לוגו אדם טבע ודין

האוצר ישיב לקרן לשיקום מחצבות 300 מיליון ש”ח

עתרנו לבג"ץ נגד הסטת כספים שיועדו לטובת שיקום מחצבות שסיימו את פעילותן לתקציב המדינה. שופטי בית המשפט קיבלו את טענותינו.

בעתירה שהגשנו בשנת 2003 ביחד עם איגוד יצרני חומרי מחצבה בישראל נגד שר האוצר, שר התשתיות הלאומיות, שר הפנים, השר לאיכות הסביבה ואחרים, פסק בית המשפט כי על המדינה להחזיר כ-300 מיליון ש”ח לניהול הקרן לשיקום מחצבות.

מאז הקמת הקרן הכספים מועברים מבעלי מחצבות ונוהלו, לפי התקנות, על ידי הקרן לשיקום מחצבות אך ורק לטובת שיקום מחצבות שסיימו את פעילותן. זאת עד שנת 2003, אז הוחלט להעביר את הכסף לתקציב המדינה. כעת יחזור הכסף לניהול הקרן, בהתאם לחוק ובאופן שימנע שימוש לא ראוי בו.

אנחנו טענו בעתירה כי קיים ניגוד אינטרסים אינהרנטי בין המטרות התקציביות של משרד האוצר לבין מטרת הנאמנות שהיא, כאמור, שיקום המחצבות.

קיים ניגוד אינטרסים אינהרנטי בין המטרות התקציביות של משרד האוצר לבין מטרת הנאמנות של הקרן

מאמרים קשורים

לא לביטול עילת הסבירות

התיקון לחוק יסוד: השפיטה אשר עבר במליאת הכנסת וביטל את עילת הסבירות אילץ אותנו להשמיע את קולנו בסוגיה שהיא לכאורה פוליטית, אך למעשה היא מהותית לעצם קיומנו כארגון סביבה המייצג את האינטרס הציבורי. בדיון שהתקיים השבוע בבג"ץ הצגנו את עמדנו כידיד בית המשפט.

למאמר המלא

דרישה להפסקה מיידית של הפגיעה בעצים מוגנים וערכי טבע בתע"ש רמת השרון

פנינו באופן דחוף אל מנהל רמ"י ואל מנכ"ל חברת אלביט בדרישה לעצירת עבודות בלתי-חוקיות לחישוף השטח וחיסול העצים והצמחייה במתחם תע"ש רמת השרון. העבודות מובילות לפגיעה אנושה במערכת אקולוגית נדירה, בעצים מוגנים ובערכי טבע

למאמר המלא