לוגו אדם טבע ודין

עתירה כנגד אתר קומפוסט טובלן – משואה

בקרבת היישוב משואה הממוקם בבקעת הירדן, מתלוננים התושבים על מטרדי ריח קשים וחריפים הנפלטים מאתר קומפוסט הפועל באזור. עמדתם של גורמי מקצוע היא שהקומפוסט המיוצר באתר אינו איכותי - קומפוסט המיוצר מפסולת אורגנית שמקורה בכל רחבי גוש דן.

בעתירה שהגשנו אנו מתנגדים להרחבת האתר, בטענה שהחברה המפעילה את האתר משנעת אליו פסולת ביתית לא ממויינת, שלא ניתן להפוך לקומפוסט, וטומנת את הפסולת בשטחי B ו-C בניגוד לחוק. עתירתנו נועדה למנוע הפיכה של אזור יהודה ושומרון למעין "חצר אחורית", בה מותר לכאורה לעשות דברים שאינם מקובלים בישראל.

במרכז המועצה האזורית בקעת הירדן, פועלים שלושה אתרי סילוק פסולת צמודים – שני אתרי קומפוסט ואתר טובלן, שהינו אתר הטמנה של פסולת מוצקה רגילה. הפסולת האורגנית שמגיעה לאתר לצורך ייצור קומפוסט, מקורה בהפרדה ראשונית של פסולת לא ממוינת במקור מאתר חירייה – כלומר זוהי רוב הפסולת האורגנית של גוש דן.

לאחרונה עלו טענות של אנשי מקצוע בתחום הפסולת כי הקומפוסט המיוצר באתר משואה אינו איכותי וכולל שאריות פלסטיק וזכוכית, וכן טענות מצד תושבי המועצה בנוגע למטרדי ריח קשים וחריפים הנפלטים מאתרי הפסולת. על רקע תוכנית הרחבה משמעותית של אתר הקומפוסט, שאושרה למרות התנגדויות שהגישו תושבי האזור, עתרנו בית המשפט המחוזי בירושלים.

מאחר שהקומפוסט המיוצר באתר משואה אינו איכותי ואינו בר שימוש, עדיין מדובר בפסולת שיש להטמין אותה – אולם מאחר שהיא מוגדרת כקומפוסט, החברה אינה נדרשת לשלם דמי הטמנה. למעשה, אנו טוענים כי החברה המפעילה את אתר טובלן משנעת אליו אלפי טונות של פסולת בלתי ממוינת, וככל הנראה טומנת אותם בשטחי B ו-C בניגוד לחוק. אנו טוענים כי האתר אינו מבצע את המנגנון הראוי שאמור להוות טיפול בקומפוסט ואף מרוויח מכך פטור מתשלום דמי הטמנה – למרות שהפסולת אכן נטמנת בפועל. מצב זה מהווה פגיעה בקידום טיפול נאות בפסולת אורגנית.

שמירה על מנגנון של הפיכת פסולת ביתית לקומפוסט, כך שיתאפשר להחזיר את החומר האורגני לאדמה, יהנה הכרחית לצורך טיפול נאות בפסולת ביתית. ניתן אף לומר כי מדובר באתגר הגדול והחשוב ביותר כיום בתחום הפסולת. התרמית שאתר הקומפוסט טובלן מהווה מרכיב מרכזי בה היא גורם שמעכב טיפול נאות בפסולת ביתית, כאשר נוצרת אשליה שהנושא מטופל ולכן אין צורך לקדם פתרון אחר בדחיפות. 

לכן, יש להפסיק זאת באופן מיידי ולדרוש טיפול אמיתי בפסולת האורגנית. 

נוסף על כך, העובדה כי מדובר באזור יהודה ושומרון, שאינו חלק ממדינת ישראל, מובילה לכך שהחקיקה הסביבתית שם לוקה בחסר. אנו סבורים שגם באזור הזה יש צורך בהגנה אפקטיבית על הסביבה, כך שלא ייווצר מצב מעוות כי פעולות שאינן חוקיות בשטח ישראל ינותבו לאזור זה.

עתירתנו נועדה למנוע הפיכה של אזור יהודה ושומרון למעין "חצר אחורית", בה מותר לכאורה לעשות דברים שאינם מקובלים בישראל.

מאמרים קשורים

דרישה להפסקה מיידית של הפגיעה בעצים מוגנים וערכי טבע בתע"ש רמת השרון

פנינו באופן דחוף אל מנהל רמ"י ואל מנכ"ל חברת אלביט בדרישה לעצירת עבודות בלתי-חוקיות לחישוף השטח וחיסול העצים והצמחייה במתחם תע"ש רמת השרון. העבודות מובילות לפגיעה אנושה במערכת אקולוגית נדירה, בעצים מוגנים ובערכי טבע

למאמר המלא