הסרה מרשימת תפוצה

הוסרת בהצלחה מרשימת התפוצה, יום נעים.