אנרגיית מימן – מרכיב במשק אנרגיה בר קיימא בישראל בשנת 2050?

פרסמנו מסמך עמדה הקורא לגבש ולאשר אסטרטגיית מימן לאומית, לצד רגולציה מתאימה. מימן הינו מקור אנרגיה נקי נוסף שיוכל להיות חלק מתמהיל האנרגיה בר הקיימא ולסייע בעמידה ביעדי הפחתת הפליטות.

מהו מימן?
מימן הוא היסוד הקל ביותר והנפוץ ביותר ביקום. נפיצותו בקרום כדור הארץ ובאטמוספרה קטנה בהרבה, ואולם הוא עדיין מצוי בכדור הארץ בכמויות משמעותיות ביותר בהיותו מרכיב מרכזי במים המכסים את מרבית הפלנטה ובחומרים האורגניים שמהם מורכבת הביוספרה. המימן מצוי גם בכמויות משמעותיות בדלקים פוסיליים שהיו פעם חלק מן הביוספרה ונוצרו במעבה האדמה.

איך מפיקים מימן?
לצורך הפקת מימן יש צורך לייצרו בתהליכים שונים שבהם הוא מופרד מהיסודות
האחרים שאליהם הוא קשור. לצורך הפקת מימן דרוש חומר גלם המכיל מימן ומקור אנרגיה הדרוש לניתוק
הקשרים הכימיים שבהם קשור המימן למולקולה. כיום ישנן טכנולוגיות אחדות להפקת מימן. חלקן בשלות
מבחינה טכנולוגית וחלקן בפיתוח. עלות התהליך ופליטות הפחמן הדו חמצני ממנו תלויים בחומר הגלם ובאופן
הייצור. מימן ירוק הוא מימן המיוצר ממים באמצעות חשמל – תהליך הקרוי אלקטרוליזה. זהו תהליך נקי וללא פליטות, אך הוא יקר מאד ומצריך אנרגיה רבה. אם מקור האנרגיה הוא אנרגיה מתחדשת וירוקה, הרי שהתהליך נקי לחלוטין.

כיצד יכול המימן לשמש כמקור אנרגיה?
המימן הוא דלק שחמצונו משחרר אנרגיה. החמצון יכול להתבצע במספר סקטורים ובמספר טכנולוגיות
שנמצאות בשלבים שונים של בשלות, הדגמה, ניסוי או פיתוח. למימן מספר יתרונות בלתי מבוטלים כמקור אנרגיה פוטנציאלי: הוא זמין בכמויות גדולות, ניתן לאחסון ושינוע והשימוש בו נקי מפליטות גזי חממה. אלא שלמימן חסרונות בייצור ובהפקה שלו וכן באחסון, בשינוע ובשימוש. הוא גז דליק ונפיץ הנושא בחובו סיכונים בטיחותיים, והפקת מימן ירוק הינה עדיין בלתי יעילה אנרגטית ויקרה כלכלית.

מה המצב הנוגע למימן בישראל?
במדינת ישראל אין כרגע אסטרטגיה רשמית ומאושרת למימן ואין רגולציה מתאימה, אולם נושא זה נמצא על סדר יומו של משרד האנרגיה. משרד האנרגיה פרסם טיוטת אסטרטגיה שעל פיה עד שנת 2030 תהיה התמקדות במחקר ופיתוח, בין 2030-2040 יתבצעו פרויקטי פיילוט, ועד שנת 2050 נגיע ליישום משמעותי. עם זאת כבר כיום מוצגים או מקודמים פרויקטים שונים על ידי גורמים משקיים בישראל כגון בז"ן או כי"ל.

המלצות אדם טבע ודין בנוגע לאנרגיית מימן
1 . לנוכח משבר האקלים יש צורך לגבש ולאשר בשיתוף הציבור אסטרטגיית מימן לאומית.
2 . יש צורך לתת את הדגש על מימן נקי ככל האפשר.
3 . יש צורך לקדם רגולציה שתאפשר ותתמוך בייצור או בשימוש במימן נקי, ותקשה או תאסור מקורות מימן מזהמים.
4 . יש צורך לקדם רגולציית בטיחות לייצור ולשימוש במימן.
5 . יש צורך להטמיע את האסטרטגיה והרגולציה הלאומית למימן במערכות התכנון בטרם מאושרים פרויקטים של מימן, ולתכנן את התשתיות בהתאם.
6 . יש צורך להיות חלק ממאמץ המו"פ הבינלאומי לפיתוח מקור אנרגיה נקי נוסף זה שיוכל להיות חלק מתמהיל האנרגיה בר הקיימא ולסייע בעמידה ביעדי הפחתת הפליטות.

מימן ירוק הוא מימן המיוצר ממים באמצעות חשמל – תהליך הקרוי אלקטרוליזה. זהו תהליך נקי וללא פליטות, אך הוא יקר מאד ומצריך אנרגיה רבה. אם מקור האנרגיה הוא אנרגיה מתחדשת וירוקה, הרי שהתהליך נקי לחלוטין.

מאמרים קשורים

פרויקט ראשון מסוגו להעלאת חוסן המים העירוני

אדם טבע ודין לוקח חלק בפרוייקט השבת מי הנגר של עיריית רמת גן. הארגון מקדם ביחד עם העירייה גיבוש מדיניות מתמרצת לניהול מי הנגר ומניעת הצפות, כחלק מההיערכות העירונית למשבר האקלים. איגום מי גשמים והשבתם למאגר מי התהום יכול לסייע להפחית את תלות משק המים בהתפלה, ולתרום לחוסן המים והאקלים של ישראל.

למאמר המלא

צדק אקלימי

השאיפה לצדק אקלימי, מחייבת אותנו להיערך למשבר האקלים ולבנות תוכניות הערכות עתידיות כהזדמנות לצמצום נזקי המשבר ובד בבד יצירת הסתגלות וחוסן אקלימי לאוכלוסיות המוחלשות בעת המשבר.

למאמר המלא