לוגו אדם טבע ודין

בג”ץ למדינה: “מדוע הציבור לא יכול לערער על החלטות הוועדה לשמירה על הסביבה החופית?”

הוועדה לשמירה על הסביבה החופית נועדה לבחון כל תכנית בניה באזור החופים ובכך לתת תשובה הולמת להתמודדות עם לחצי הפיתוח והבנייה. אולם, לאחר שנודע לנו כי לאדם או לגוף המייצגים עניין ציבורי אין זכות לערער למועצה הארצית על החלטות שמקבלת הוועדה לשמירה על הסביבה החופית (הולחו”ף), עתרנו לבג”ץ.

הדרת הציבור מהליכי תכנון- החלטה אנכרוניסטית

בעקבות ערר שהגישו נציגי מפלגת הירוקים על החלטת הוועדה לשמירה על הסביבה החופית (הולחו”ף) לאשר את הקמת התחנה הפחמית באשקלון בשטח הסביבה החופית, פרסמה ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית ביוני 2009 החלטה, לפיה לא זכאי אדם או גוף כלשהו להגיש בשם האינטרס הציבורי ערר על החלטות הועדה לשמירה על הסביבה החופית.

בהחלטה נקבע כי המונח “הרואה את עצמו נפגע” לא תקף על מי שנפגע אינטרס ציבורי שהוא מייצג, וכי המועצה הארצית אינה מוסמכת להעניק זכות ערר שהמניע לו הוא מניע ציבורי. לאור עמדה זו, ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית, דחתה את הערר בעניין התחנה הפחמית על הסף ולא התייחסה לגופו.

עתרנו לבג”ץ- הדרת הציבור מהליכי תכנון מסוכנת   

אנחנו הגשנו עתירה לבג”ץ כנגד החלטת ועדת המשנה לעררים, וטענו כי מדובר בהחלטה אנכרוניסטית, פגומה ופסולה שנועדה להדיר את הציבור מהליכי התכנון הנוגעים לסביבה החופית ולצמצם משמעותית את האפשרות לבקר את החלטות הולחו”ף ולמנוע מתכניות פיתוח שמזיקות לחופים להתממש.

בעתירה טענו כי ועדת המשנה לעררים יצרה מצב מעוות לפיו חברי הולחו”ף ערים לכך שכל החלטה שיקבלו לטובת שמירת החופים, תהיה חשופה להתנגדויות מצד יזמים פרטיים, בעוד החלטות שיתקבלו לטובת אינטרסים נדל”ניים לא יוכלו להיתקל בהתנגדות מכל סוג בשלבי התכנון המוקדמים.

“אנו נאבקים על הזכות הדמוקרטית הבסיסית לקחת חלק אמיתי ומשמעותי בהליכי התכנון ולהלחם על עתיד החופים בישראל”, מסביר עו”ד אסף רוזנבלום מהעמותה.

המדינה חייבת הסבר

בעקבות העתירה שלנו בג”ץ הוציא צו על תנאי וחייב את המדינה להסביר מדוע לאדם או לגוף המייצגים עניין ציבורי אין זכות לערער למועצה הארצית על החלטות שמקבלת הוועדה לשמירה על הסביבה החופית (הולחו”ף). 

עו”ד אסף רוזנבלום: “דרישת בג”ץ מהמדינה לנמק מדוע ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית החליטה לסגור בפני הציבור את השער, שהיה עד כה פתוח, ולמנוע ממנו להשתתף ולהשפיע על התכנון בתחום הסביבה החופית, מבטאת את גישתנו העקבית לפיה החופים הינם משאב שנועד לתועלת הציבור”.

“אנו נאבקים על הזכות הדמוקרטית הבסיסית לקחת חלק אמיתי ומשמעותי בהליכי התכנון ולהלחם על עתיד החופים בישראל”, מסביר עו”ד אסף רוזנבלום מהעמותה.

מאמרים קשורים

נאבקים בתכנית הרסנית לבניית מלון ופארק גולף בצמוד לשמורת ניצנים

בצפון אשקלון, בין העיר לשמורת ניצנים, מקודמת תכנית על מצוקי הכורכר למלון ולפארק גולף שיהיה סגור לציבור – כל זאת על שטח ציבורי שהיה אמור להיות פארק פתוח לכולנו! התכנית הינה תיקון לתמ"א (תכנית מתאר) הקיימת אשר תאפשר בניית מלון ופארק גולף, וכן מתחמי דיור. הגשנו ערר דחוף על החלטת הוועדה לשמירת הסביבה החופית לאשר את התכנית ההרסנית הזו.

למאמר המלא
כלי עבודה כבדים בעבודות בינוי בקרבת חוף הים

חוק התשתיות הלאומיות יפגע באינטרס הציבורי והסביבתי

מטרתה של הצעת חוק לקידום תשתיות לאומיות הינה התייעלות רגולטורית, אך היא למעשה מדרדרת את ישראל אחורה בכל הנוגע לשמירה על האינטרס הציבורי, על בריאות הציבור ועל הסביבה. אנו משתתפים בדיוני ועדות הכנסת בנוגע להצעת חוק זו, המקודמת כחלק מחוק ההסדרים, ומשמיעים את קולם של הציבור והסביבה

למאמר המלא