זיהום קרקע: משמעויות והשלכות

בשנים האחרונות, עם חשיפתם של מספר לא מבוטל של מוקדי זיהום קרקע, בפרט במתחמים שבהם התנהלה במשך שנים ארוכות פעילות של מערכת הבטחון, התברר כי תופעת הקרקעות המזוהמות, אינה זוכה לטיפול נאות.

ברחבי הארץ, קיימים אתרים מזוהמים רבים שרובם רעילים ומסוכנים לאדם ולסביבה ואין תיעוד או מיפוי הולם, שיגדיר את היקף הבעיה ואת הדרכים להתמודד עמה. לא אחת חלק מהאתרים מיועדים למטרות מגורים, כאשר אין הסדר למפגע הבריאותי הטמון בהם.

מקורו של זיהום הקרקע הינו בחומרים מסוכנים אשר דלפו או נשפכו על הקרקע או לתוכה ממקורות מזהמים שונים. מקורות אלה הינם: מפעלי תעשיה צבאיים או אזרחיים, שעשו שימוש בחומרים מסוגים שונים, בהם חומרים מסוכנים ביותר וחומרי נפץ, תחנות דלק שמיכליהם דלפו במשך שנים, אתרי פסולת, בריכות אידוי ואגירה, בסיסי צבא, קווי צנרת של דלקים, מוסכים, שדות תעופה ומקורות נוספים. 

הסכנות בזיהום קרקע

זיהום הקרקע עלול לגרום, מעבר להשחתת הקרקע, לזיהום מקורות מי תהום (ולא מעט בארות באזור המרכז כבר נסגרו עקב זיהום), לזיהום אוויר, עקב פליטתם של גזי קרקע שמסוכנים לנשימתו של אדם, כמו גם לחשש לפיצוצים ועד מניעת השימוש בקרקע למטרות שונות ורבות.

במדינת ישראל, לאור רמת הצפיפות ההולכת וגדלה, בעיקר במרכז הארץ, קיימת חשיבות רבה לשמירה על הקרקע כך שניתן יהיה לעשות בה שימוש למטרות שונות: לתעשייה, למגורים ולשימושים נוספים. 

הסדר מקיף לתיקון המצב

אנו פועלים ליצירת הסדר כולל לטיפול במשבר זיהום הקרקעות באמצעות הצעת חוק שיקום קרקעות מזוהמות שניסחנו וקידמנו אשר עברה קריאה ראשונה בכנסת. הצעת חוק זו תיתן פתרון כולל לטיפול באתרים מזוהמים, במי התהום המזוהמים ויצירת מקור מימון לשם כך ועד מניעת זיהום במקור.

בנוסף, אנו ממשיכים להציג את עמדתנו בוועדות התכנון השונות ולקדם ביצוע של סקרי קרקע מקיפים וקבלת תכניות מפורטות לטיהור השטחים המזוהמים, לפני תחילת הכשרת השטח לבנייה ולמטרות נוספות.

מקורו של זיהום הקרקע הינו בחומרים מסוכנים אשר דלפו או נשפכו על הקרקע או לתוכה ממקורות מזהמים שונים.

מאמרים קשורים

חוק ההסדרים – חקיקה הרסנית לסביבה

גם השנה, אישור תקציב המדינה על ידי הכנסת יהיה כפוף לקידום חקיקת חוק ההסדרים. חקיקת ההסדרים הממשלתית המקודמת השנה כוללת שורת צעדים הרסניים ותקדימיים, אשר יפגעו אנושות בהגנה החוקתית שחלה על הסביבה ובריאות הציבור.

למאמר המלא

כיכר אתרים – האם הכיכר תישאר פתוחה לציבור או שתעבור לידיים פרטיות?

הגשנו התנגדות לתכנית מתאר מקומית שעתידה להפוך את שטח כיכר אתרים בתל אביב משטח ציבורי לפרטי, אשר יכלול שני מגדלים רבי קומות שייעודם תיירות ומגורים. הפיכתה של הכיכר לשטח פרטי היא ניסיון להפריט את המרחב הציבורי ואת החופים, והוא ייפגע בשימוש של הציבור בכיכר.

למאמר המלא

ההשלכות הקטלניות של הרפורמה המשפטית על איכות הסביבה

המציאות הדמוקרטית כפי שאנו מכירים אותה כיום, המספקת הגנה על זכויות אדם סביבתיות, תשתנה ללא היכר אם ההפיכה המשטרית תעבור. גם הזכות הבסיסית לסביבה ראויה לכל אדם תירמס יחד עם זכויות האדם האחרות.

אסור לתת יד להפיכה המשטרית! יחד נשמור על הדמוקרטיה