הישג בקיבוץ שדות-ים: הוגבלה הבנייה על החוף

שנים של מאבק סביבתי, עתירות וערעורים על התנהלות מוסדות התכנון נסתיימו בהחלטה לאשר לקיבוץ שדות ים הרחבה של 48 יחידות דיור, כאשר נקבע כי ההרחבה תתבצע רק לכיוון מזרח, במטרה למנוע פגיעה בסביבה החופית.

קיבוץ שדות ים השוכן צפונית לחדרה, ביקש לקדם תכנית הכוללת הרחבה של 48 יחידות דיור שנבנו סמוך לחוף הים בשנת 2006. הוועדה לשמירה על הסביבה החופית (הולחו”ף) אישרה את התכנית, תוך המלצה כי הרחבת הבתים לא תבוצע לכיוון הים.

חשוב לדעת כי בעת בניית הבתים האלו, לפני כעשרות שנים, לא הייתה מגבלה חוקית על הבנייה לאורך החוף ועם השנים, בזכות חקיקתינו הסביבתית בנושא החופים- נוספו חוקים המסדירים את הבנייה סמוך לים.

ביקורת על מוסדות התכנון בעקבות אישור זה, החלה מסכת של עתירות וערעורים בבתי המשפט על התנהלות מוסדות התכנון. אנחנו טענו כי אישור ההרחבה יפגע בהנאת הציבור מחוף הים וכי תוכנית זו אינה עומדת בתנאי תוכנית המתאר הארצית לחופי הים האוסרת הקמת מבנים במרחק של 100 מטר מחוף הים. 

בית המשפט העליון הורה לבסוף למועצה הארצית לתכנון ולבנייה לדון מחדש בתכנית להרחבת קיבוץ שדות ים בתחום החוף, תוך שיוצג בפניה מידע מלא בנוגע לחוקיות הבנייה שכבר בוצעה במקום.  בעקבות הדיון, גם נמתחה ביקורת קשה לגבי התנהלות המועצה הארצית ע”י הרכב שופטי ביהמ”ש העליון שציינו כי המועצה הארצית החליטה לאשר מחדש את תכנית ההרחבה מבלי שנימקה מדוע אושרה בנייה פרטית בשטחים ציבוריים. 

“מהחלטת בית המשפט עולה שחובת מוסדות התכנון לנמק את החלטותיהם, בעיקר כאשר מדובר בסטייה מהוראות מחייבות, כמו האיסור לבנות בתחום ה-100 מ’ מקו המים”, אומר עו”ד אלי בן ארי, היועץ המשפטי של העמותה.

המועצה הארצית שדנה שוב בתוכנית ההרחבה, אישרה לבסוף את התכנית, תוך מגבלה על התכנית וקבעה כי הרחבת המבנים הקיימים תהיה רק לכיוון מזרח במטרה למנוע פגיעה בסביבת החוף.

“מהחלטת בית המשפט עולה שחובת מוסדות התכנון לנמק את החלטותיהם, בעיקר כאשר מדובר בסטייה מהוראות מחייבות, כמו האיסור לבנות בתחום ה-100 מ’ מקו המים”

מאמרים קשורים

פרויקט ראשון מסוגו להעלאת חוסן המים העירוני

אדם טבע ודין לוקח חלק בפרוייקט השבת מי הנגר של עיריית רמת גן. הארגון מקדם ביחד עם העירייה גיבוש מדיניות מתמרצת לניהול מי הנגר ומניעת הצפות, כחלק מההיערכות העירונית למשבר האקלים. איגום מי גשמים והשבתם למאגר מי התהום יכול לסייע להפחית את תלות משק המים בהתפלה, ולתרום לחוסן המים והאקלים של ישראל.

למאמר המלא

התנגדות לבניית מלונות בחוף לידו באשדוד

למרות התחזיות הצופות את עליית פני הים, למרות שטח החוף המצומצם המוקצה לציבור בחופי ישראל, למרות חוק החופים שאמור להגן על החופים שלנו מפני פיתוח חסר אחריות – עיריית אשדוד מקדמת בנייה של שני מלונות במרחק של כ-60 מטרים מקו המים בחוף לידו. אדם טבע ודין הגיש התנגדות לתוכנית להגדלת המלונות.

למאמר המלא