לוגו אדם טבע ודין
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

צדק תחבורתי

דוח צדק תחבורתי שלנו נכתב בשיתוף עם ארגון אזרחים למען הסביבה ומטרתו לקדם שוויון בנגישות בתחבורה בישראל - כך שהתועלות והמחירים הנובעים מהתחבורה בארץ יפוזרו באופן שווה בין אזורים גיאוגרפיים וקבוצות חברתיות.

צדק תחבורתי-סביבתי שואף לקדם מערך פתרונות להשגת נגישות לכלל האוכלוסייה, תוך מיזעור ההשלכות השליליות של התחבורה על הסביבה. למגמה זו יתרונות  חברתיים, סביבתיים וכלכליים, ביניהם שדרוג איכות החיים עבור אוכלוסיות התלויות בתחבורה ציבורית, עידוד המעבר של כלל האוכלוסייה לתחבורה מקיימת, הפחתת מפגעים כמו זיהום אויר ורעש וכן העלאת ההערכות לשינוי אקלים.

מכיוון שהבטחת צדק תחבורתי חיונית לכלכלת המדינה, להתפתחות השלמה ולרווחה של הפרט ולהבטחת זכויותיו, על המדינה להבטיח שירות של תחבורה ציבורית המבוסס על שירות שוויוני ללא אפליה הנועד לקדם את הנגישות של כל המשתמשים בו למשאבים המאפשרים את הגדלת יכולותיהם.

מצב התחבורה הציבורית בארץ בכי רע, מה שמתבטא באופן משמעותי באחוז המשתמשים הנמוך בתחבורה הציבורית, הן בתוך יישובים עירוניים והן בתנועה הבינעירונית. אולם, ישנן אוכלוסיות הסובלות עוד יותר מתחבורה ציבורית ברמה נמוכה, דווקא אוכלוסיות הנזקקות לשרות ציבורי זה עוד יותר מאחרות, ביניהן האוכלוסיה ביישובים הערבים.

דוח צדק תחבורתי שלנו נכתב בשיתוף עם ארגון אזרחים למען הסביבה ומטרתו לקדם שוויון בנגישות בתחבורה בישראל – כך שהתועלות והמחירים הנובעים מהתחבורה בארץ יפוזרו באופן שווה בין אזורים גיאוגרפיים וקבוצות חברתיות.

חלקו הראשון של המסמך עוסק בהצגת מהותו של "צדק תחבורתי", סוקר את המצב בארץ ומביא את הנעשה בעולם, הן הרגולציה הקיימת והן מקרי מבחן.

חלקו השני של המסמך סוקר את החלטות הממשלה מספר 922 ו-550, החלטות שנועדו להיטיב ואף להשוות את מצבם של היישובים הערבים בארץ ליהודים מבחינות רבות, ביניהן תחבורה. בחלק זה נסקרת התפתחות מדיניות ממשלתית בנושא זה, שבאה לידי ביטוי במטרות הפעילות הממשלתית ובתקציבים המופנים למימושה. הדגש בחלק זה הינו הביקורת על אופן מימוש החלטות הממשלה.

בחלקו השלישי של המסמך מובא סקר שטח צנוע אך רלוונטי, שנערך בשלושה יישובים ערבים בהשתתפות אחת האוכלוסיות הסובלות מהעדר צדק תחבורתי – הנשים. הסקר סייע לזקק מהם האמצעים הנדרשים לשינוי המצב הקיים, הן ברמת במדיניות והן לגבי אמצעים פרטניים יותר.

לסיכום מובאות המלצות הנוגעות לכלל הרבדים לעיל, הן אמצעים מומלצים לקידום על ידי המדינה והן אמצעים שהחברה האזרחית יכולה לנקוט בהם על מנת לזרז את מימוש השגת המטרה של "צדק תחבורת" לכלל האוכלוסיה,  בדגש אוכלוסיות מוחלשות, כדוגמת יישובים ערבים. האמצעים נחלקים לשינויים שבסמכות משרד התחבורה ומנהל התכנון, שינויי חקיקה וכן קריאה לשיתופי פעולה וערוב בעלי עניין.

אדם טבע ודין ואזרחים למען הסביבה רואים בפעילות לצדק תחבורתי עמוד תווך בסיסי להשגת צדק חברתי-סביבתי כולל ומקווים כי ההמלצות והמידע הכלול במסמך יסייעו להשגתו.

Print Friendly, PDF & Email
ישנן אוכלוסיות הסובלות עוד יותר מתחבורה ציבורית ברמה נמוכה, דווקא אוכלוסיות הנזקקות לשרות ציבורי זה עוד יותר מאחרות, ביניהן האוכלוסיה ביישובים הערבים.

מאמרים קשורים

חשוב, נכון?!

ישראל ממשיכה להתנהל בהפקרות אקלימית וסביבתית, ואנחנו פועלים כל העת לעיצוב המדיניות והחקיקה הסביבתית בישראל.

רק בעזרת תמיכתך נצליח לשנות את המציאות ולקדם היערכות אמיתית לנזקים.

דילוג לתוכן