הערות לטיוטת היתר הפליטה של אסדת הגז “לוויתן”

אנו מברכים על תהליך ההסדרה והוצאת היתר הפליטה לאסדת "לוויתן". 

אנו סבורים שהניסיון המצטבר עם אסדת "תמר" ומאפייני אסדת "לוויתן" מאפשרים ומצדיקים החלת מודל מתקדם של רישוי, פיקוח ואכיפה על אסדה זו. גודלה של אסדת "לוויתן" וסוג הפעילות התעשייתית המתבצעת בה, קשיי אכיפה פוטנציאלים של המשרד להגנת הסביבה, הפליטות לאוויר בכוח או בפועל מאסדה זו של גזי חממה ומזהמי אוויר לרבות מתאן, NMVOC ובנזן והסיכונים לפליטה מוגברת עקב תקלה או חבלה מחייבים מתן היתרים קפדניים ביותר, בין היתר, כדי לשמור על בריאות הציבור.

היתרים המתבססים על הטכנולוגיות הטובות ביותר להפחתת פליטות, על דרישות תפעוליות וסביבתיות מחמירות, על מערכות ניטור, בקרה ודיווח מתקדמות ועל שולי ביטחון המתבססים על עיקרון הזהירות המונעת דברים שאינם ממומשים במלואם בטיוטת היתר הפליטה.

לכן, העברנו לידיעת הצוות הממונה על היתרי פליטה לאוויר באגף איכות אוויר ושינוי אקלים במשרד להגנת הסביבה את הערותינו על טיוטת היתר הפליטה של אסדת הגז "לוויתן"

עודכן: יולי 2019

מאמרים קשורים

פרויקט ראשון מסוגו להעלאת חוסן המים העירוני

אדם טבע ודין לוקח חלק בפרוייקט השבת מי הנגר של עיריית רמת גן. הארגון מקדם ביחד עם העירייה גיבוש מדיניות מתמרצת לניהול מי הנגר ומניעת הצפות, כחלק מההיערכות העירונית למשבר האקלים. איגום מי גשמים והשבתם למאגר מי התהום יכול לסייע להפחית את תלות משק המים בהתפלה, ולתרום לחוסן המים והאקלים של ישראל.

למאמר המלא

ניצחון במאבק לפינוי התחנה המרכזית

בעקבות עתירת אדם טבע ודין לבג"ץ, הודיעה תמר זנדברג, השרה להגנת הסביבה, כי היא מכריזה על אזור התחנה המרכזית בתל אביב כאזור נפגע זיהום אויר זאת על פי חוק אויר נקי. עקב כך תאלץ עיריית תל אביב להציג בתוך חצי שנה תכנית פעולה מסודרת.

למאמר המלא