משרד החקלאות מפקיר את בריאות הציבור

קוראים למשרד החקלאות לשקול את החלטתו בנוגע לחומרי הדברה.

מרבית מהחלטות משרד החקלאות ופיתוח הכפר סותרות את המלצות הוועדה הבין משרדית לתיאום ורישום חומרי הדברה, ואת עמדות משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה.

לעמדתנו, הנתמכת בתגובות משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה להחלטות משרד החקלאות ופיתוח הכפר שפורסמו, החלטות אלו הן החלטות תמוהות, אשר עלולות להוביל לפגיעה בבריאות הציבור ולנזק סביבתי בלתי מידתי.

לטעמנו, החלטות אלו חורגות ממתחם הסבירות, וחותרות תחת המטרות לשמן הוקמה הוועדה הבין משרדית, ומטרות תקנות הגנת הצומח (הסדר ייבוא ומכירה של תכשירים כימיים) התשנ”ה- 1994( להלן: “התקנות” או “תקנות הגנת הצומח”). לצד זאת, בכל הנוגע לסתירה בין החלטות משרד החקלאות לבין המלצות הוועדה, הרי שההחלטות אינן מנומקות דיין, וגם בכך ישנה פגיעה בחובה המנהלית של משרד החקלאות ופיתוח הכפר כלפי הציבור.

לאור זאת, לטובת הגנה על בריאות הציבור והסביבה, וכפי שיפורט להלן, מתבקש משרד החקלאות לשקול את החלטתו בשנית, ולאמץ את מלוא החלטות הוועדה הבין משרדית.

עוד מתבקש המשרד לתקן את הפרוטוקול, כך שיכלול את הערות הציבור שהוגשו לוועדה, לרבות עמדת אדם טבע ודין, וכן שיפרט את התייחסות הוועדה לעמדות אלו.

עודכן: ספטמבר 2018

החלטות אלו הן החלטות תמוהות, אשר עלולות להוביל לפגיעה בבריאות הציבור ולנזק סביבתי בלתי מידתי.

מאמרים קשורים

ארגוני הסביבה: הרפורמה המשפטית צפויה לפגוע בבריאות הציבור ובסביבה

בנייר העמדה שהוצאנו יחד עם ארגוני סביבה נוספים, אנו מביעים את חששותינו מההשלכות האפשריות של הרפורמה המשפטית על הסביבה ובריאות הציבור ומאמינים שהשינויים הצפויים עשויים לערער באופן תשתיתי את הכלים העומדים לרשותנו כחברה אזרחית.

למאמר המלא

אנרגיה סולארית – חשיבות וחסמים

שינוי האקלים מחייב לעבור ממקורות אנרגיה מתכלים ומזהמים למקורות של אנרגיה מתחדשת. עם זאת, לא היה עד כה מעבר משמעותי לאנרגיה מתחדשת כמקור האנרגיה העיקרי בתמהיל הדלקים הישראלי. בנייר העמדה שהוצאנו, סקרנו את החסמים העומדים בפני מימוש פרוייקטים של אנרגיה סולארית בהיקף משמעותי.

למאמר המלא

ההשלכות הקטלניות של הרפורמה המשפטית על איכות הסביבה

המציאות הדמוקרטית כפי שאנו מכירים אותה כיום, המספקת הגנה על זכויות אדם סביבתיות, תשתנה ללא היכר אם ההפיכה המשטרית תעבור. גם הזכות הבסיסית לסביבה ראויה לכל אדם תירמס יחד עם זכויות האדם האחרות.

אסור לתת יד להפיכה המשטרית! יחד נשמור על הדמוקרטיה