האוצר ישיב לקרן לשיקום מחצבות 300 מיליון ש”ח

עתרנו לבג"ץ נגד הסטת כספים שיועדו לטובת שיקום מחצבות שסיימו את פעילותן לתקציב המדינה. שופטי בית המשפט קיבלו את טענותינו.

בעתירה שהגשנו בשנת 2003 ביחד עם איגוד יצרני חומרי מחצבה בישראל נגד שר האוצר, שר התשתיות הלאומיות, שר הפנים, השר לאיכות הסביבה ואחרים, פסק בית המשפט כי על המדינה להחזיר כ-300 מיליון ש”ח לניהול הקרן לשיקום מחצבות.

מאז הקמת הקרן הכספים מועברים מבעלי מחצבות ונוהלו, לפי התקנות, על ידי הקרן לשיקום מחצבות אך ורק לטובת שיקום מחצבות שסיימו את פעילותן. זאת עד שנת 2003, אז הוחלט להעביר את הכסף לתקציב המדינה. כעת יחזור הכסף לניהול הקרן, בהתאם לחוק ובאופן שימנע שימוש לא ראוי בו.

אנחנו טענו בעתירה כי קיים ניגוד אינטרסים אינהרנטי בין המטרות התקציביות של משרד האוצר לבין מטרת הנאמנות שהיא, כאמור, שיקום המחצבות.

קיים ניגוד אינטרסים אינהרנטי בין המטרות התקציביות של משרד האוצר לבין מטרת הנאמנות של הקרן

מאמרים קשורים

הישג במאבק על חוף אמנון

הוועדה לשמירת הסביבה החופית (הולחו"ף) דחתה את הדיון בנוגע לקידום הבנייה של אתר הנופש לעשירים בלבד לתאריך לא ידוע. התוכנית הייתה להקים כפר נופש יוקרתי על חשבון שטחים פתוחים ועל חשבון מאות עצים שחלקם נמצאים באזור יער מוגן. שלחנו מכתבים דחופים לוועדות התכנון ולפקיד היערות בדרישה לשנות ולצמצם את התוכנית תוך מזעור הפגיעה בציבור ובסביבה

למאמר המלא

ניצחון במאבק לפינוי התחנה המרכזית

בעקבות עתירת אדם טבע ודין לבג"ץ, הודיעה תמר זנדברג, השרה להגנת הסביבה, כי היא מכריזה על אזור התחנה המרכזית בתל אביב כאזור נפגע זיהום אויר זאת על פי חוק אויר נקי. עקב כך תאלץ עיריית תל אביב להציג בתוך חצי שנה תכנית פעולה מסודרת.

למאמר המלא