לוגו אדם טבע ודין

לא להכשרת בנייה בלתי חוקית בחוף בלו-ביי בנתניה

חוף בלו-ביי בנתניה הוא אחד החופים היפים ביותר באזור. הגשנו ערר על החלטת הוועדה לשמירת הסביבה החופית (ולחוף) אשר אישרה לפתח בחוף הזה מוקד לשרותי חוף, תוך התעלמות מבנייה בלתי חוקית שקיימת בחוף מזה שנים רבות. דרשנו לבנות מתחם לשירותי חוף במקום הבנייה הבלתי-חוקית, ולא באופן שיצמצם אף יותר את הגישה לחוף של הציבור

חוף בלו-ביי הינו חוף הרחצה הצפוני ביותר של נתניה. החוף מוקף על ידי מצוק מרשים, בחלקו טבעי ולא מפותח. בחוף עובר שביל ישראל והוא נחשב לאחד החופים היפים באזור – הוא נמצא באזור שבעבר אף הוכרז כשמורת טבע.

מזה שנים רבות, קיים בחוף בינוי בהיקף של כאלף מ"ר, אשר בחלקו הגדול או אף כולו אינו חוקי. למרות זאת, תכנית שמקדמת עיריית נתניה להקמת מבנה שירותי חוף הכולל שירותים ומלתחות, מתייחסת לבנייה הבלתי חוקית כעובדה קיימת בשטח ומבקשת להקים את המבנה לצד הבינוי הבלתי חוקי – ולא במקומו. התכנית אף אושרה באופן אשר לא איפשר לציבור להגיש התנגדויות, ובאופן אשר לא היה שקוף לציבור. למרבה ההפתעה, הוועדה לשמירת הסביבה החופית (הולחוף) – אשר אמורה לבחון את התכניות בתחום הסביבה החופית תוך התייחסות לשיקולים של הגנה על הסביבה החופית ועל הים ואמורה לשמור על האינטרס הציבורי כשיקול החשוב ביותר בהחלטותיה – אישרה את התכנית במתכונתה הנוכחית.

הבניה בחוף בלו-ביי בנתניה, במבט עילי
הבניה בחוף בלו-ביי בנתניה, במבט עילי
הבינוי בחוף בלו-ביי בנתניה מונע מעבר רגלי בזמנים בהם מפלס פני הים גבוה
הבינוי בחוף בלו-ביי בנתניה מונע מעבר רגלי בזמנים בהם מפלס פני הים גבוה

לאור שטח החוף המצומצם ביותר של החוף (לעיתים, בזמן גאות – רצועת החוף צרה כל-כך עד שהיא אינה מאפשרת מעבר לציבור), לאור הביקוש לחופים שצפוי לעלות עקב תכניות הבינוי הגדולות בצפון נתניה (חלקן על על חשבון שטחים פתוחים באזור), ולאור משבר האקלים – אשר תחזיות מעודכנות צופות שיוביל לעלייה משמעותית בגובה פני הים בישראל – דרשנו מוועדת הערר לבטל את אישור התכנית במתכונתה הנוכחית ולקדם חלופת בינוי אשר תבוא על חשבון הבנייה הבלתי חוקית ולא בסמוך אליה; לקדם תכנון מרחבי כוללני למרחב של חופי נתניה, אשר יגדיר באופן ברור את ייעודי השטחים, מוקדי הפעילות וגבולות המרחב; לכלול התייחסות להשפעות שינוי האקלים על החוף ולהשפעת הבינוי על החוף בהיבטי שינוי האקלים; וכן למצות את הדין בכל האמצעים העומדים לרשות מוסדות השלטון אל מול הפרות הבנייה המתמשכות בחוף.

בנוסף, הוצאנו מכתבים מטעמנו גם לעירייה וגם ליחידת הפיקוח הארצית וזו של המשרד להגנת הסביבה.

למרבה ההפתעה, הוועדה לשמירת הסביבה החופית (הולחוף) – אשר אמורה לבחון את התכניות בתחום הסביבה החופית תוך התייחסות לשיקולים של הגנה על הסביבה החופית ועל הים ואמורה לשמור על האינטרס הציבורי כשיקול החשוב ביותר בהחלטותיה – אישרה את התכנית במתכונתה הנוכחית.

מאמרים קשורים

דרישה להפסקה מיידית של הפגיעה בעצים מוגנים וערכי טבע בתע"ש רמת השרון

פנינו באופן דחוף אל מנהל רמ"י ואל מנכ"ל חברת אלביט בדרישה לעצירת עבודות בלתי-חוקיות לחישוף השטח וחיסול העצים והצמחייה במתחם תע"ש רמת השרון. העבודות מובילות לפגיעה אנושה במערכת אקולוגית נדירה, בעצים מוגנים ובערכי טבע

למאמר המלא