אילו פעולות נדרשות מהממשלה לקראת תום תקופת זיכיון ים המלח?

הגשנו השבוע את התייחסותנו לדו”ח הביניים של הצוות לעניין פעולות הממשלה הנדרשות לקראת תום תקופת זיכיון ים המלח, שעל הקמתו אנו מברכים.

הבחירה להסדיר את הנושא החשוב הזה מבעוד מועד, מאפשרת דיון ציבורי רחב לפני קבלת החלטות בלתי הפיכות לגבי עתידו של פלא הטבע הנמוך בעולם.

דו”ח הביניים לשימוע ציבורי מחודש מאי 2018, משקף עבודה שנעשתה במסירות על ידי חברי הצוות. אולם לעמדתנו, תוצאות המלצות הועדה אינן עונות על המשימה רבת המשקל, שהוטלה על הועדה במסגרת כתב המינוי ואשר לה יחל הציבור בציפייה רבה: גיבוש המלצות באשר לפעולות המדינה, הנדרשות לקראות תום תקופת הזיכיון מתוך ראייה לאומית כוללת ורחבה, שבמסגרתה נדרשת בחינה מעמיקה של כלל ההיבטים הרלוונטיים ביחס למצבו העגום של אוצר טבע נדיר זה ואילו פעולות נדרשות על מנת להביא לשינוי חיובי של המצב הקיים.

נקודת המוצא של הועדה, אשר נקטה בעמדה פרשנית מצומצמת ושמרנית של המנדט אשר הוענק לה, עלולה להוביל להחמצת שעת הכושר הנדירה כדי להבטיח את עתידו של ים המלח. הסתכלות צרה זו משתקפת במטרת העל שהציב לעצמו הצוות: “השאת הערך הכלכלי של ים המלח תוך שילוב ערכים סביבתיים וחברתיים”.

ים המלח הוא אוצר טבע חשוב וייחודי למדינת ישראל, אשר חשיבותו אינה מוטלת בספק. עם זאת, קיים פער אדיר בין ההכרה הלאומית הרחבה בחשיבות שימורו של ים המלח לבין מידת ההגנה שמספקת לו מדינת ישראל בפועל. לעמדתנו, היה על הצוות לגבש מדיניות ארוכת טווח לשני אגני הים כאשר האינטרס הציבורי הרחב, ולא האינטרס הכלכלי, עומד בראש מעייניו.

במסמכים תוכלו לקרוא את התייחסותנו לדו”ח הביניים של הצוות לעניין פעולות הממשלה הנדרשות לקראת תום תקופת זיכיון ים המלח וכן את עמדתנו באשר לפעולות שעל המדינה לנקוט על מנת לשקם ולשמר את פלא הטבע הנמוך בעולם.

עודכן: יוני 2018

קיים פער אדיר בין ההכרה הלאומית הרחבה בחשיבות שימורו של ים המלח לבין מידת ההגנה שמספקת לו מדינת ישראל בפועל.

מאמרים קשורים

עתירה תקדימית לבג"ץ: דורשים ממפעלי ים המלח לשלם דמי מים

הגשנו עתירה לבג"ץ על מנת לחייב את מפעלי ים המלח לשלם דמי מים על פי חוק המים, כמו כל צרכן וכל מפיק מים בישראל. הגיע הזמן לשים סוף למצב האבסורדי שבו דווקא חברת מפעלי ים המלח לא משלמת דמי מים על אף השימוש האינטנסיבי שלה במשאב כל כך יקר ונדיר.

למאמר המלא