donate button
youtube
twitter
facebook

ועדת חקירה ממלכתית לבז"ן

הגיע הזמן להפסיק לכבות שריפות בבז"ן ולטפל במקור הבעיה. לשם כך פנינו לראש הממשלה בדרישה להקים ועדת חקירה ממלכתית שתיכנס לעובי הקורה בכל הנוגע להתנהלות של בז"ן מול המדינה, ולהיפך. זה חייב לקרות עכשיו לפני יישום התכנית להרחבת בז"ן והתכנית שתציב ליד המפעל המסוכן חוות מכלים של חומרים מסוכנים.

 

להצטרפות לקריאה שלנו לראש הממשלה - חתמו על העצומה

חושפים את שווי מפעלי ים המלח

החשבת הכללי במשרד האוצר, מיכל עבאדי-בויאנג'ו בדקה את שווי הנכסים של מפעלי ים המלח, לקראת סיום הזיכיון שלהם בשנת 2030 - אך החליטה שלא לפרסם את המספרים.

 

פנינו אליה בדרישה לשקיפות ולפרסום הנתונים השונים. ים המלח הוא משאב של כולנו!

מגבילים את הפוספין הקטלני

הגשנו עתירה לבג"ץ נגד משרד הבריאות, משרד החקלאות והמשרד להגנת הסביבה במטרה להגביר את הפיקוח על המכירה והשימוש בחומר ההדברה המסוכן והקטלני "פוספין" ולהגביל את מכירתו.

 

הדברה לא חוקית שנעשתה לפני כשלוש שנים בירושלים הביאה למותן של אביגיל ויעל גרוס, בנות שנה וחצי וארבע.

עבור לתוכן העמוד