ביהמ”ש עצר תוכנית לבנייה בסמוך לחופי אכזיב

פסק דין חדש ותקדימי של בית המשפט המחוזי בחיפה קבע כי על רשויות התכנון לדון מחדש בתוכנית לבניית אזורי מגורים ומלונאות במרחק 100 מטר מחופי אכזיב, על גבול הגן הלאומי.

משמעות פסק הדין היא למעשה עצירת התוכנית, במתכונתה הנוכחית, והגנה על חופי אכזיב ונהריה מבנייה פרטית מאסיבית, בהתאם לתוכנית שאושרה לראשונה לפני כ-20 שנה.

בפסק הדין נכתב:…”יש להורות על החזרת התוכנית לוועדות התכנון כדי שיקבלו החלטות חדשות, מושכלות ומנומקות בנוגע לצורך בתוכנית, לשינויים הנדרשים בה והתאמתה למסגרות החוקיות והתכנוניות העדכניות”.

פסק הדין עוסק בתוכנית מאושרת משנת 1994 על גבול גן לאומי אכזיב, אשר קובעת במקום אזורי מגורים ומלונאות במרחק של כ 100 מטרים מקו המים. בתוכנית סעיף המנחה את ביצוע התכנית תוך 10 שנים, כך שלמעשה בשנת 2004 חלפו 10 שנים מאז פרסומה ברשומות. אף על פי כן, החליטו מוסדות התכנון (הוועדה המקומית והוועדה המחוזית) בשנת 2010 לאשר את המשך קידום התוכנית.

הצטרפנו כידידי בית משפט לעתירה שהגישה “נייר חדרה” נגד מימוש התוכנית על מנת לייצג את האינטרס הציבורי-סביבתי. עו”ד אורלי אריאב, ראש תחום קהילה וסביבה באט”ד מסבירה: “בפסק הדין מקבל ביהמ”ש את עמדת ‘אדם טבע ודין’ במלואה ומדגיש כי על ועדות התכנון לבחון מחדש תוכנית שחלף הזמן לביצועה בהתאם למצב החוקי והתכנוני העדכני, וכי נספח בינוי אינו מהווה תחליף לתכניות מפורטות המאפשרות לציבור להתנגד”.

הבנייה תוכננה להתבצע ברצועת החוף בצפון נהריה, אשר הינה חלק מאזור בעל אופי כפרי-חקלאי-טבעי, אחד הבודדים ששמרו על רציפותם לאורך חופי המדינה. מדובר במרחב פתוח, נקי משימושי קרקע אינטנסיביים ומפיתוח. “זהו אחד המקומות הבודדים שעוד ניתן לשמור בהם על חוף טבעי ולהרחיק את העורף הבנוי ממנו. השטח גובל בגן לאומי אכזיב ובנייה קרובה לחוף עלולה היתה לשנות את כל אופי המרחב מציבורי לפרטי”, כך לדברי יעל דורי, ראש תחום תכנון ב’אדם טבע ודין’. 

פסק הדין פורסם כמה שבועות לפני שצפויה הממשלה להתכנס ולהכריע בעתידו של התיקון לחוק החופים שנוסח על ידי ‘אדם טבע ודין’ וחתומים עליו למעלה מ-70 חברי כנסת. כידוע, מטרת הצעת החוק היא למנוע מימוש תוכניות בנייה ישנות בחופי הים התיכון, ים סוף והכנרת. על פי הצעת החוק, היתר בנייה המתבקש מכוח תכנית שחלפו שמונה שנים מיום שניתן לה תוקף, יהיה כפוף לבחינה נוספת של הועדה לשמירת הסביבה החופית, וזאת במטרה לצמצם את הנזק שבביצוע תכנית ישנה.

לדברי עו”ד עמית ברכה, מנכ”ל הארגון, מדובר בפסק דין היסטורי שמעביר מסר ברור לממשלה בדבר הדחיפות באישור התיקון לחוק החופים.

עודכן: יולי 2014

צילום: אלון רוזן

הבנייה תוכננה להתבצע ברצועת החוף בצפון נהריה, אשר הינה חלק מאזור בעל אופי כפרי-חקלאי-טבעי, אחד הבודדים ששמרו על רציפותם לאורך חופי המדינה.

מאמרים קשורים

חוק ההסדרים – חקיקה הרסנית לסביבה

גם השנה, אישור תקציב המדינה על ידי הכנסת יהיה כפוף לקידום חקיקת חוק ההסדרים. חקיקת ההסדרים הממשלתית המקודמת השנה כוללת שורת צעדים הרסניים ותקדימיים, אשר יפגעו אנושות בהגנה החוקתית שחלה על הסביבה ובריאות הציבור.

למאמר המלא

כיכר אתרים – האם הכיכר תישאר פתוחה לציבור או שתעבור לידיים פרטיות?

הגשנו התנגדות לתכנית מתאר מקומית שעתידה להפוך את שטח כיכר אתרים בתל אביב משטח ציבורי לפרטי, אשר יכלול שני מגדלים רבי קומות שייעודם תיירות ומגורים. הפיכתה של הכיכר לשטח פרטי היא ניסיון להפריט את המרחב הציבורי ואת החופים, והוא ייפגע בשימוש של הציבור בכיכר.

למאמר המלא

ההשלכות הקטלניות של הרפורמה המשפטית על איכות הסביבה

המציאות הדמוקרטית כפי שאנו מכירים אותה כיום, המספקת הגנה על זכויות אדם סביבתיות, תשתנה ללא היכר אם ההפיכה המשטרית תעבור. גם הזכות הבסיסית לסביבה ראויה לכל אדם תירמס יחד עם זכויות האדם האחרות.

אסור לתת יד להפיכה המשטרית! יחד נשמור על הדמוקרטיה