עצרנו את סלילת חלקו המערבי של כביש 9

עפ”י התכנית המקורית, החלק המערבי של כביש 9, (שנועד לחבר בין כביש 2,4 ו-6), תוכנן לחצות את המרחבים הפתוחים החקלאים שמדרום לחדרה, את פארק השרון ואת נחל אלכסנדר.

עתרנו לבג”ץ, בטענה שסלילת החלק המערבי של הכביש תפגע בשטח רגיש מבחינה אקולוגית, ודרשנו שיבחנו חלופות אפשריות אחרות שיצמצמו את הפגיעה.

בג”ץ קיבל את עמדתנו בנוגע להשלכות הסביבתיות הקשות של סלילת חלקו המערבי של כביש 9, והורה למדינה שלא לסלול את חלקו המערבי של הכביש, תוך שמתח בפסיקתו ביקורת על התנהלות המדינה ונתיבי ישראל. 

בנוסף, בג”ץ התווה כללים ברורים שינחו מעתה והלאה את שיקול הדעת של מוסדות התכנון בהתחשב בסביבה.

פסק דין בעל השלכות רחבות היקף

עו”ד אלי בן ארי, היועץ המשפטי של ‘אדם טבע ודין’ ציין כי מדובר בפס”ד בעל השלכות רחבות היקף, אשר קובע כי לא ניתן לפסול חלופות סביבתיות סבירות על הסף, כפי שנהגו מוסדות התכנון לעשות עד כה.

“מדובר בפסק דין עקרוני אשר מבסס את מעמדו המשפטי של תסקיר ההשפעה על הסביבה בישראל וקובע מסגרת לשיקול הדעת של מוסדות התכנון. המשמעות היא שמעתה, מוסדות התכנון לא יוכלו לפסול חלופות סביבתיות מבלי שנעשתה בדיקה אובייקטיבית בתסקיר”.

משמעות היא שמעתה, מוסדות התכנון לא יוכלו לפסול חלופות סביבתיות מבלי שנעשתה בדיקה אובייקטיבית בתסקיר

מאמרים קשורים

פרויקט ראשון מסוגו להעלאת חוסן המים העירוני

אדם טבע ודין לוקח חלק בפרוייקט השבת מי הנגר של עיריית רמת גן. הארגון מקדם ביחד עם העירייה גיבוש מדיניות מתמרצת לניהול מי הנגר ומניעת הצפות, כחלק מההיערכות העירונית למשבר האקלים. איגום מי גשמים והשבתם למאגר מי התהום יכול לסייע להפחית את תלות משק המים בהתפלה, ולתרום לחוסן המים והאקלים של ישראל.

למאמר המלא

התנגדות לבניית מלונות בחוף לידו באשדוד

למרות התחזיות הצופות את עליית פני הים, למרות שטח החוף המצומצם המוקצה לציבור בחופי ישראל, למרות חוק החופים שאמור להגן על החופים שלנו מפני פיתוח חסר אחריות – עיריית אשדוד מקדמת בנייה של שני מלונות במרחק של כ-60 מטרים מקו המים בחוף לידו. אדם טבע ודין הגיש התנגדות לתוכנית להגדלת המלונות.

למאמר המלא