ניצחון במאבק לפינוי התחנה המרכזית

בעקבות עתירת אדם טבע ודין לבג"ץ, הודיעה תמר זנדברג, השרה להגנת הסביבה, כי היא מכריזה על אזור התחנה המרכזית בתל אביב כאזור נפגע זיהום אויר זאת על פי חוק אויר נקי. עקב כך תאלץ עיריית תל אביב להציג בתוך חצי שנה תכנית פעולה מסודרת.

באזור התחנה המרכזית ממוקמת תחנת ניטור אשר מפעילה חברת התחנה המרכזית בתל אביב. בתחנה נמדדו מספר מזהמי אוויר תחבורתיים, ובכללם חלקיקים נשימים עדינים (5.PM2) תחמוצות חנקן (NOx) וחנקן דו חמצני (NO2). על פי המדידות שבסמוך לתחנה המרכזית מתקבלים ערכי זיהום אוויר החורגים מהמותר על פי חוק אוויר נקי, וזאת במשך שנים רבות. זיהום אוויר זה, נובע מפליטות רבות של כלי רכב דיזל – אוטובוסים בעיקר ומוניות שירות, הכוללים חלקיקים ותחמוצות חנקן. חלקיקי דיזל הוגדרו על ידי ארגון הבריאות העולמי כמסרטנים ודאיים לאדם.

לפני כחצי שנה עתרנו לבג"ץ וביקשנו ממנו להורות לשרה להגנת הסביבה לנמק, מדוע היא אינה עושה שימוש בסמכותה מכוח חוק אוויר נקי ומכריזה על אזור התחנה המרכזית בתל אביב כאזור נפגע זיהום אוויר. בעתירה נכתב בין היתר כי "יש להורות לשרה להכריז על אזור התחנה המרכזית בתל אביב כאזור נפגע זיהום אויר. זאת, לאחר שפניות שלנו לשרה להפעיל את סמכותה על פי חוק אויר נקי  ולהכריז על האזור שסובל כבר שנים מחריגות חמורות במדד הזיהום אולם פניותינו – לא נענו". המדינה השיבה לעתירה כי משרד התחבורה ועיריית תל אביב-יפו מקדמים תכניות לפינוי הדרגתי של התחנה עד שנת 2026. על פי תכנית זו, עד סוף 2023 יוסטו קווי אוטובוסים למסופי תחבורה אחרים. 

ובכל זאת, ניכר כי הלחץ שהופעל על השרה עשה את שלו. השרה פרסמה להערות הציבור בחודש אוגוסט את טיוטת הכרזה על אזור נפגע זיהום אוויר לפי חוק אוויר נקי, התשס"ח-2008. בטיוטה נכתב כי התוכנית שגיבשו משרד התחבורה ועיריית תל אביב-יפו "מחייבת פירוט נוסף, וכן מחויבות ברורה של הצדדים הנוגעים לעניין… נדרש היה לקבוע אבני דרך מפורטות יותר להגעה ליעדים המצוינים בתוכנית, לרבות מעבר לתחבורה חשמלית בקווים החולפים בסמוך לתחנה המרכזית ויוצאים מהתחנה ומגיעים אליה, קביעת הגורמים האחראים ליישום כל אחד מהשלבים, וכן פירוט התקציבים הנדרשים ומקורם."

במכתב ששלחה לראש עיריית תל אביב רון חולדאי, כתבה השרה כי "לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים, לרבות המסמכים והמידע אודות הצעדים המתוכננים על ידי העירייה ועל ידי משרד התחבורה שעיקרם בהפחתת היקף הפעילות של התחבורה הציבורית המגיעה לאזור התחנה המרכזית בתל אביב, במטרה להוריד את זיהום האוויר הקשה באזור, מצאתי שיש מקום להפעיל את סמכותי לפי סעיף 11 לחוק אוויר נקי, התשס"ח – 2008 ולהכריז על אזור נפגע זיהום אוויר". היום, הוציא המשרד להגנת הסביבה הודעה כי ההכרזה תיחתם בימים הקרובים. משמעות הדבר היא כי לאחר שהשרה תחתום על הכרזה זו , תהיה עיריית תל אביב-יפו מחויבת להגיש תוכנית פעולה לנקיטת אמצעים לשיפור איכות האוויר בתוך שישה חודשים.

עו"ד עמית ברכה, מנכ"ל אדם טבע ודין, הגיב להכרזת השרה: "אנו מברכים את השרה על המהלך החשוב וההכרחי למען תושבי האזור ולמען צדק סביבתי ואקלימי"

עו"ד עמית ברכה מנכ"ל אדם טבע ודין: "אנו מברכים את השרה על המהלך החשוב וההכרחי למען תושבי האזור ולמען צדק סביבתי ואקלימי"

מאמרים קשורים

חוק ההסדרים – חקיקה הרסנית לסביבה

גם השנה, אישור תקציב המדינה על ידי הכנסת יהיה כפוף לקידום חקיקת חוק ההסדרים. חקיקת ההסדרים הממשלתית המקודמת השנה כוללת שורת צעדים הרסניים ותקדימיים, אשר יפגעו אנושות בהגנה החוקתית שחלה על הסביבה ובריאות הציבור.

למאמר המלא

כיכר אתרים – האם הכיכר תישאר פתוחה לציבור או שתעבור לידיים פרטיות?

הגשנו התנגדות לתכנית מתאר מקומית שעתידה להפוך את שטח כיכר אתרים בתל אביב משטח ציבורי לפרטי, אשר יכלול שני מגדלים רבי קומות שייעודם תיירות ומגורים. הפיכתה של הכיכר לשטח פרטי היא ניסיון להפריט את המרחב הציבורי ואת החופים, והוא ייפגע בשימוש של הציבור בכיכר.

למאמר המלא