לוגו אדם טבע ודין

עצרנו את סלילת חלקו המערבי של כביש 9

עפ”י התכנית המקורית, החלק המערבי של כביש 9, (שנועד לחבר בין כביש 2,4 ו-6), תוכנן לחצות את המרחבים הפתוחים החקלאים שמדרום לחדרה, את פארק השרון ואת נחל אלכסנדר.

עתרנו לבג”ץ, בטענה שסלילת החלק המערבי של הכביש תפגע בשטח רגיש מבחינה אקולוגית, ודרשנו שיבחנו חלופות אפשריות אחרות שיצמצמו את הפגיעה.

בג”ץ קיבל את עמדתנו בנוגע להשלכות הסביבתיות הקשות של סלילת חלקו המערבי של כביש 9, והורה למדינה שלא לסלול את חלקו המערבי של הכביש, תוך שמתח בפסיקתו ביקורת על התנהלות המדינה ונתיבי ישראל. 

בנוסף, בג”ץ התווה כללים ברורים שינחו מעתה והלאה את שיקול הדעת של מוסדות התכנון בהתחשב בסביבה.

פסק דין בעל השלכות רחבות היקף

עו”ד אלי בן ארי, היועץ המשפטי של ‘אדם טבע ודין’ ציין כי מדובר בפס”ד בעל השלכות רחבות היקף, אשר קובע כי לא ניתן לפסול חלופות סביבתיות סבירות על הסף, כפי שנהגו מוסדות התכנון לעשות עד כה.

“מדובר בפסק דין עקרוני אשר מבסס את מעמדו המשפטי של תסקיר ההשפעה על הסביבה בישראל וקובע מסגרת לשיקול הדעת של מוסדות התכנון. המשמעות היא שמעתה, מוסדות התכנון לא יוכלו לפסול חלופות סביבתיות מבלי שנעשתה בדיקה אובייקטיבית בתסקיר”.

משמעות היא שמעתה, מוסדות התכנון לא יוכלו לפסול חלופות סביבתיות מבלי שנעשתה בדיקה אובייקטיבית בתסקיר

מאמרים קשורים

דרישה להפסקה מיידית של הפגיעה בעצים מוגנים וערכי טבע בתע"ש רמת השרון

פנינו באופן דחוף אל מנהל רמ"י ואל מנכ"ל חברת אלביט בדרישה לעצירת עבודות בלתי-חוקיות לחישוף השטח וחיסול העצים והצמחייה במתחם תע"ש רמת השרון. העבודות מובילות לפגיעה אנושה במערכת אקולוגית נדירה, בעצים מוגנים ובערכי טבע

למאמר המלא