לוגו אדם טבע ודין
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

המדינה התחייבה לטיפול במפגעי זיהום האוויר כתנאי לאיכלוס עיר הבה”דים

לאחר 15 שנים של מאבק שלנו, המדינה התחייבה לטיפול במפגעי זיהום האוויר של רמת חובב כתנאי לאיכלוס עיר הבה”דים, בעקבות פסיקה של ביהמ"ש העליון. תסקיר השפעה על הסביבה של רמת חובב על עיר הבה”דים המתוכננת העלה כי ניתן יהיה לאכלס בבטחה את עיר הבה”דים רק אם שיעור הזיהום הנפלט מאזור רמת חובב יפחת בשיעורים משמעותיים.

בפסק הדין שניתן לאחרונה, משבחים שופטי ביהמ”ש העליון את ההליך המשפטי שהתקיים בנושא וקובעים כי: “העתירה המינהלית שהגישו המערערות…תרמה תרומה סגולית חשובה לקיום הליך תכנוני מלא ומפורט בנושא הקמת עיר הבה”דים במסגרת צה”ל”. עוד מציינים השופטים כי “היקפו רחב הממדים של פרוייקט זה, חשיבותו הגדולה למערך צה”ל ולמדינה, והרגישות המיוחדת שנתלוותה להקמתו עקב המיקום שנבחר מבחינת החשש לזיהום סביבתי, הצדיקו אכן בחינה תכנונית כוללת ומקיפה של מכלול ההיבטים במסגרת הליכי תכנון מפורטים, הכוללים תסקיר השפעה על הסביבה ושיתוף הציבור כמקובל במתכונת רגילה של הליכים על פי חוק התכנון והבנייה”.

כמו כן, קובעים השופטים כי “בנושא הזיהום הסביבתי קיים צורך ממשי בבצוע פעולות מנע מפני מזהמים הנפלטים מהמפעלים שבסביבה ונדרש לבצע ניטור ודיגום דרך קבע על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה”.

עוד מתייחסים השופטים בפסק דין לכך שבמסגרת ההליך התכנוני “הוחלט על הקמת ועדת מעקב קבועה אשר תחל בפעולתה באופן מיידי, ותפקידה יהיה לעקוב באופן שוטף אחר ביצוע התכנית מבחינת היבטי איכות הסביבה, תוך עריכת סקרים, ניטור ודיגום על פי הנחיות המשרד להגנה על איכות הסביבה. כן נקבע, כי איכלוס שטח התכנית מותנה בקבלת אישור מוסד התכנון על בסיס המלצות ועדת המעקב, שתסתמך על ערכי הייחוס הבריאותיים כפי שנקבעו על ידי “ועדת אלמוג”.”

למיטב ידיעתנו, זוהי הפעם הראשונה שמתקן ביטחוני מוקם במסגרת הליך תכנוני מלא ושקוף, לרבות תסקיר השפעה על הסביבה. על כן, פסק הדין מהווה תקדים ומעתה ואילך כל מתקן בטחוני שאינו סודי יעבור הליך זה. מדובר בהישג משמעותי שיבטיח את בריאות החיילים מעתה ואילך.

לדברי מנהלת המחלקה המשפטית של ‘אדם טבע ודין’, עו”ד נעמה אלעד: “החלטתו של בית המשפט העליון מבטיחה שהליך תכנון עיר הבה”דים יהיה מותנה בטיפול בזיהום ברמת חובב לרווחת חיילי צה”ל שיתגוררו בעיר ותושבי הדרום. זאת מעבר לחשיבות הציבורית הכוללת שבחיוב מערכת הביטחון לקיים הליכי תכנון שקופים ודמוקרטיים, מקום בו השפעתו של צה”ל על המרחב היא ברורה וודאית ואין הצדקה לחסות תחת מעטה של סודיות או דחיפות מבצעית.

‘אדם טבע ודין’ תמשיך לעקוב אחר ביצוע הוראות התוכנית על-ידי מערכת הבטחון, המשרד להגנת הסביבה ומוסדות התכנון ולוודא כי יעדי הפחתת הזיהום מרמת חובב יקוימו במלואם.”

כזכור, בעקבות הליך משפטי שהגשנו לפני כשנתיים, הוטל על המשרד להגנת הסביבה לבצע תסקיר השפעה על הסביבה בכל הנוגע להשפעות הסביבתיות של רמת חובב על עיר הבה”דים המתוכננת, זאת בניגוד לכוונת משרד הביטחון, אשר פעל להקמת עיר הבה”דים מבלי שהבטיח כי יבדקו ויטופלו המפגעים הסביבתיים הנובעים מרמת חובב, כתנאי להליכי אישור הקמת העיר.

מממצאי התסקיר קבעו כי ניתן יהיה לאכלס בבטחה את עיר הבה”דים רק אם שיעור הזיהום הנפלט מאזור רמת חובב יפחת בשיעורים משמעותיים של בין 70% ל- 90%.

במקביל, ועדת העררים של המועצה הארצית לתכנון ולבנייה קבעה לפני מספר שבועות כי בטרם יינתנו היתרי בנייה לעבודות במקום, מפעלי רמת חובב יצטרכו לעמוד בערכי זיהום אוויר חדשים שייקבעו על ידי הוועדה המחוזית בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה. במהלך הדיון היום, התחיבה המדינה לקיים הוראה זו.

Print Friendly, PDF & Email
זוהי הפעם הראשונה שמתקן ביטחוני מוקם במסגרת הליך תכנוני מלא ושקוף, לרבות תסקיר השפעה על הסביבה. על כן, פסק הדין מהווה תקדים ומעתה ואילך כל מתקן בטחוני שאינו סודי יעבור הליך זה. מדובר בהישג משמעותי שיבטיח את בריאות החיילים מעתה ואילך.

מאמרים קשורים

חשוב, נכון?!

ישראל ממשיכה להתנהל בהפקרות אקלימית וסביבתית, ואנחנו פועלים כל העת לעיצוב המדיניות והחקיקה הסביבתית בישראל.

רק בעזרת תמיכתך נצליח לשנות את המציאות ולקדם היערכות אמיתית לנזקים.

דילוג לתוכן