לוגו אדם טבע ודין
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

לכולנו מגיעה תחבורה ציבורית טובה יותר

הצטרפו אלינו בקריאה למשרד התחבורה לשנות את סדרי העדיפות ואת נהלי התכנון ולקדם קודם כל מערך אוטובוסים משולב, עירוני ובינעירוני, מבוסס על רשת שלמה של נתיבי העדפה!

חתימה על העצומה

הוסיפו את קולכם למאבק

לכולנו מגיעה תחבורה ציבורית טובה יותר

התחבורה הציבורית הינה שרות ציבורי, שכולם זכאים לקבלו בדומה לזכויות בסיסיות אחרות כמו חינוך או שרותי בריאות. שנים של הזנחת שרות זה והעדר מדיניות בנושא זה הובילו למצב הקיים, בו תושבי המדינה תלויים ברכב הפרטי ואינם משתמשים באופן משמעותי בתחבורה הציבורית, בניגוד למדינות אחרות בעולם.

במצב הקיים סובלת החברה כולה מעומס אדיר בדרכים, מפגעי זיהום אויר ורעש, אובדן שעות עבודה ופנאי, וכן מאי שיוויון חברתי. אי השיוויון נובע הן מיתרונם של בעלי הרכב והרשיון והן מפיתוח תחבורה בעיקר עבור רכב פרטי ובעיקר במרכז הארץ.

עשרות שנים של הפקרת התחבורה הציבורית בהשקעות נמוכות, העדר מדיניות ברורה, מחסור בתכניות לרשת ארצית של תחבורה ציבורית והעדר תכנון מוטה תחבורה ציבורית. הנפגעים העיקריים מהמצב הקיים הם דווקא משתמשי התחבורה הציבורית, חסרי הרשיון או חסרי הרכב – המגזרים החלשים באוכלוסייה, שהתחבורה הקיימת אינה מותאמת לצורכיהם או שאינם יכולים להשתמש בה.

אנחנו מציעים אמצעים לשינוי אחד החסמים העיקריים בפני מעבר הציבור מרכב פרטי לתחבורה ציבורית והוא הצורך של הטמעת התחבורה המקיימת בהליכי התכנון ובחשיבה התכנונית לטווח רחוק, מה שיעצב את איכות חיינו בטווח הבינוני ובעתיד.

כלומר, יש לקשור באופן מיידי ואחיד בין מדיניות והליכי תכנון ופיתוח לבין מימוש התחבורה הציבורית כשרות ציבורי בסיסי.

מבחינה סביבתית, הטמעת אמצעים אלו תבטיח התייחסות של הממשלה ומוסדות נוספים למשבר האקלים, כאשר מצד אחד נדרש לקדם פעולות שיבטיחו את הגברת החוסן הלאומי ומצד שני לשנות באופן מיידי את מגמת "עסקים כרגיל" ומעבר לתכנון משולב תחבורה מקיימת ולכלכלה דלת פחמן כחלק מהמאבק לאיפוס פליטות של גזי חממה.

סקטור התחבורה אחראי ל-20% מסך פליטת גזי החממה בישראל!

הצטרפו אלינו לשנות את התכנון והפיתוח ולבסס כל מקום על תחבורה ציבורית שתשרת אותנו מדלת לדלת ובמקביל לבטל תכניות הרסניות של שכונות מגורים ואזורי תעסוקה מנותקים מתחבורה ציבורית יעילה!

Print Friendly, PDF & Email

איך עוד אנחנו פועלים בנושא

דילוג לתוכן