האוצר ישיב לקרן לשיקום מחצבות 300 מיליון ש”ח

עתרנו לבג"ץ נגד הסטת כספים שיועדו לטובת שיקום מחצבות שסיימו את פעילותן לתקציב המדינה. שופטי בית המשפט קיבלו את טענותינו.

בעתירה שהגשנו בשנת 2003 ביחד עם איגוד יצרני חומרי מחצבה בישראל נגד שר האוצר, שר התשתיות הלאומיות, שר הפנים, השר לאיכות הסביבה ואחרים, פסק בית המשפט כי על המדינה להחזיר כ-300 מיליון ש”ח לניהול הקרן לשיקום מחצבות.

מאז הקמת הקרן הכספים מועברים מבעלי מחצבות ונוהלו, לפי התקנות, על ידי הקרן לשיקום מחצבות אך ורק לטובת שיקום מחצבות שסיימו את פעילותן. זאת עד שנת 2003, אז הוחלט להעביר את הכסף לתקציב המדינה. כעת יחזור הכסף לניהול הקרן, בהתאם לחוק ובאופן שימנע שימוש לא ראוי בו.

אנחנו טענו בעתירה כי קיים ניגוד אינטרסים אינהרנטי בין המטרות התקציביות של משרד האוצר לבין מטרת הנאמנות שהיא, כאמור, שיקום המחצבות.

קיים ניגוד אינטרסים אינהרנטי בין המטרות התקציביות של משרד האוצר לבין מטרת הנאמנות של הקרן

מאמרים קשורים

מתנגדים להארכת החיסיון על פעילות קצא"א

שלחנו הערות על ההארכה הצפויה לחיסיון החל על פעילות חברת קצא"א. החברה הייתה מעורבת בכמה מאסונות הזיהום הסביבתיים החמורים ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל. לאור הסכנות הסביבתיות שפעילות החברה מציבה, נדרשת שקיפות לשם הגברת הפיקוח הציבורי על פעילותה ולהגנה על הסביבה.

למאמר המלא