החוק

תכנית פעולה לאומית תוכן על ידי כל משרדי הממשלה והארגונים הנוגעים לדבר שמטרתה להביא להפחתת הסיכון משימוש בחומרי הדברה תוך שימוש בכלים של הכשרה, חינוך, מחקר ופיתוח, הגברת הפיקוח והאכיפה, ניטור ורגולציה.

הכנת תכניות הדברה ברשויות מקומיות וציבוריות –ההדברה ברשויות תהיה לפי תכנית שהוכנה מראש ואשר תביא להפחתת השימוש בחומרי הדברה, במיוחד באזורים רגישים.

קביעת מרחקי בטיחות לריסוס המבוססים על הסיכונים לבריאות ולסביבה – אסור יהיה לרסס בקרבת מגורים ושימושים רגישים נוספים.

מגבלות על המכירה והשימוש בחומרי הדברה מסוכנים במיוחד.

הכשרת עובדי הדברה העוסקים בחומרי הדברה מסוכנים במיוחד.

חובת דיווח שוטף והקמת מאגר מידע ארצי על השימוש בחומרי הדברה למעקב אחר מגמות בשימוש בחומרי הדברה ולמדידת הצלחתה של מדיניות הממשלה.

היטל על המכירה של חומרי הדברה והפניית כספיו ליישום התכניות וההסדרים שיעלו מכוח חוק זה.

עודכן: דצמבר 2016

Print Friendly, PDF & Email
לאור חשיבותה של חקלאות בחיינו, בין היתר לשם אספקת מזון וביטחון תזונתי, יש לפעול לשימור וחיזוק הענף תוך הקטנת הפגיעה הסביבתית והבריאותית.

מאמרים קשורים

הסכם פשרה ראשון מסוגו בעניין זיהום הקרקע בתל השומר

בית המשפט המחוזי בת"א אישר הסכם פשרה ראשון מסוגו בין אדם טבע ודין למדינה בעתירה שאנו מנהלים בעניין תוכניות הבניה בתל השומר. על פי ההסכם שהשגנו, המדינה מתחייבת לנקוט בשורה של צעדים תקדימיים כדי להבטיח שלא תהיה פגיעה בציבור הרחב בשל זיהום הקרקע והמים במקום. 

Print Friendly, PDF & Email
למאמר המלא

אוויר נקי יותר באופק

לאחר דחיות חוזרות ונשנות, נקבע תאריך להפסקת פעילות היחידות הפחמיות המזהמות בתחנת הכוח אורות רבין – טיעונים שהצגנו בשימוע הציבורי שנערך לקראת חידוש היתר הפליטה תרמו לקבלת ההחלטה הצודקת

Print Friendly, PDF & Email
למאמר המלא

חוק החופים – יש לאן לשאוף

חוק החופים הנוכחי, שעבר ביוזמתנו ב 2004, אינו חל רטראקטיבית על תכניות שאושרו לפניו. התיקון אותו אנו מקדמים לחוק החופים יספק הגנה לסביבה החופית מפני קידומן של תכניות אשר אושרו טרם כניסת החוק לתוקף, ואשר אינן עולות בקנה אחד עם העקרונות העולים מן החוק.

Print Friendly, PDF & Email
למאמר המלא

חשוב, נכון?!

ישראל ממשיכה להתנהל בהפקרות אקלימית וסביבתית, ואנחנו פועלים כל העת לעיצוב המדיניות והחקיקה הסביבתית בישראל.

רק בעזרת תמיכתך נצליח לשנות את המציאות ולקדם היערכות אמיתית לנזקים.

דילוג לתוכן