לוגו אדם טבע ודין

דו”ח: פליטת מתאן ממאגרי הגז תמר ולוויתן

לשימוש בגז בישראל ישנם יתרונות, ובהם ביטחון אנרגטי בשל השימוש במשאב ישראלי, הצטברות עתידית צפויה של תמלוגים ומסים בקרן לאזרחי ישראל, ועוד. עם זאת, חשוב להזכיר כי למרות התועלות בשימוש בגז הטבעי, גז זה איננו אנרגיה נקייה.

מתאן (CH4) הינו המרכיב העיקרי בגז הטבעי שנמצא ומופק ממאגרי תמר ולוויתן. מתאן הינו גז חממה חזק ביותר. עפ”י הפאנל הבין ממשלתי לשינוי אקלים (IPCC), מולקולה אחת של מתאן תשפיע על ספיגת קרינה וגרימת התחממות פי 84 ממולקולה אחת של פחמן דו חמצני.

הגז הוא דלק פוסילי שיוצר פליטות של זיהום אוויר וגזי חממה, והשימוש בו מצריך בניית תשתיות רבות ומורכבות בעלות השלכות סביבתיות נרחבות. יחד עם זאת, מסמך זה לא עוסק במזהמי האוויר, אלא מתמקד בפליטות מתאן ממאגרי הגז מתוך נקודת מבט של גזי חממה.

פליטות המתאן ממאגרי הגז מתרחשות לאורך כל שרשרת ההפקה, השינוע והשימוש בגז הטבעי, החל מבארות ההפקה המרוחקות מהחוף, דרך צנרת ההולכה לאסדות הטיפול, דרך הצנרת המוליכה את הגז מהאסדות למערכת ההולכה והחלוקה הארצית על היבשה, דרך תחנות להורדת לחצים, ועד לצרכנים הסופיים בתעשייה או בסקטור האנרגיה.

מסמך זה טוען כי מבחינת גזי חממה, ולא מבחינת זיהום האוויר המקומי שהוזכר למעלה, היתרון שיש לגז טבעי על פני פחם הוא יתרון מדומה. אם בוחנים דליפות של גז החממה מתאן מתעשיית הגז, הרי שבמצטבר הפליטה הכוללת של גזי חממה עלולה להיות גבוהה יותר אפילו בהשוואה לפחם, גם אם בקצה תהליך השריפה הפחם פולט פי שניים יותר פחמן דו חמצני לקוט”ש.

עודכן: יוני 2020

הגז הוא דלק פוסילי שיוצר פליטות של זיהום אוויר וגזי חממה, והשימוש בו מצריך בניית תשתיות רבות ומורכבות בעלות השלכות סביבתיות נרחבות.

מאמרים קשורים