חדשות

השבוע מתקיים דיון קריטי בתכנית ההרסנית לבניית שני בתי מלון בחוף לידו באשדוד