לוגו אדם טבע ודין
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

רישום חומרי ההדברה בישראל

המלצות לשינויים בהליכי רישום תכשירי הדברה ובנוהל העבודה של הוועדה הבין משרדית לתיאום השימוש בתכשירי הדברה

בשנים האחרונות אנחנו עוסקים לעומק בתהליכים הכרוכים ברישום תכשירי הדברה בישראל, ואף הגישה חוות דעת במסגרת מספר רוויזיות שנערכו לחומרים פעילים בוועדה הבין משרדית לתיאום השימוש בתכשירי הדברה. הסקירה שערכנו, של ההסדרים הקיימים בישראל כיום, הצביעה על כך שמדובר בהסדרים מיושנים ביחס לנעשה במדינות מתקדמות בעולם, דבר המוביל לקיומם של כשלים רבים בתחום.

מן הסקירה עלה כי בראש ובראשונה נדרש להסדיר את קיומן של רוויזיות לאישור מחודש של חומרים פעילים, וזאת במטרה להטמיע שיקולים בריאותיים וסביבתיים, בעיקר בעת בחינה מחודשת של חומרים אשר אושרו בעבר. עוד העלתה הסקירה את הצורך בשקיפות ושיתוף הציבור בתהליכי רישום התכשירים. בנוסף, הסקירה הצביעה על קיומם של כשלים בפיקוח ואכיפה על השימוש בתכשירים בהתאם לדרישות התווית, המתבטאים בין היתר בשימוש ביתי בתכשירים המיועדים לחקלאות, דבר המהווה סכנה לבריאות הציבור שכבר עלה במקרי הרעלה ומוות. עוד עלה הצורך בהגברת מקצועיותם של המדבירים באמצעות הכשרה ורישוי, וכן, הצורך בהגברת הפיקוח על התכשירים, לאורך כל שרשרת המכירה. 

בפגישה משותפת בין נציגי "אדם טבע ודין", משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד הבריאות הוחלט כי "אדם טבע ודין" תגיש את המלצותיה לשינויים בהליכי רישום תכשירי הדברה ובנוהל העבודה של הועדה בעניין זה, ומכאן מוגש מסמך זה. 

מסמך זה מרכז את המלצותינו ומחולק לארבעה פרקים. הפרק הראשון יפרט את המלצתנו לשינויים בנוהל העבודה של הועדה בעניין רישום וחידוש רישום של תכשירי הדברה. יצוין כי המלצות אלו מתייחסות לסוגיות מוסכמות בין "אדם טבע ודין", משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד הבריאות, וכי בהתאם לתקנה 6(ג) לתקנות הגנת הצומח (הסדר יבוא ומכירה של תכשירים כימיים), תשנ"ה-1994 אין מדובר בתיקון המצריך שינוי חקיקה, והוא ניתן ליישום מיידי. הפרקים הנוספים ידונו בהצעות נוספות שלנו לשינויים מערכתיים בהליך רישום וחידוש רישום תכשירי הדברה, אשר יישומן דורש שינוי תקנות או חקיקה ראשי בהתאם.

עודכן: אפריל 2016

Print Friendly, PDF & Email
נדרש להסדיר את קיומן של רוויזיות לאישור מחודש של חומרים פעילים, וזאת במטרה להטמיע שיקולים בריאותיים וסביבתיים

מאמרים קשורים

הסכם פשרה ראשון מסוגו בעניין זיהום הקרקע בתל השומר

בית המשפט המחוזי בת"א אישר הסכם פשרה ראשון מסוגו בין אדם טבע ודין למדינה בעתירה שאנו מנהלים בעניין תוכניות הבניה בתל השומר. על פי ההסכם שהשגנו, המדינה מתחייבת לנקוט בשורה של צעדים תקדימיים כדי להבטיח שלא תהיה פגיעה בציבור הרחב בשל זיהום הקרקע והמים במקום. 

Print Friendly, PDF & Email
למאמר המלא

אוויר נקי יותר באופק

לאחר דחיות חוזרות ונשנות, נקבע תאריך להפסקת פעילות היחידות הפחמיות המזהמות בתחנת הכוח אורות רבין – טיעונים שהצגנו בשימוע הציבורי שנערך לקראת חידוש היתר הפליטה תרמו לקבלת ההחלטה הצודקת

Print Friendly, PDF & Email
למאמר המלא

חשוב, נכון?!

ישראל ממשיכה להתנהל בהפקרות אקלימית וסביבתית, ואנחנו פועלים כל העת לעיצוב המדיניות והחקיקה הסביבתית בישראל.

רק בעזרת תמיכתך נצליח לשנות את המציאות ולקדם היערכות אמיתית לנזקים.

דילוג לתוכן