לוגו אדם טבע ודין

ניתוח סקר שאריות חומרי הדברה בפירות וירקות של משרד הבריאות

כתוצאה מעתירת חופש מידע שהגשנו, קיבלנו לידינו את נתוני סקר שאריות חומרי הדברה בפירות וירקות לשנים 2017-2018.

בשנת 2017 ו-2018 נדגמו 979 דגימות, בכל שנה, עם 5725 ממצאים. אחוז החריגות עומד על כמעט 13%, כפול ביחס לשנת 2016. כמו כן, בשנים אלו חלה ירידה באחוז הדוגמאות אשר נמצאו ללא ממצאי חומרי הדברה כלל. כך, אחוז הדוגמאות הנקיות משאריות חומרי הדברה עומד רק על כ-37% מהדוגמאות, בעוד שבאיחוד האירופי 54% מהדוגמאות נקיות משאריות חומרי הדברה. גם מספר המוצרים אשר נחשבו כבעלי חריגות בולטות עלה משמעותית ביחס לשנים קודמות והגיע לשיא של 13 מוצרים בעלי חריגות בולטות. כמחצית מחומרי ההדברה אלו אסורים לשימוש באיחוד האירופי.

כמעט 11% מכלל הדוגמאות הכילו 6 חומרי הדברה פר דוגמא ואף יותר, כאשר שיא הדוגמאות המכילות יותר מ-6 חומרי הדברה היה עבור ענבים (כ-67% מדוגמאות הענבים) ולאחריו בזיל ושמיר. 

מדו״ח משרד הבריאות עולה כי כ-49% מהממצאים החריגים נובעים משימוש בחומרי הדברה אסורים באותם גידולים – שימוש שחורג מתויות התכשירים ומהחוק. מכך עולה למעשה ביקורת קשה על יעילות הפיקוח והאכיפה של משרד החקלאות אשר אמון על פיקוח השימוש בחומרי הדברה בקרב החקלאים המקומיים.

בסקר משרד הבריאות האחרון, כמו זה שקדם לו, נמצאו חריגות של חומרים אסורים לשימוש בישראל, רובם ככולם נאסרו בשל ההשפעות הבריאותיות השליליות על הציבור. בחלק מהדוגמאות הימצאותם של חומרים אסורים אלה לא נרשמה כ״חריגה״, כך שנראה כי מספר החריגות האמיתי גבוה יותר מזה המדווח בסקר שפורסם לציבור.

עודכן: ינואר 2019

שיא הדוגמאות המכילות יותר מ-6 חומרי הדברה היה עבור ענבים (כ-67% מדוגמאות הענבים) ולאחריו בזיל ושמיר. 

מאמרים קשורים

כלי עבודה כבדים בעבודות בינוי בקרבת חוף הים

חוק התשתיות הלאומיות יפגע באינטרס הציבורי והסביבתי

מטרתה של הצעת חוק לקידום תשתיות לאומיות הינה התייעלות רגולטורית, אך היא למעשה מדרדרת את ישראל אחורה בכל הנוגע לשמירה על האינטרס הציבורי, על בריאות הציבור ועל הסביבה. אנו משתתפים בדיוני ועדות הכנסת בנוגע להצעת חוק זו, המקודמת כחלק מחוק ההסדרים, ומשמיעים את קולם של הציבור והסביבה

למאמר המלא