לוגו אדם טבע ודין

התנגדות לבניית מלונות בחוף לידו באשדוד

למרות התחזיות הצופות את עליית פני הים, למרות שטח החוף המצומצם המוקצה לציבור בחופי ישראל, למרות חוק החופים שאמור להגן על החופים שלנו מפני פיתוח חסר אחריות - עיריית אשדוד מקדמת בנייה של שני מלונות במרחק של כ-60 מטרים מקו המים בחוף לידו. אדם טבע ודין הגיש התנגדות לתוכנית להגדלת המלונות.

התנגדות אדם טבע ודין היא לשתי תכניות ישנות שחלות במרחק קצר של כ-60 מטר מקו המים. התכניות האלו לא היו מאושרות כיום, שכן ככלל, חוק החופים מגביל את הבנייה לשימושים כאלה בתחום של 100 מטרים מקו המים – אלא שהתוכניות האלה ישנות, ואחת מהן אושרה לפני שחוק החופים נכנס לתוקף.

מדובר במקרה מקומם במיוחד- במקום שהעירייה תפעל לבטל את שתי התכניות הישנות שבכלל לא היו צריכות להיות מאושרות, היזם לא רק שלא ביטל את התכניות או הרחיק את הבנייה מקו המים, אלא שהוא עוד הוסיף וביקש להגדיל את המלונות. במקום להסתפק בכ-60 חדרים, כפי שאושר בתכניות הישנות, כעת היזם מבקש להגדיל את מספר החדרים בכל מלון  לכ-100 חדרים וגם להוסיף עוד קומה.

אדם טבע ודין הגיש התנגדות לתכנית להגדלת המלון, בה קראנו לעיריית אשדוד לחזור בה מאישור התכניות וכן קראנו לעירייה להסיג את הבנייה אל מחוץ לתחום מאה המטר. זאת בייחוד עקב הארוזיה במקום והשפעת עליית מפלס הים על קו החוף, שיצמצמו את רצועת החוף הזמינה לציבור עוד יותר. התרענו בפני וועדת התכנון על "הכרסום הזוחל" בזכויות החוף של הציבור, כך שבעוד היזם החל כבר בעבודות הבנייה, ולמרות שכבר ניתנו חוות דעת על חוסר הכדאיות הכלכלי של המלון – הוא מבקש על בסיס זה הוספת זכויות בנייה. בנוסף, אישור בניית המלונות עלול להוות עילה לאישור תוכניות בינוי נוספות בחוף. עוד טענה שהעלינו היא שערכי התכנון העדכניים ותמ"א 1 החדשה המסדירה, בין היתר, את נושא התכנון בסביבה החופית, מצדדים בדחיית התכנית להגדלת המלון ובהסגת הבנייה לאחור. לבסוף, עמדנו על תפקידה של ועדת התכנון להעדיף את הציבור במקרים מעין אלה, שבהם האינטרס הציבורי גובר על האינטרס של היזם.

כבר ב-2009, דו"ח מבקר המדינה ביקר את התנהלות מוסדות התכנון בעניין כפר הנופש בפלמחים: "מוסדות התכנון כשלו בכך שלא יזמו פעולה אקטיבית להגנה על החוף ולא בחנו מחדש תכניות ישנות נוכח השינויים שחלו במגמות החקיקה ובתכנית המתאר הארצית. כך, בחוסר מעש, אפשרו מוסדות התכנון הקמת מבנים בדרך שאינה עולה בקנה אחד עם הנורמות והמגמות העכשוויות בתחום התכנון."

המקרה הזה מדגיש את החשיבות שבתיקון חוק החופים שאדם טבע ודין מקדם; התיקון יורה לבחון מחדש תוכניות ישנות, שאושרו לפני כניסת החוק לתוקף, וזאת על פי התאמה לעקרונות החוק. במקרה של תוכניות שיימצאו כלא מתאימות, ייבחנו פתרונות כמו ביטול התוכניות, הסגה של התוכניות מתחום החוף, בחינת מיקום חלופי ועוד. התיקון יוודא שמקרים כמו המקרה של חוף לידו והאיום על המשאב הציבורי היקר הזה לא יחזרו על עצמם.

קרדיט לצילום החוף: בועז רענן צילום

היזם הוסיף וביקש להגדיל את המלונות. במקום להסתפק בכ-60 חדרים, כפי שאושר בתכניות הישנות, כעת היזם מבקש להגדיל את מספר החדרים בכל מלון לכ-100 חדרים וגם להוסיף עוד קומה.

מאמרים קשורים

נאבקים בתכנית הרסנית לבניית מלון ופארק גולף בצמוד לשמורת ניצנים

בצפון אשקלון, בין העיר לשמורת ניצנים, מקודמת תכנית על מצוקי הכורכר למלון ולפארק גולף שיהיה סגור לציבור – כל זאת על שטח ציבורי שהיה אמור להיות פארק פתוח לכולנו! התכנית הינה תיקון לתמ"א (תכנית מתאר) הקיימת אשר תאפשר בניית מלון ופארק גולף, וכן מתחמי דיור. הגשנו ערר דחוף על החלטת הוועדה לשמירת הסביבה החופית לאשר את התכנית ההרסנית הזו.

למאמר המלא
כלי עבודה כבדים בעבודות בינוי בקרבת חוף הים

חוק התשתיות הלאומיות יפגע באינטרס הציבורי והסביבתי

מטרתה של הצעת חוק לקידום תשתיות לאומיות הינה התייעלות רגולטורית, אך היא למעשה מדרדרת את ישראל אחורה בכל הנוגע לשמירה על האינטרס הציבורי, על בריאות הציבור ועל הסביבה. אנו משתתפים בדיוני ועדות הכנסת בנוגע להצעת חוק זו, המקודמת כחלק מחוק ההסדרים, ומשמיעים את קולם של הציבור והסביבה

למאמר המלא