בג”ץ למדינה: “מדוע הציבור לא יכול לערער על החלטות הוועדה לשמירה על הסביבה החופית?”

הוועדה לשמירה על הסביבה החופית נועדה לבחון כל תכנית בניה באזור החופים ובכך לתת תשובה הולמת להתמודדות עם לחצי הפיתוח והבנייה. אולם, לאחר שנודע לנו כי לאדם או לגוף המייצגים עניין ציבורי אין זכות לערער למועצה הארצית על החלטות שמקבלת הוועדה לשמירה על הסביבה החופית (הולחו”ף), עתרנו לבג”ץ.

הדרת הציבור מהליכי תכנון- החלטה אנכרוניסטית

בעקבות ערר שהגישו נציגי מפלגת הירוקים על החלטת הוועדה לשמירה על הסביבה החופית (הולחו”ף) לאשר את הקמת התחנה הפחמית באשקלון בשטח הסביבה החופית, פרסמה ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית ביוני 2009 החלטה, לפיה לא זכאי אדם או גוף כלשהו להגיש בשם האינטרס הציבורי ערר על החלטות הועדה לשמירה על הסביבה החופית.

בהחלטה נקבע כי המונח “הרואה את עצמו נפגע” לא תקף על מי שנפגע אינטרס ציבורי שהוא מייצג, וכי המועצה הארצית אינה מוסמכת להעניק זכות ערר שהמניע לו הוא מניע ציבורי. לאור עמדה זו, ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית, דחתה את הערר בעניין התחנה הפחמית על הסף ולא התייחסה לגופו.

עתרנו לבג”ץ- הדרת הציבור מהליכי תכנון מסוכנת   

אנחנו הגשנו עתירה לבג”ץ כנגד החלטת ועדת המשנה לעררים, וטענו כי מדובר בהחלטה אנכרוניסטית, פגומה ופסולה שנועדה להדיר את הציבור מהליכי התכנון הנוגעים לסביבה החופית ולצמצם משמעותית את האפשרות לבקר את החלטות הולחו”ף ולמנוע מתכניות פיתוח שמזיקות לחופים להתממש.

בעתירה טענו כי ועדת המשנה לעררים יצרה מצב מעוות לפיו חברי הולחו”ף ערים לכך שכל החלטה שיקבלו לטובת שמירת החופים, תהיה חשופה להתנגדויות מצד יזמים פרטיים, בעוד החלטות שיתקבלו לטובת אינטרסים נדל”ניים לא יוכלו להיתקל בהתנגדות מכל סוג בשלבי התכנון המוקדמים.

“אנו נאבקים על הזכות הדמוקרטית הבסיסית לקחת חלק אמיתי ומשמעותי בהליכי התכנון ולהלחם על עתיד החופים בישראל”, מסביר עו”ד אסף רוזנבלום מהעמותה.

המדינה חייבת הסבר

בעקבות העתירה שלנו בג”ץ הוציא צו על תנאי וחייב את המדינה להסביר מדוע לאדם או לגוף המייצגים עניין ציבורי אין זכות לערער למועצה הארצית על החלטות שמקבלת הוועדה לשמירה על הסביבה החופית (הולחו”ף). 

עו”ד אסף רוזנבלום: “דרישת בג”ץ מהמדינה לנמק מדוע ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית החליטה לסגור בפני הציבור את השער, שהיה עד כה פתוח, ולמנוע ממנו להשתתף ולהשפיע על התכנון בתחום הסביבה החופית, מבטאת את גישתנו העקבית לפיה החופים הינם משאב שנועד לתועלת הציבור”.

“אנו נאבקים על הזכות הדמוקרטית הבסיסית לקחת חלק אמיתי ומשמעותי בהליכי התכנון ולהלחם על עתיד החופים בישראל”, מסביר עו”ד אסף רוזנבלום מהעמותה.

מאמרים קשורים

פרויקט ראשון מסוגו להעלאת חוסן המים העירוני

אדם טבע ודין לוקח חלק בפרוייקט השבת מי הנגר של עיריית רמת גן. הארגון מקדם ביחד עם העירייה גיבוש מדיניות מתמרצת לניהול מי הנגר ומניעת הצפות, כחלק מההיערכות העירונית למשבר האקלים. איגום מי גשמים והשבתם למאגר מי התהום יכול לסייע להפחית את תלות משק המים בהתפלה, ולתרום לחוסן המים והאקלים של ישראל.

למאמר המלא

התנגדות לבניית מלונות בחוף לידו באשדוד

למרות התחזיות הצופות את עליית פני הים, למרות שטח החוף המצומצם המוקצה לציבור בחופי ישראל, למרות חוק החופים שאמור להגן על החופים שלנו מפני פיתוח חסר אחריות – עיריית אשדוד מקדמת בנייה של שני מלונות במרחק של כ-60 מטרים מקו המים בחוף לידו. אדם טבע ודין הגיש התנגדות לתוכנית להגדלת המלונות.

למאמר המלא