לוגו אדם טבע ודין

איכות אוויר

תגית: איכות אוויר

חדשות

הגשנו ערר על החלטת הולחוף לאשר הקמת מרכזי אנרגיה להפקת אנרגיה מגז טבעי בלב סביבה עירונית צפופה במתחם שדה דב בתל אביב

מאמרים

אנו משתתפים בדיוני ועדות הכנסת בנוגע להצעת חוק תשתיות לאומיות, המקודמת כחלק מחוק ההסדרים, ומשמיעים את קולם של הציבור והסביבה