לוגו אדם טבע ודין
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מסמך עמדה – אדם טבע ודין ואמון הציבור בעניין הסדרת עקיבות המזון על ידי עוסק

בהצעת חוק אמון הציבור זעיפים העוסקים בהסדרת עקיבות המזון על ידי "עוסקים במזון". אולם, הגדרת "עיסוק במזון" מחריגה את השלבים הראשונים בתהליך ייצור המזון: גידול פירות וירקות, מיונם ואריזתם, גידול ושחיטה של בעלי חיים, דייג ומיון דגים, איסוף, מיון ואריזת ביצים, חליבה, אחסון והובלת חלב גולמי, וכן כל השלבים של ייצור דבש בכוורת עד רדייתו מהכוורת.

כדי ליצור מעגל עקיבות אמיתי, על הדרישה לעקיבות בהצעת החוק להתייחס לכל אותן תחנות המוחרגות מהגדרת המונח "ייצור". 

החרגת השלבים המוקדמים של תהליך הפקת המזון מדרישת העקיבות תיצור הלכה למעשה שתי מערכות סטנדרטים נפרדות להשגחה על המזון ולרמת האחריות המוטלת על יצרני מזון. נוסף על כך, חוסר ההתייחסות לסוגי המזון המוחרגים פוגע ביכולת הממונה ליישם את החוק באופן שלם ולבצע צעדי פיקוח ואכיפה.

לעמדת אדם טבע ודין ואמון הציבור יש להחיל דרישת עקיבות על כל שרשרת ייצור המזון, מן השדה ועד לצלחת.  כך נדרש גם ברגולציה האירופאית למזון, אשר מהווה בסיס להצעת חוק זו. רגולציה זו קובעת כי העקיבות של מזון תוקם בכל שלבי הייצור, העיבוד וההפצה, כולל תוצרת חקלאית גולמית לאחר קציר או קטיף. על הצעת החוק לקבוע כללי עקיבות ביחס לכלל שרשרת המזון במטרה להבטיח את איכות ובטיחות המזון. 

עודכן: דצמבר 2017

Print Friendly, PDF & Email
לעמדת אדם טבע ודין ואמון הציבור יש להחיל דרישת עקיבות על כל שרשרת ייצור המזון, מן השדה ועד לצלחת.

מאמרים קשורים

הסכם פשרה ראשון מסוגו בעניין זיהום הקרקע בתל השומר

בית המשפט המחוזי בת"א אישר הסכם פשרה ראשון מסוגו בין אדם טבע ודין למדינה בעתירה שאנו מנהלים בעניין תוכניות הבניה בתל השומר. על פי ההסכם שהשגנו, המדינה מתחייבת לנקוט בשורה של צעדים תקדימיים כדי להבטיח שלא תהיה פגיעה בציבור הרחב בשל זיהום הקרקע והמים במקום. 

Print Friendly, PDF & Email
למאמר המלא

אוויר נקי יותר באופק

לאחר דחיות חוזרות ונשנות, נקבע תאריך להפסקת פעילות היחידות הפחמיות המזהמות בתחנת הכוח אורות רבין – טיעונים שהצגנו בשימוע הציבורי שנערך לקראת חידוש היתר הפליטה תרמו לקבלת ההחלטה הצודקת

Print Friendly, PDF & Email
למאמר המלא

חשוב, נכון?!

ישראל ממשיכה להתנהל בהפקרות אקלימית וסביבתית, ואנחנו פועלים כל העת לעיצוב המדיניות והחקיקה הסביבתית בישראל.

רק בעזרת תמיכתך נצליח לשנות את המציאות ולקדם היערכות אמיתית לנזקים.

דילוג לתוכן