לוגו אדם טבע ודין
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

העצים בישראל תחת מתקפה

עצים מפיקים עבורנו חמצן, יוצרים צל ומהווים כר פורה למגוון בעלי חיים. חיתמו על העצומה ויחד נעצור את כריתת העצים בישראל.

חתימה על העצומה

הוסיפו את קולכם למאבק

העצים בישראל תחת מתקפה

העצים בישראל נמצאים בתחתית שרשרת המזון העירונית - צפיפות האוכלוסין ומשבר הדיור מובילים לקידום תכניות בנייה מאסיביות, מבלי לבחון או להתחשב בסביבה.

פעם אמרו עלינו שאנחנו מחבקי עצים. היום כבר אף אחד לא מתלוצץ על החשיבות המטורפת של העצים לבריאות הפיזית והנפשית שלנו.

תוכניות בנייה רבות נידונות בהליכים מהירים ומקוצרים, ומבלי לתת את הדעת לחשיבות ערכי הטבע והסביבה, ובין היתר, תוך פגיעה מהותית בעצים. בשנת 2020 נכרתו בישראל מעל 70,000 עצים.

לעצים בוגרים ישנה חשיבות גדולה בסביבת החיים האנושית, הן במתן צל במדינה שהשמש קופחת בה רוב ימות השנה, הן בתרומה ויזואלית של "ירוק בעיניים" במיוחד בנופים האורבניים המתכסים אספלט ובטון, והן, כפי שמלמדים מחקרים שונים, בתרומתם לבריאות ולאיזון הנפשיים של בני האדם שחיים בקרבתם.

למרות ההוראות הברורות הקיימות בעניין זה בפקודת היערות, בשנים האחרונות אנו נתקלים שוב ושוב במקרים בהם נכרתים עצים ללא הצדקה נראית לעין, או שתכנון וגיבוש תכניות פיתוח אינם לוקחים כמעט בחשבון את הצורך בשמירה על עצים ותיקים ונותני צל.

מי שאמור להגן על העצים הוא השר הממונה על יישום פקודת היערות, שר החקלאות. משרד החקלאות, ממנה את פקידי היערות שתפקידם לבחון את הבקשות לכריתת עצים, לבחון האם העץ הוא עץ מוגן על פי הקריטריונים הקבועים בחוק, ולאשר או לדחות את בקשת הכריתה. ואולם, מדיניות משרד החקלאות היא ללכת צעד נוסף בהפקעת סמכותם של פקידי היערות, ולהפוך אותם לגורם מיייעץ בלבד.

אנו מקדמים הצעת חוק עצים:

  • מנגנון שקוף, נגיש וידידותי ליידוע הציבור על רשיונות הכריתה באמצעות פרסום על גבי העץ עצמו. החוק יבטיח הגנה מרבית על עצים כבר בשלבי התכנון.
  • החוק יחייב הקמת קרן ייעודית לנטיעת עצים חדשים.
  • החוק יבטיח שלציבור תהיה היכולת להתנגד לכריתה כבר בשלב התכנון בו ניתן עדיין להשפיע על התוכנית המוצעת.
  • החוק יחייב קביעת יעד להגברת שיעור היער העירוני מסך השטח העירוני.

הצטרפו אלינו להגנה על העצים!

Print Friendly, PDF & Email

איך עוד אנחנו פועלים בנושא

דילוג לתוכן