התנגדנו להגדלת היתר שאיבה למפעלי ים המלח

פנינו יחד עם החברה להגנת הטבע לוועדה לתשתיות לאומיות, שלא לאשר הזרמת 30 מליון קוב נוספים כתנאי לתיקון דליפה בתעלה באיזור מניפת צאלים, אזור עתיר בערכי טבע נדירים.

לפני כארבעה חודשים התגלתה דליפה מתעלה של מפעלי ים המלח באיזור מניפת צאלים, אזור עתיר בערכי טבע נדירים. כבר בהקמת התעלה קיבלו המפעלים הקלות ואושר להם להקים תעלה ללא איטום, מה שהיה ברור שיוביל לדליפה. למרות הדליפה, ההזרמה של מים בתעלה נמשכו, ורק עכשיו, כשסוף סוף המפעלים מתכוונים לבצע איטום של התעלה, הם דורשים מרשות המים שתאשר להם לשאוב עוד 30 מיליון מטר קוב מים המלח מעבר לרישיון שלהם, קודם לתיקון הדליפה.

התנהלות זו של החברה מונעת כל כולה משיקולים עסקיים שלה, הגם שהדבר כרוך בפגיעה סביבתית. אם לא די בכך, קושרת מפעלי ים המלח בין הביצוע של איטום התעלה (שהיה צריך להיות מבוצע מלכתחילה!), לבין דרישה שלה להגדיל את היקף הרישיון שלה. הדרישה להגדיל את היקף השאיבה בכמות משמעותית משמעה הוספת חטא על פשע, שכן התוצאה תהיה הזרמה נוספת של מים בתעלה דולפת, דליפה של המים למניפת צאלים וגרימה וודאית של נזקים כתוצאה מכך.

לא ברור לנו איך יתכן שגוף שהסב נזק לטבע, דורש כתנאי לתיקון המפגע הזרמה נוספת של מים שרק תחמיר את הנזק. לכן, פנינו – אנחנו והחברה להגנת הטבע – לוועדה לתשתיות לאומיות שאליה הגיעה הבקשה המוזרה הזו, בדרישה שלא יאשרו את הבקשה הזו.

הדרישה להגדיל את היקף השאיבה בכמות משמעותית משמעה הוספת חטא על פשע, שכן התוצאה תהיה הזרמה נוספת של מים בתעלה דולפת, דליפה של המים למניפת צאלים וגרימה וודאית של נזקים כתוצאה מכך.

מאמרים קשורים

פרויקט ראשון מסוגו להעלאת חוסן המים העירוני

אדם טבע ודין לוקח חלק בפרוייקט השבת מי הנגר של עיריית רמת גן. הארגון מקדם ביחד עם העירייה גיבוש מדיניות מתמרצת לניהול מי הנגר ומניעת הצפות, כחלק מההיערכות העירונית למשבר האקלים. איגום מי גשמים והשבתם למאגר מי התהום יכול לסייע להפחית את תלות משק המים בהתפלה, ולתרום לחוסן המים והאקלים של ישראל.

למאמר המלא

התנגדות לבניית מלונות בחוף לידו באשדוד

למרות התחזיות הצופות את עליית פני הים, למרות שטח החוף המצומצם המוקצה לציבור בחופי ישראל, למרות חוק החופים שאמור להגן על החופים שלנו מפני פיתוח חסר אחריות – עיריית אשדוד מקדמת בנייה של שני מלונות במרחק של כ-60 מטרים מקו המים בחוף לידו. אדם טבע ודין הגיש התנגדות לתוכנית להגדלת המלונות.

למאמר המלא

הישג במאבק על חוף אמנון

הוועדה לשמירת הסביבה החופית (הולחו"ף) דחתה את הדיון בנוגע לקידום הבנייה של אתר הנופש לעשירים בלבד לתאריך לא ידוע. התוכנית הייתה להקים כפר נופש יוקרתי על חשבון שטחים פתוחים ועל חשבון מאות עצים שחלקם נמצאים באזור יער מוגן. שלחנו מכתבים דחופים לוועדות התכנון ולפקיד היערות בדרישה לשנות ולצמצם את התוכנית תוך מזעור הפגיעה בציבור ובסביבה

למאמר המלא