לוגו אדם טבע ודין

דו”ח: פליטות עיקריות ועלויות חיצוניות ממפעלי משפחת עופר

למשפחת עופר ענפים שונים של החזקות והשקעות שלהן פעילויות שונות ומגוונות. בין היתר, לחברות שבשליטת המשפחה יש בעלות על מפעלי תעשייה בעלי השפעה על הסביבה. בין המפעלים הגדולים ביותר ניתן למנות את בתי הזיקוק בחיפה על החברות הבנות שלהם (כרמל אולפינים, גדיב ושמנים בסיסיים חיפה), מפעלי ים המלח, רותם אמפרט, תחנות כוח OPC ומפעל תרכובות ברום בנאות חובב. 

פרסמנו מסמך מסכם את הפליטות העיקריות של חלק ממפעלי משפחת עופר, ומתרגם פליטות אלו לעלויות חיצוניות, כלומר מעריך את מידת הנזק הסביבתי שהן גורמות.

עלויות חיצוניות של זיהום אוויר הן עלויות של נזקים שנגרמים מפליטה של זיהום לאוויר. בעלויות אלה נושאת החברה כולה (במשמעות של society) היות והזיהום מושלך לנחלת הכלל, והציבור כולו נושא בנזק (לדוגמה, נזק בריאותי) בלא שהוא שותף לרווח. יש לזכור כי זוהי הערכת חסר כיוון שלא כל נזקי זיהום האוויר מתומחרים, כמו כן ישנם מזהמי אוויר נוספים שאינם כלולים בתחשיב. עוד יש לזכור כי כאן מדובר אך ורק על זיהום האוויר, כלומר נזקים סביבתיים אחרים אינם מתומחרים כאן.

הפליטות נלקחו מנתוני 2018 של מרשם הפליטות לסביבה (המפל”ס) של המשרד להגנת הסביבה (אלו הנתונים העדכניים ביותר שפורסמו עד כה). יש לציין כי הפליטות המפורטות במסמך זה מהוות הערכה כללית בלבד. הפליטות של מפעלי משפחת עופר נלקחו עבור המפעלים העיקריים בבעלותם בארץ (לא בוצעה חקירה מקפת של כלל האחזקות והבעלויות שלהם, ויתכן שיש להם אחזקות במפעלים נוספים בארץ ובחו”ל). כמו כן לא נלקח בחשבון אחוז הבעלות של חברות המשפחה על כל מפעל תעשייתי.

עודכן: יולי 2020

עלויות חיצוניות של זיהום אוויר הן עלויות של נזקים שנגרמים מפליטה של זיהום לאוויר. בעלויות אלה נושאת החברה כולה היות והזיהום מושלך לנחלת הכלל, והציבור כולו נושא בנזק בלא שהוא שותף לרווח

מאמרים קשורים