לוגו אדם טבע ודין

ממשיכים במאבק נגד אתר טובלן-משואה

עתרנו השבוע לבית המשפט העליון כדי למנוע את המשך הפעילות של אתר משואה - טובלן, הפועל בניגוד לחוק ובמסווה של אתר קומפוסט. מדובר בהטעיית הציבור ובפגיעה ישירה באינטרס הציבורי לטיפול נאות בפסולת, קידום מיחזור בישראל ומניעת מפגעים סביבתיים.

בעבר עתרנו יחד עם 13 תושבי בקעת הירדן לבית המשפט המחוזי המנהלי, לביטול תוכנית ההרחבה של אתר "קומפוסט משואה", שפועל לאורך שנים בניגוד לחוק.

האתר, שאמור לייצר קומפוסט שישמש כדשן לחקלאות, אינו ממחזר כראוי את הפסולת האורגנית המתקבלת אצלו, ותוצריו אינם קומפוסט בר שימוש. ה"קומפוסט" הזה מלא בחומרים שונים כמו שאריות זכוכית ופלסטיק, ולא ניתן באמת להשתמש בו כדשן לחקלאות. הפסולת מפוזרת במקומות שונים בניגוד לחוק וללא תשלום היטל הטמנה כנדרש בחוק. אם לא די בכך, האתר גורם למטרדי ריח קשים מאוד לסביבתו במשך שנים ארוכות

אנו טוענים כי התכנית להרחבת אתר משואה, היא למעשה תכנית שנותנת הכשרה להמשך ולהרחבה של פעילות בלתי חוקית, וליצירת מצג שווא של מיחזור. על כן עתרנו לבטלה. 

במהלך הדיון בבימה"ש המחוזי המדינה הגישה הודעה מטעמה ובה ביקשה להביע את הסכמתה להשיב את הדיון בתכנית לוועדת המשנה להתנגדויות לצורך מתן החלטה חדשה ביחס לתכנית. 

במילים אחרות, המדינה הסכימה למתן הסעד שביקשנו מבית המשפט, שהוא כאמור ביטול אישור התוכנית. בעקבות הצהרת המדינה מחק בית המשפט המחוזי את העתירה וזאת למרות שבינתיים, דבר בשטח לא השתנה. התכנית עדיין מאושרת, המדינה עדיין לא החזירה את הדיון לוועדות התכנון ולא ביטלה את התוכנית כהצהרתה, האתר עדיין פועל מתוקף אישור התוכנית, הפעילות הבלתי חוקית באתר ממשיכה ורק העתירה שאמורה להבטיח את ביטול התוכנית ואת קיומה של הצהרת המדינה – איננה עוד

לכן, עתרנו לבית המשפט העליון על מנת שיבטל את פסק הדין של בית המשפט המחוזי שהחליט על מחיקת העתירה.

המשך הפעילות של אתר זה מהווה חוסר צדק סביבתי משווע כלפי תושבי משואה, שנפגעים מפסולת המיוצרת בכל רחבי הארץ. אבל העוול הזה פוגע גם בכל אחד ואחת מאיתנו, בכך שהוא מונע הפנמה של בעיית הפסולת בארץ, שגם בימים אלה של מצוקת קרקעות לדיור 80% ממנה עדיין הולכת להטמנה

המשך הפעילות של אתר זה מהווה חוסר צדק סביבתי משווע כלפי תושבי משואה, שנפגעים מפסולת המיוצרת בכל רחבי הארץ. אבל העוול הזה פוגע גם בכל אחד ואחת מאיתנו

מאמרים קשורים

דרישה להפסקה מיידית של הפגיעה בעצים מוגנים וערכי טבע בתע"ש רמת השרון

פנינו באופן דחוף אל מנהל רמ"י ואל מנכ"ל חברת אלביט בדרישה לעצירת עבודות בלתי-חוקיות לחישוף השטח וחיסול העצים והצמחייה במתחם תע"ש רמת השרון. העבודות מובילות לפגיעה אנושה במערכת אקולוגית נדירה, בעצים מוגנים ובערכי טבע

למאמר המלא