חוק האקלים שלנו הונח בכנסת

החוק הינו קריטי לעיגון יעדי הפחתת פליטות גזי החממה ויאפשר לנו לוודא יישום של החוק באמצעים המשפטיים העומדים לרשותנו - לרבות עתירות לבג"ץ במקרה שהממשלה אינה עומדת במחויבויותיה.

השבוע עשינו עוד צעד קדימה המקרב את ישראל למדינות המפותחות בעולם מבחינת חקיקה אקלימית, הנדרשת היום יותר מתמיד, בכך שהצלחנו לקדם עוד שלב את חוק האקלים שלנו. לפני שבועיים הממשלה אישרה את תזכיר חוק האקלים הממשלתי בוועדת השרים לענייני חקיקה. אבל החוק הממשלתי, שנידון בוועדה, לא מספיק. נמשיך לפעול עם המשרד להגנת הסביבה לשיפור החוק, בין היתר באמצעות קידום הצעת חוק האקלים הפרטית שניסחנו בשיתוף עם חה"כ יוראי להב הרצנו, בכדי שבסופו של דבר יאושר בכנסת חוק אקלים אחד עם יעדים שאפתניים.

הצעת החוק הפרטית שאנו מקדמים היא חשובה ופורצת דרך באופן שבו מדינת ישראל צפויה להיערך למשבר האקלים ולהשלכותיו על שלום הציבור. משבר האקלים מסכן את כלל אזרחי המדינה ללא קשר לשיוך המפלגתי שלהם, ולכן אנחנו בטוחים שהצעת החוק תקבל תמיכה משמעותית ממפלגות מכלל הקשת הפוליטית, במטרה ליישר קו עם המדינות המפותחות בעולם ולהביא את ישראל צעד נוסף קדימה במאבק במשבר.

מה כולל החוק שלנו?

  • יעדים להפחתת פליטות גזי החממה: החוק מגדיר שבשנת 2050 במדינת ישראל תהיה כלכלה מאופסת פחמן, שפעולותיה מבוססות על שימוש באנרגיה נקייה, מבלי להתפשר על החוסן האנרגנטי שלה. 
  • יעד הביניים המוגדר על ידי החוק להפחתת פליטות גזי חממה ב-2030 מייצור חשמל יהיה לכל הפחות 45%. החוק מגדיר כי על הממשלה להציב יעדים חמש-שנתיים להפחתה נוספת החל משנת 2035 ואילך.
  • החוק מגדיר לממשלה לקבוע יעדי ביניים להפחתה, בתוכם לשיעורי ייצור החשמל מאנרגיה מתחדשת, להתייעלות אנרגטית ולהפחתת הנסועה הפרטית. 
  • הקמת מועצה לאומית לאקלים במשרד ראש הממשלה – גוף בעל סמכויות יישומיות שיוודא ביצוע תוכניות לאומיות ויעקוב אחר משרדי הממשלה בביצוע התחייבויותיהם ועמידה ביעדים שנקבעו בחוק. 
  • מינוי ממונה אקלים בכל משרד ממשלתי שיהווה גורם מפקח פנים משרדי. תפקידו יהיה ייעוץ, דיווח וריכוז נושא האקלים במשרד, והוא יהיה כפוף מקצועית למועצה הלאומית לאקלים.
  • הכנת תוכנית לאומית רב-שנתית להיערכות למשבר האקלים על ידי גיבוש איום ייחוס אקלימי לכל משרד ממשלתי. 
  • החלת החובה על כל משרד ממשלתי להגיש תוכנית עבודה משרדית רב-שנתית בעניין הפחתת פליטות גזי חממה.
  • עבור כל תוכנית או אסדרה, המקודמת על ידי הממשלה, ועשויה להשפיע על מאמצי הפחתת הפליטות או ההיערכות לשינוי האקלים, אישור התוכנית או דחייתה יהיה כפוף לוועדה מיוחדת.
משבר האקלים מסכן את כלל אזרחי המדינה ללא קשר לשיוך המפלגתי שלהם, ולכן אנחנו בטוחים שהצעת החוק תקבל תמיכה משמעותית ממפלגות מכלל הקשת הפוליטית

מאמרים קשורים

חוק ההסדרים – חקיקה הרסנית לסביבה

גם השנה, אישור תקציב המדינה על ידי הכנסת יהיה כפוף לקידום חקיקת חוק ההסדרים. חקיקת ההסדרים הממשלתית המקודמת השנה כוללת שורת צעדים הרסניים ותקדימיים, אשר יפגעו אנושות בהגנה החוקתית שחלה על הסביבה ובריאות הציבור.

למאמר המלא

ארגוני הסביבה: הרפורמה המשפטית צפויה לפגוע בבריאות הציבור ובסביבה

בנייר העמדה שהוצאנו יחד עם ארגוני סביבה נוספים, אנו מביעים את חששותינו מההשלכות האפשריות של הרפורמה המשפטית על הסביבה ובריאות הציבור ומאמינים שהשינויים הצפויים עשויים לערער באופן תשתיתי את הכלים העומדים לרשותנו כחברה אזרחית.

למאמר המלא