תחבורה, עירוניות, קיימות

החל משנות ה-70 של המאה ה-20 ישנה עליה משמעותית של שימוש ברכב פרטי בישראל. בתקופה זו, אחוז התושבים המשתמשים בתחבורה ציבורית צנח מ-64%  ל-27%. על אף ההשלכות השליליות של שימוש ברכב פרטי – כלכליות, חברתיות וסביבתיות – השימוש בו נמצא במגמת עלייה.

כך לדוגמא, רק ב-2015 נוספו רבע מיליון מכוניות חדשות על הכבישים.

העדפת הרכב הפרטי על פני התחבורה הציבורית מוסברת לעתים כתוצר בלתי נמנע של כוחות שוק, מגמות עולמיות והעדפה צרכנית. אולם בארצות מערביות ואחרות יש מעבר לפיתוח מוטה תחבורה ציבורית ולהגדלת ההשקעות בפיתוח מערך התחבורה הציבורית כחלק מהמדיניות להגברת השימוש בה במקום ברכב הפרטי.

עקב מצבה העגום של התחבורה הציבורית בישראל, תדמיתה בעיני הציבור, בפרט זו של האוטובוסים, הינה ירודה ביותר ורוב המשתמשים בתחבורה הציבורית עושים זאת בלית ברירה, עקב העדר יכולת לנהוג או להחזיק רכב. מדובר במגזרים “שקופים” עליהם נמנים קשישים, ילדים ונוער, נשים ובעלי מוגבלויות.

שעות העומס הפכו את המדינה לפקק ענק, בו מבוזבזות מאות אלפי שעות עבודה והמשק פועל בחוסר יעילות בולט. אם לא יחול מהפך תודעתי בקרב מקבלי ההחלטות ויחלו השקעות במערך תחבורה ציבורית, המשק עלול לסבול מהפסד נוסף של כ- 25 מיליארד שקלים לשנה ואורך קטעי העומס יוכפל. כל נוסע יבזבז בממוצע כ-60 דקות נוספות בכבישים!

עודכן: יולי 2016

שעות העומס הפכו את המדינה לפקק ענק, בו מבוזבזות מאות אלפי שעות עבודה והמשק פועל בחוסר יעילות בולט.

מאמרים קשורים

חוק ההסדרים – חקיקה הרסנית לסביבה

גם השנה, אישור תקציב המדינה על ידי הכנסת יהיה כפוף לקידום חקיקת חוק ההסדרים. חקיקת ההסדרים הממשלתית המקודמת השנה כוללת שורת צעדים הרסניים ותקדימיים, אשר יפגעו אנושות בהגנה החוקתית שחלה על הסביבה ובריאות הציבור.

למאמר המלא

כיכר אתרים – האם הכיכר תישאר פתוחה לציבור או שתעבור לידיים פרטיות?

הגשנו התנגדות לתכנית מתאר מקומית שעתידה להפוך את שטח כיכר אתרים בתל אביב משטח ציבורי לפרטי, אשר יכלול שני מגדלים רבי קומות שייעודם תיירות ומגורים. הפיכתה של הכיכר לשטח פרטי היא ניסיון להפריט את המרחב הציבורי ואת החופים, והוא ייפגע בשימוש של הציבור בכיכר.

למאמר המלא