לוגו אדם טבע ודין

מהלכים לקידום ייעור עירוני כחלק מהמאבק במשבר האקלים

ערים נמצאות בחזית ההתמודדות עם אירועי מזג אוויר קיצוניים, המחריפים עם משבר האקלים. בין אם אירועי גשם קיצוניים או גלי חום, פגיעותן של ערים גבוהה נוכח מאפיינים עירוניים שונים.

פיתוח ובנייה מואצים לצד תכנון עירוני לקוי הביאו לירידה דרמטית במרחבים ירוקים ומחלחלים ובכך תרמו להצפות בשטחי הערים. באופן דומה, מסת הבנייה ופעילות אנושית (תחבורה, מזגנים וכו') גרמו להיווצרותם של איי חום במרחבי ערים.

כמדינה המתחממת בקצב כפול מהממוצע העולמי, עם צפי לעלייה של 2 מעלות בעונת הקיץ עד 2050, ישראל צריכה להיות מודאגת עוד יותר מהנתונים. בשונה מהעולם, למעלה מ-90% מאוכלוסיית המדינה מתגוררת בערים. בנוסף, גידול האוכלוסין הגבוה בארץ, וכן מחסור בקרקע לבינוי ופיתוח, מגבירים את הלחץ לתוספות בינוי בערים.  

לאור האמור לעיל מחייבים נקיטת צעדים מיידיים להבטחת ההסתגלות (adaptation) לשינויים הצפויים עקב משבר האקלים , וכן הפחתה (mitigation) ככל הניתן של השינוי האקלימי הצפוי. לצד פעולות מיטיגציה ואדפטציה ברמה הלאומית, על הערים מוטלת החובה לפתח "חוסן עירוני" אשר יאפשר להן להתמודד עם שינויי האקלים.

אחד האמצעים הזמינים, הזולים והפשוטים ביותר להסתגלות והפחתה הינו נטיעת עצים ושמירה על עצים בוגרים. ייעור עירוני משמעותי יכול לתרום רבות הן לרווחת הציבור בהווה והן להתמודדות עירונית עתידית עם אירועי קיצון. תועלותיהם של עצים במרחב העירוני רבות מספור; עצים בוגרים תורמים להפחתת אי החום העירוני, לספיחת גזי חממה ולטיוב האוויר, למיתון רעש, לאספקת הצללה ועידוד הליכתיות, לבריאות הנפשית והפיזית של התושבים ועוד. 

ולמרות כל זאת, מדינת ישראל מאשרת את כריתתם של קרוב ל-100 אלף עצים בוגרים בשנה ומפגרת מאחור בכל  הנוגע לתכניות נטיעות/יעדים של כיסוי העצים העירוני ביחס לעולם. 

ארגון אדם טבע ודין הציב לעצמו מטרה לפעול באמצעות כלים סטטוטוריים למען שמירה על עצים קיימים וקידום ייעור עירוני כחלק בלתי נפרד מקידום אמצעים להתמודדות עם משבר האקלים.

לצורך מטרה זו אנו נרצה לקדם מספר פעולות:

  1. המשך ליווי וקידום הצעת החוק לתיקון פקודת היערות שאושרה לאחרונה בהובלת ח"כ יהוראי להב הרצנו. החוק ישפר את ההגנה על עצים קיימים ואת מעורבות הציבור  ע"י פרסום, שקיפות ומתן אפשרות להתנגדות להיתרי כריתה. 
  2. קידום הצעת חוק בהובלת ח"כ לסקי אשר תחייב רשויות מקומיות לעגן יעדי נטיעת עצים שאפתניים בתוכניות מדיניות עירוניות. 
  3. קידום גינון עירוני בר קיימא בשיתוף עם משרד החקלאות והמשרד להגנת הסביבה אל מול רשויות מקומיות. בשנה האחרונה הארגון מוביל אמנה לקידום גינון בר קיימא והפחתת הדברה במרחב העירוני.
  4. הובלת פיילוט לייעור עירוני עם רשות מקומית נבחרת. הפיילוט יכלול תכנון מקיף לייעור עירוני בהתאם לסטנדרט בינלאומי תוך מיפוי השטחים החשופים בעיר והתייחסות למפת הסיכונים העירונית (להצפות\איי חום עירוניים וכו'). הפיילוט יהיה בר שכפול ויוכל להיות מודל לכל שאר הערים בארץ.
  5. מיפוי האמצעים הקיימים לקירור המרחב העירוני בפתרונות מבוססי טבע ובראשם ייעור עירוני. בתוך כך, ריכוז ההנחיות הקיימות כיום בנושא הצללה ועצים ומיקוד הבעיות בפני הגדלת הייעור העירוני.
  6. מיפוי החסמים בפני הגברת הייעור העירוני בשטחים ציבוריים, בדגש מדרכות. זאת, בדגש על מה מחייב בהליכי התכנון ומה רשות, מהן הסמכויות של הגופים השונים.
  7. הצעות לשדרוג ההליכים הקיימים  או רגולציה רכה –  חיוב אחוזי הצללה שכיום הינם בבחינת הנחיה, חיוב בתחליפים ראויים במקרה של כריתת עצים, הוספת הליכים אלו למידע התכנוני הפתוח לציבור, התייחסות להיבטים כמו בתי הגידול במדרכות ועוד.
  8. התייחסות ומעקב אחרי יישום החלטות הממשלה כמו מימון המיפוי של מצב קיים ברשויות, עריכת תכניות נטיעות ועוד.
  9. קידום חוק לקידום סיוע לרשויות מקומיות לערוך תכניות מיפוי עצים ותכניות נטיעות לפי יעד של 30-40% הצללה במרחב הציבורי.
אחד האמצעים הזמינים, הזולים והפשוטים ביותר להסתגלות והפחתה הינו נטיעת עצים ושמירה על עצים בוגרים. ייעור עירוני משמעותי יכול לתרום רבות הן לרווחת הציבור בהווה והן להתמודדות עירונית עתידית עם אירועי קיצון.

מאמרים קשורים

נאבקים בתכנית הרסנית לבניית מלון ופארק גולף בצמוד לשמורת ניצנים

בצפון אשקלון, בין העיר לשמורת ניצנים, מקודמת תכנית על מצוקי הכורכר למלון ולפארק גולף שיהיה סגור לציבור – כל זאת על שטח ציבורי שהיה אמור להיות פארק פתוח לכולנו! התכנית הינה תיקון לתמ"א (תכנית מתאר) הקיימת אשר תאפשר בניית מלון ופארק גולף, וכן מתחמי דיור. הגשנו ערר דחוף על החלטת הוועדה לשמירת הסביבה החופית לאשר את התכנית ההרסנית הזו.

למאמר המלא
כלי עבודה כבדים בעבודות בינוי בקרבת חוף הים

חוק התשתיות הלאומיות יפגע באינטרס הציבורי והסביבתי

מטרתה של הצעת חוק לקידום תשתיות לאומיות הינה התייעלות רגולטורית, אך היא למעשה מדרדרת את ישראל אחורה בכל הנוגע לשמירה על האינטרס הציבורי, על בריאות הציבור ועל הסביבה. אנו משתתפים בדיוני ועדות הכנסת בנוגע להצעת חוק זו, המקודמת כחלק מחוק ההסדרים, ומשמיעים את קולם של הציבור והסביבה

למאמר המלא