לוגו אדם טבע ודין
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

הישג במאבק על חוף אמנון

הוועדה לשמירת הסביבה החופית (הולחו"ף) דחתה את הדיון בנוגע לקידום הבנייה של אתר הנופש לעשירים בלבד לתאריך לא ידוע. התוכנית הייתה להקים כפר נופש יוקרתי על חשבון שטחים פתוחים ועל חשבון מאות עצים שחלקם נמצאים באזור יער מוגן. שלחנו מכתבים דחופים לוועדות התכנון ולפקיד היערות בדרישה לשנות ולצמצם את התוכנית תוך מזעור הפגיעה בציבור ובסביבה

במכתב שכתבנו ליו"ר הוועדה להגנת הסביבה החופית ולפקיד היערות הראשי, דרשנו לדחות את הדיון לאישור תוכנית לבניית כפר נופש בחוף אמנון שבכנרת, עד שיתוקנו פגמים מהותיים שנפלו בתהליך התכנון. לשמחתנו, פעילות נחושה מול רשויות התכנון הצליחה לעצור את היוזמה להקמת כפר הנופש לעשירים בלבד, וזאת על חשבון זכות הציבור לגישה חופשית לשטח, עצים רבים וערכי נוף הנמצאים באזור. הולחוף קיבלה את טענותינו ודחתה את הדיון.

רשות מנהלית, וכמובן ועדות התכנון, נדרשת לקבל החלטתה כשהיא מבוססת על מסד נתונים מלא, מדויק ומהימן. חובה זו קיימת על מנת שהרשות תקבל החלטה ראויה שתקדם את האינטרסים החברתיים אשר הצדיקו את הענקת הכוח שניתן לרשות על ידי הציבור מלכתחילה. הדבר נכון פי כמה בהחלטה תכנונית שעלולה לגרוע מזכויותיו של הציבור הרחב ליהנות מערכי הטבע והנוף שניתנים לו ללא כל תמורה ביער או בסביבה הפתוחה והטבעית המצויה כיום בחוף אמנון ומאוימת על ידי פיתוח כפר הנופש אקסקלוסיבי באזור.

תכנית מתאר ארצית 13 / 13 / א' (שינוי מספר 1 – חוף אמנון) אושרה בהחלטת ממשלה ביולי 2019 . בתוכנית זו נקבע כי תנאי להוצאת היתר בניה בתא השטח המיועד למתחם הנופש, הוא הכנת תכנית בינוי ופיתוח למתחם המלונאות באישור הוועדה המחוזית ובאישור הוועדה לשמירת הסביבה החופית. אלא שאישור זה אינו מותנה בהפקדת התוכנית ובכך נמנעת מהציבור הזכות להתנגד לתוכנית. אנו התנגדנו למצב המעוות לפיו מתבקש אישור של תוכנית הבנייה מכוח של תמ"א לא מפורטת דייה, וללא מימוש של זכות ההתנגדות של הציבור, וזאת בשטח שמהווה נכס ציבורי מהמעלה הראשונה.

עוד גילינו לתדהמתנו כי חלק מהאזור המיועד לבניית כפר הנופש גובל ואף נמצא בתחומי שטח שייעודו יער מוגן ואסור בבנייה, על פי תמ"א 1. זאת ועוד, במסגרת תמ"א 13, שהיא התוכנית שאמורה להגדיר את ייעוד הקרקעות באזורי החוף, לא נערך סקר ערכיות וסקר עצים לתא השטח המיועד לבנייה, אשר התקבלה כעובדה מוגמרת ללא בחינת חלופות (כדוגמת צמצום השטח המיועד לבנייה) או הטלת מגבלות מספיקות על אופי הבנייה.

וכך יצא שבתכנון המוצע לכפר הנופש ישנם שטחים משותפים מועטים בלבד ורוב השטח הבנוי משמש ליחידות הנופש בנות קומה אחת ולשירותים הפרטיים הנלווים להן (כדוגמת בריכת שכשוך פרטית הצמודה ליחידה), בעוד שניתן היה לרכז את הבינוי באופן צפוף יותר ולחסוך בשטחי בניה ובפגיעה בעצים.

מוסדות התכנון לוקחים חלק משמעותי בהתמודדות והיערכות המדינה להצטמצמות השטחים הפנויים ברחבי המדינה, ובכלל זה השטחים הפתוחים, לצד מגמת גידול האוכלוסין שרק מתעצמת. בצל השפעות משבר האקלים, ממנו צפויים לסבול כלל תושבי המדינה ונוכח הצטמצמות השטחים הפתוחים, יתמעטו גם חמדות הטבע ומקומות המפלט של הציבור ממכות החום והשרב, שרק צפויות להתגבר. על ועדות התכנון לתת את הדעת גם לסוגיות של צדק חברתי, סביבתי ואקלימי. קשה לקבל מצב בו בשנת 2022 יאושר כפר נופש אקסקלוסיבי שכזה, שעתיד לשרת רק נופשים בעלי ממון, ממש כפי שבליבה של עיר אין זה סביר לאשר שכונת וילות במקום בניה צפופה. לכן דרשנו את צמצום אופיו הנוכחי של כפר הנופש ותיקון תכנית הבינוי באופן שיכלול בתוכו גם את הקמפינג המשולב אך גם רמות אירוח נוספות שיתאימו לאוכלוסיות השונות.

וכך כתבנו: "אופי תכנית הבינוי המוצעת הוא בזבזני, ואינו מנצל בצורה מיטבית את משאב הקרקע שהולך ומצטמצם בארצנו הקטנה ממילא. בזמנים אלו, על מוסדות התכנון לקחת חלק משמעותי בהתמודדות עם משבר האקלים, זאת אל מול הצטמצמות השטחים הפתוחים, גידול האוכלוסין והצורך בהנגשת הנופש בחופים לכלל האוכלוסייה. בניה צמודת קרקע ובזבזנית לא נכון לאשר לכלל יעודי הקרקע, ותיירות בכלל זה, במיוחד בשטחים כה ערכיים כמו חופי הכנרת"

Print Friendly, PDF & Email
מתוך המכתב ששלחנו ליו"ר הולחוף: "בזמנים אלו, על מוסדות התכנון לקחת חלק משמעותי בהתמודדות עם משבר האקלים, זאת אל מול הצטמצמות השטחים הפתוחים, גידול האוכלוסין והצורך בהנגשת הנופש בחופים לכלל האוכלוסייה"

מאמרים קשורים

הסכם פשרה ראשון מסוגו בעניין זיהום הקרקע בתל השומר

בית המשפט המחוזי בת"א אישר הסכם פשרה ראשון מסוגו בין אדם טבע ודין למדינה בעתירה שאנו מנהלים בעניין תוכניות הבניה בתל השומר. על פי ההסכם שהשגנו, המדינה מתחייבת לנקוט בשורה של צעדים תקדימיים כדי להבטיח שלא תהיה פגיעה בציבור הרחב בשל זיהום הקרקע והמים במקום. 

Print Friendly, PDF & Email
למאמר המלא

חשוב, נכון?!

ישראל ממשיכה להתנהל בהפקרות אקלימית וסביבתית, ואנחנו פועלים כל העת לעיצוב המדיניות והחקיקה הסביבתית בישראל.

רק בעזרת תמיכתך נצליח לשנות את המציאות ולקדם היערכות אמיתית לנזקים.

דילוג לתוכן