לוגו אדם טבע ודין

תכנון מקיים

תגית: תכנון מקיים

מאמרים

פרסמנו את הערותינו להצעת תכנית הפעולה של עיריית תל אביב-יפו לשיפור איכות האוויר באזור התחנה המרכזית.

חדשות

ועדת הערר של המועצה הארצית לתכנון ובניה קיבלה את הערר שהגשנו והורתה על שינוי משמעותי בתכנית הגדולה של מפרץ חיפה המתחדש, לאור עליית מפלס הים הצפויה עקב שינוי האקלים.

מאמרים

אנו משתתפים בדיוני ועדות הכנסת בנוגע להצעת חוק תשתיות לאומיות, המקודמת כחלק מחוק ההסדרים, ומשמיעים את קולם של הציבור והסביבה