ניצחון: שאיבת המים של מפעלי ים המלח מנוגדת לחוק

רק בעקבות פניה שלנו החליטה הרשות לבחון את עמדתה ולגבש את צעדיה בנושא.

בית המשפט המחוזי בחיפה (בית הדין למים) קיבל את הערר שלנו, וקבע כי מפעלי ים המלח שבבעלות משפחת עופר שואבים מאות מיליוני קוב מים מדי שנה בניגוד לחוק. זה הזמן להזכיר כי מהחישובים שלנו מפעלי ים המלח אחראים לכ-30 אחוז (!) מירידת מפלס ים המלח בכל שנה. אב בית הדין, השופט סוקול, אמר כי: “אם לא יישמר ים המלח כמקור מים תיפגע הסביבה, ייפגעו אינטרסים תיירותיים ותעשייתיים, ייפגעו השטחים הסובבים את ים המלח וייפגע המאזן האקולוגי באזור”.

בעתירה שהגשנו נאמר כי ירידת המפלס באגן הצפוני של ים המלח פוגעת בתשתיות ויוצרת בולענים שמסכנים את הציבור, מצמצמת את שטח הים, פוגעת בערכי טבע ומסכנת ישובים באזור. מפעלי ים המלח –  בפעילות התעשייתית שלהם – פוגעים פגיעה חמורה בים במלח שהוא אוצר טבע לאומי ששייך לציבור.

בית המשפט קבע גם כי שאיבת המים מים המלח דורשת רישיון ודחה את טענת מפעלי ים המלח כי ים המלח אינו מקור מים כהגדרתו בחוק המים. בית המשפט נתן לרשות המים חצי שנה לקבוע את תנאי הרישוי על פיו יישאבו המים. בית המשפט גם העביר ביקורת חריפה על רשות המים, וקבע כי במשך שנים רבות לא התעניינה רשות המים בפעולות הנעשות על ידי חברת ים המלח, ורק בעקבות פניה של אדם טבע ודין החליטה הרשות לבחון את עמדתה ולגבש את צעדיה בנושא. לכן קובע בית המשפט כי חברת ים המלח לא תוכל להמשיך ולהפיק מים אלא אם תקבל לכך רשיון הפקה על פי חוק המים ותפעל על פי תנאיו.

משטר הרישוי שקבע בית המשפט יאפשר גם לאכוף את החוק העל המפעלים, גם לקנוס אותם כדברי בית המשפט אם יחרגו מכמות המים שתותר להם להפיק, וגם לקיים שקיפות ציבורית מלאה ופיקוח ציבורי על משאב הטבע הציבורי השייך לכולנו.

אנחנו נמשיך, כמובן, להיאבק על משאבי הטבע שלנו ולדרוש מממשלת ישראל להפסיק למכור את ישראל, חלקים חלקים, לטייקונים.

מפעלי ים המלח, בפעילות התעשייתית שלהם, פוגעים פגיעה חמורה בים במלח שהוא אוצר טבע לאומי ששייך לציבור.

מאמרים קשורים

מתנגדים להארכת החיסיון על פעילות קצא"א

שלחנו הערות על ההארכה הצפויה לחיסיון החל על פעילות חברת קצא"א. החברה הייתה מעורבת בכמה מאסונות הזיהום הסביבתיים החמורים ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל. לאור הסכנות הסביבתיות שפעילות החברה מציבה, נדרשת שקיפות לשם הגברת הפיקוח הציבורי על פעילותה ולהגנה על הסביבה.

למאמר המלא

סיכום פעילות לשנת 2022

השנה הובלנו להישגים אדירים שיש בהם כדי לשנות את פני הסביבה ובריאות הציבור בישראל בטווח הקצר והארוך. אנחנו ארגון הגאה בפועלו למען זכויות אדם סביבתיות, ופועל באופן נחרץ ויומיומי למען קבוצות אוכלוסייה מוחלשות מקרב הציבור הישראלי, אלו הנפגעות יותר מאחרות ממפגעי סביבה ומשבר האקלים.

למאמר המלא

ההשלכות הקטלניות של הרפורמה המשפטית על איכות הסביבה

המציאות הדמוקרטית כפי שאנו מכירים אותה כיום, המספקת הגנה על זכויות אדם סביבתיות, תשתנה ללא היכר אם ההפיכה המשטרית תעבור. גם הזכות הבסיסית לסביבה ראויה לכל אדם תירמס יחד עם זכויות האדם האחרות.

אסור לתת יד להפיכה המשטרית! יחד נשמור על הדמוקרטיה