התנגדנו להגדלת היתר שאיבה למפעלי ים המלח

פנינו יחד עם החברה להגנת הטבע לוועדה לתשתיות לאומיות, שלא לאשר הזרמת 30 מליון קוב נוספים כתנאי לתיקון דליפה בתעלה באיזור מניפת צאלים, אזור עתיר בערכי טבע נדירים.

לפני כארבעה חודשים התגלתה דליפה מתעלה של מפעלי ים המלח באיזור מניפת צאלים, אזור עתיר בערכי טבע נדירים. כבר בהקמת התעלה קיבלו המפעלים הקלות ואושר להם להקים תעלה ללא איטום, מה שהיה ברור שיוביל לדליפה. למרות הדליפה, ההזרמה של מים בתעלה נמשכו, ורק עכשיו, כשסוף סוף המפעלים מתכוונים לבצע איטום של התעלה, הם דורשים מרשות המים שתאשר להם לשאוב עוד 30 מיליון מטר קוב מים המלח מעבר לרישיון שלהם, קודם לתיקון הדליפה.

התנהלות זו של החברה מונעת כל כולה משיקולים עסקיים שלה, הגם שהדבר כרוך בפגיעה סביבתית. אם לא די בכך, קושרת מפעלי ים המלח בין הביצוע של איטום התעלה (שהיה צריך להיות מבוצע מלכתחילה!), לבין דרישה שלה להגדיל את היקף הרישיון שלה. הדרישה להגדיל את היקף השאיבה בכמות משמעותית משמעה הוספת חטא על פשע, שכן התוצאה תהיה הזרמה נוספת של מים בתעלה דולפת, דליפה של המים למניפת צאלים וגרימה וודאית של נזקים כתוצאה מכך.

לא ברור לנו איך יתכן שגוף שהסב נזק לטבע, דורש כתנאי לתיקון המפגע הזרמה נוספת של מים שרק תחמיר את הנזק. לכן, פנינו – אנחנו והחברה להגנת הטבע – לוועדה לתשתיות לאומיות שאליה הגיעה הבקשה המוזרה הזו, בדרישה שלא יאשרו את הבקשה הזו.

הדרישה להגדיל את היקף השאיבה בכמות משמעותית משמעה הוספת חטא על פשע, שכן התוצאה תהיה הזרמה נוספת של מים בתעלה דולפת, דליפה של המים למניפת צאלים וגרימה וודאית של נזקים כתוצאה מכך.

מאמרים קשורים

חוק ההסדרים – חקיקה הרסנית לסביבה

גם השנה, אישור תקציב המדינה על ידי הכנסת יהיה כפוף לקידום חקיקת חוק ההסדרים. חקיקת ההסדרים הממשלתית המקודמת השנה כוללת שורת צעדים הרסניים ותקדימיים, אשר יפגעו אנושות בהגנה החוקתית שחלה על הסביבה ובריאות הציבור.

למאמר המלא

כיכר אתרים – האם הכיכר תישאר פתוחה לציבור או שתעבור לידיים פרטיות?

הגשנו התנגדות לתכנית מתאר מקומית שעתידה להפוך את שטח כיכר אתרים בתל אביב משטח ציבורי לפרטי, אשר יכלול שני מגדלים רבי קומות שייעודם תיירות ומגורים. הפיכתה של הכיכר לשטח פרטי היא ניסיון להפריט את המרחב הציבורי ואת החופים, והוא ייפגע בשימוש של הציבור בכיכר.

למאמר המלא