לוגו אדם טבע ודין
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

הזדמנות אחרונה להציל מסדרון אקולוגי מבנייה הרסנית!

הגשנו ערעור על החלטת בית המשפט לאשר תכנית לבניית שכונת ענק בכפר סבא, אשר תפגע בתפקודו של מסדרון אקולוגי ארצי

כתבנו כאן בעבר על יוזמה של הותמ"ל (הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור) לבניית שכונת ענק בכפר סבא, שהתנגדנו אליה על רקע מספר בעיות קשות בתכנית. טענו שהתכנית לא עומדת ברמה הנדרשת במגוון היבטים, בדגש היבטים סביבתיים-אקולוגיים, אבל גם כלכליים-חברתיים ותחבורתיים. 

התמקדנו בפגיעה המשמעותית של התכנית, אשר כוללת הרחבה משמעותית של כביש אזורי (5503), בשטח בעל ערכיות גבוהה במיוחד. מדובר בשטח שעוברים בו גם מסדרון אקולוגי ארצי וגם מסדרון אקולוגי מחוזי. בשל ערכיותו, השטח סומן בתמ"א 35 (תכנית מתאר ארצית לפיתוח, בינוי ושימור שבין היתר קובעת אמצעים לשימור שטחים ערכיים) כשטח ב"מרקם שמור משולב", כלומר שטח ערכי ביותר. בנוסף מסומן השטח כ"בעל רגישות סביבתית גבוהה" ועובר בו ומסדרון אקולוגי ארצי. 

הרחבת הכביש המתוכננת במסדרונות אקולוגיים תוביל למעשה ליצירת צוואר-בקבוק במסדרון, שמשמעותו צמצום השטח שמאפשר לבעלי חיים ולצמחים לעבור מאזור פתוח אחד לאזור פתוח אחר. בשל כך, בעלי החיים לא יוכלו להחליף מטען גנטי עם בעלי חיים באזורים אחרים או במקרה של שריפה למשל הם לא יוכלו להימלט לאזור פתוח אחר. הדבר עלול בסופו של דבר להוביל להפחתת מגוון המינים והדרדרות בתי הגידול במקום, עד להיעלמותם. 

לצערנו, ההתנגדות לתכנית נדחתה על ידי הותמ"ל וגם העתירה שהגשנו יחד עם תושבי כפר סבא,  קבוצת תושבים מודאגים ובעלי עניין שחברה יחד על מנת להאבק בתכנית.

באופן מקומם, לא רק שבית המשפט דחה את העתירה, אלא שהוא גם קבע (קביעה שלעמדתנו היא מוטעית)  שהתכנית אינה מצויה בשטח המסדרון האקולוגי ולא בשטח במרקם שמור משולב  – אלא היא מצויה בשטח עירוני. קביעה הרסנית שכזאת אינה מאפשרת לספק את ההגנה הדרושה למערכות הטבעיות הנמצאות בסמוך לתכנית – שכן המסדרונות האקולוגיים – המאפשרים קישוריות בין אוכלוסיות חיות בר וצמחים ובתי גידול שונים – חיוניים להמשך קיומן של מערכות אקולוגיות מתפקדות. 

החלטת בית המשפט בעייתית במיוחד, שכן היא לא נתנה משקל מספק לעמדה של רשות הטבע והגנים  (רט"ג) – שהיא הגוף האחראי על פי חוק ובעל המומחיות לשמירה על ערכי טבע ועל  המסדרונות האקולוגיים. רט"ג קבעה, בסוגייה של הרחבת כביש 5503 הכלולה בתכנית, כי "על מנת שלא תיווצר חסימה בצוואר הבקבוק, יש לייצר 10 עד 15 מעברים ברוחב 10 מטרים לפחות או לחילופין מעבר עילי ברוחב דומה, על מנת לתת מענה סביר לבעלי חיים צמודי מצע, הנעים על פני הקרקע. כל פתרון אחר שלא מותיר מעבר רחב ומספק לחצות את כביש 5503 למעשה פוגע פגיעה אנושה בשמירת הטבע בישראל בכך שהוא מנתק את דרום הארץ מצפונה". בפועל, למרות עמדה מקצועית זו, קיבלה הוועדה החלטה שונה, לפיה המעבר הראשי בצוואר הבקבוק של המסדרון האקולוגי יורכב מ-5 מפתחים ברוחב של 10 מטרים ובגובה של 4 מטרים בנקודה הנמוכה ביותר.

בניגוד לגורמים שונים בממסד, אנו ושאר הגופים הפועלים להגנת הסביבה בישראל מכירים בחשיבותן של המערכות האקלוגיות בארץ ושל השירותים הרבים שהן מספקות עבורנו – חשיבות גבוהה בהרבה מכל "שלמת בטון ומלט" שבה גורמים אלה רוצים להלביש את המדינה. ההגנה על המערכות האקולוגיות מקבלת משנה חשיבות לאור שינוי האקלים. גם כיום השטחים הפתוחים במרכז הארץ נמצאים במחסור ומאויימים לאור גידול האוכלוסין ולכן חייבים לדאוג גם לדורות הבאים ולא לפתח ולבנות על השטחים האלו. המסדרונות האקולוגיים הם הכלי הנדרש לשמור על המגוון הביולוגי, המאפשר לנו להמשיך ליהנות מאיכות חיים. עלינו להיזהר ממצב שבו עובדות שייקבעו בשטח היום (כדוגמת התכנית הנוכחית), יאיימו על המשך קיומנו ועל הרווחה של הדורות העתידיים, וזאת מתוך עיקרון הזהירות המונעת.


לכן, הגשנו ערעור על פסק הדין שניתן בעתירה, אשר בו ביקשנו מבית המשפט לבטל את הרחבת הכביש כפי שהיא מופיע בתכנית, ולהורות למוסדות התכנון לקיים את הליך התכנון מחדש תוך מתן משקל מכריע לעמדת רשות הטבע והגנים בכל הנוגע לאמצעים להגנה על המסדרון האקולוגי.

Print Friendly, PDF & Email
המסדרונות האקולוגים הם הכלי הנדרש לשמור על המגוון הביולוגי, המאפשר לנו להמשיך ליהנות מאיכות חיים. עלינו להיזהר ממצב שבו עובדות שייקבעו בשטח היום (כדוגמת התכנית הנוכחית), יאיימו על המשך קיומנו ועל הרווחה של הדורות העתידיים, וזאת מתוך עיקרון הזהירות המונעת.

מאמרים קשורים

הסכם פשרה ראשון מסוגו בעניין זיהום הקרקע בתל השומר

בית המשפט המחוזי בת"א אישר הסכם פשרה ראשון מסוגו בין אדם טבע ודין למדינה בעתירה שאנו מנהלים בעניין תוכניות הבניה בתל השומר. על פי ההסכם שהשגנו, המדינה מתחייבת לנקוט בשורה של צעדים תקדימיים כדי להבטיח שלא תהיה פגיעה בציבור הרחב בשל זיהום הקרקע והמים במקום. 

Print Friendly, PDF & Email
למאמר המלא

חשוב, נכון?!

ישראל ממשיכה להתנהל בהפקרות אקלימית וסביבתית, ואנחנו פועלים כל העת לעיצוב המדיניות והחקיקה הסביבתית בישראל.

רק בעזרת תמיכתך נצליח לשנות את המציאות ולקדם היערכות אמיתית לנזקים.

דילוג לתוכן