הערות לטיוטת היתר הפליטה של אסדת הגז “לוויתן”

אנו מברכים על תהליך ההסדרה והוצאת היתר הפליטה לאסדת "לוויתן". 

אנו סבורים שהניסיון המצטבר עם אסדת "תמר" ומאפייני אסדת "לוויתן" מאפשרים ומצדיקים החלת מודל מתקדם של רישוי, פיקוח ואכיפה על אסדה זו. גודלה של אסדת "לוויתן" וסוג הפעילות התעשייתית המתבצעת בה, קשיי אכיפה פוטנציאלים של המשרד להגנת הסביבה, הפליטות לאוויר בכוח או בפועל מאסדה זו של גזי חממה ומזהמי אוויר לרבות מתאן, NMVOC ובנזן והסיכונים לפליטה מוגברת עקב תקלה או חבלה מחייבים מתן היתרים קפדניים ביותר, בין היתר, כדי לשמור על בריאות הציבור.

היתרים המתבססים על הטכנולוגיות הטובות ביותר להפחתת פליטות, על דרישות תפעוליות וסביבתיות מחמירות, על מערכות ניטור, בקרה ודיווח מתקדמות ועל שולי ביטחון המתבססים על עיקרון הזהירות המונעת דברים שאינם ממומשים במלואם בטיוטת היתר הפליטה.

לכן, העברנו לידיעת הצוות הממונה על היתרי פליטה לאוויר באגף איכות אוויר ושינוי אקלים במשרד להגנת הסביבה את הערותינו על טיוטת היתר הפליטה של אסדת הגז "לוויתן"

עודכן: יולי 2019

מאמרים קשורים

חוק ההסדרים – חקיקה הרסנית לסביבה

גם השנה, אישור תקציב המדינה על ידי הכנסת יהיה כפוף לקידום חקיקת חוק ההסדרים. חקיקת ההסדרים הממשלתית המקודמת השנה כוללת שורת צעדים הרסניים ותקדימיים, אשר יפגעו אנושות בהגנה החוקתית שחלה על הסביבה ובריאות הציבור.

למאמר המלא

אנרגיה סולארית – חשיבות וחסמים

שינוי האקלים מחייב לעבור ממקורות אנרגיה מתכלים ומזהמים למקורות של אנרגיה מתחדשת. עם זאת, לא היה עד כה מעבר משמעותי לאנרגיה מתחדשת כמקור האנרגיה העיקרי בתמהיל הדלקים הישראלי. בנייר העמדה שהוצאנו, סקרנו את החסמים העומדים בפני מימוש פרוייקטים של אנרגיה סולארית בהיקף משמעותי.

למאמר המלא