לוגו אדם טבע ודין

מסמך עמדה – אדם טבע ודין ואמון הציבור בעניין הסדרת עקיבות המזון על ידי עוסק

בהצעת חוק אמון הציבור זעיפים העוסקים בהסדרת עקיבות המזון על ידי "עוסקים במזון". אולם, הגדרת "עיסוק במזון" מחריגה את השלבים הראשונים בתהליך ייצור המזון: גידול פירות וירקות, מיונם ואריזתם, גידול ושחיטה של בעלי חיים, דייג ומיון דגים, איסוף, מיון ואריזת ביצים, חליבה, אחסון והובלת חלב גולמי, וכן כל השלבים של ייצור דבש בכוורת עד רדייתו מהכוורת.

כדי ליצור מעגל עקיבות אמיתי, על הדרישה לעקיבות בהצעת החוק להתייחס לכל אותן תחנות המוחרגות מהגדרת המונח "ייצור". 

החרגת השלבים המוקדמים של תהליך הפקת המזון מדרישת העקיבות תיצור הלכה למעשה שתי מערכות סטנדרטים נפרדות להשגחה על המזון ולרמת האחריות המוטלת על יצרני מזון. נוסף על כך, חוסר ההתייחסות לסוגי המזון המוחרגים פוגע ביכולת הממונה ליישם את החוק באופן שלם ולבצע צעדי פיקוח ואכיפה.

לעמדת אדם טבע ודין ואמון הציבור יש להחיל דרישת עקיבות על כל שרשרת ייצור המזון, מן השדה ועד לצלחת.  כך נדרש גם ברגולציה האירופאית למזון, אשר מהווה בסיס להצעת חוק זו. רגולציה זו קובעת כי העקיבות של מזון תוקם בכל שלבי הייצור, העיבוד וההפצה, כולל תוצרת חקלאית גולמית לאחר קציר או קטיף. על הצעת החוק לקבוע כללי עקיבות ביחס לכלל שרשרת המזון במטרה להבטיח את איכות ובטיחות המזון. 

עודכן: דצמבר 2017

לעמדת אדם טבע ודין ואמון הציבור יש להחיל דרישת עקיבות על כל שרשרת ייצור המזון, מן השדה ועד לצלחת.

מאמרים קשורים