לוגו אדם טבע ודין

הצעת חוק הגנה על בריאות הציבור

תקציר הצעת חוק הגנה על בריאות הציבור: הפחתת הסיכון מחומרי הדברה.

הסכנות הנובעות משימוש בחומרי הדברה

איומים ביולוגיים על החקלאות הובילו את ענף החקלאות לשימוש תדיר בחומרי הדברה כימיים. החשיפה לחומרי הדברה מתרחשת בשטחים חקלאיים וביישובים הסמוכים להם, וכן בשטחים הפתוחים העירוניים כתוצאה מריסוס של חומרי הדברה וקוטלי עשבים. הסיכונים הבריאותיים הנגרמים מחשיפה לחומרי הדברה הם רבים וכוללים אסטמה בקרב ילדים, השפעות קוגניטיביות, הורמונאליות, טוקסיקולוגיות, נוירולוגיות ואף סרטן.

סקרים מהשנים האחרונות מראים כי השימוש שנעשה בחומרי הדברה בישראל הוא מהגבוהים ביחס למדינות ה-OECD . לפי תוצאות ניטור של חומרי הדברה בגוף האדם , האוכלוסייה הישראלית יותר חשופה לחומרי הדברה בהשוואה למדינות אחרות בעולם.

מהות הצעת החוק

לאור חשיבותה של חקלאות בחיינו, בין היתר לשם אספקת מזון וביטחון תזונתי, יש לפעול לשימור וחיזוק הענף תוך הקטנת הפגיעה הסביבתית והבריאותית. לשם כך, יש לפחית את הסיכונים שבשימוש בחומרי הדברה, הן כתוצאה מהחומרים עצמם והן מאופן השימוש בהם.  בעידן הנוכחי ניתן לקיים חקלאות בת קיימא אשר תתמודד עם איומים על התוצרת החקלאית באופן מושכל ומפוקח, תוך הפחתת השימוש בחומרים המסוכנים לאדם.

החוק המוצע מיועד למזעור הפגיעות הנגרמות עקב שימוש בתכשירי הדברה בשטחים חקלאיים ובשטחים פתוחים אחרים, כגון פארקים, גינות משחקים עירוניות וצידי דרכים.

עיקרי הצעת החוק

תכנית פעולה לאומית תוכן על ידי כל משרדי הממשלה והארגונים הנוגעים לדבר שמטרתה להביא להפחתת הסיכון משימוש בחומרי הדברה תוך שימוש בכלים של הכשרה, חינוך, מחקר ופיתוח, הגברת הפיקוח והאכיפה, ניטור ורגולציה.

הכנת תכניות הדברה ברשויות מקומיות וציבוריות –ההדברה ברשויות תהיה לפי תכנית שהוכנה מראש ואשר תביא להפחתת השימוש בחומרי הדברה, במיוחד באזורים רגישים.

קביעת מרחקי בטיחות לריסוס המבוססים על הסיכונים לבריאות ולסביבה – אסור יהיה לרסס בקרבת מגורים ושימושים רגישים נוספים.

מגבלות על המכירה והשימוש בחומרי הדברה מסוכנים במיוחד.

הכשרת עובדי הדברה העוסקים בחומרי הדברה מסוכנים במיוחד.

חובת דיווח שוטף והקמת מאגר מידע ארצי על השימוש בחומרי הדברה למעקב אחר מגמות בשימוש בחומרי הדברה ולמדידת הצלחתה של מדיניות הממשלה.

היטל על המכירה של חומרי הדברה והפניית כספיו ליישום התכניות וההסדרים שיעלו מכוח חוק זה.

עודכן: דצמבר 2016

לאור חשיבותה של חקלאות בחיינו, בין היתר לשם אספקת מזון וביטחון תזונתי, יש לפעול לשימור וחיזוק הענף תוך הקטנת הפגיעה הסביבתית והבריאותית.

מאמרים קשורים

לא לביטול עילת הסבירות

התיקון לחוק יסוד: השפיטה אשר עבר במליאת הכנסת וביטל את עילת הסבירות אילץ אותנו להשמיע את קולנו בסוגיה שהיא לכאורה פוליטית, אך למעשה היא מהותית לעצם קיומנו כארגון סביבה המייצג את האינטרס הציבורי. בדיון שהתקיים השבוע בבג"ץ הצגנו את עמדנו כידיד בית המשפט.

למאמר המלא