עתרנו בדרישה לעצור את פרויקט פצלי השמן

בג”ץ קבע כי כל נושא הפקת נפט מ”פצלי השמן” ידון במוסדות התכנון.

אנחנו ממשיכים לפעול בזירה התכנונית במטרה להבטיח כי המיזם יבוצע רק לאחר בחינה מקצועית והקפדה על זהירות מרבית ומזעור הנזק הסביבתי והבריאותי הטמון בפרוייקט זה.

פנייה של תושבים – להצלת חבל עדולם 

תחילתה של העתירה, בפנייה של תושבי חבל עדולם למוקד הירוק של העמותה בשנת 2010. התושבים סיפרו על פרויקט להפקת נפט מ”פצלי השמן” המתוכנן להתבצע בסמוך לבתיהם ובלב השטח הפתוח, המשמש לטיולים ולתיירות כפרית.

לאחר בדיקה משפטית ותכנונית, התברר לנו כי הפרויקט מקודם ללא תכנית וללא תסקיר השפעה על הסביבה וכולל קידוח לעומק 300 מ’, חימום תת-הקרקע לטמפרטורה של 300 -350 מעלות צלזיוס ופליטת גזים רעילים לסביבה, כל זאת במטרה להפוך את פצלי השמן לדלקים. הגשנו את העתירה לבג”צ על מנת להבטיח כי  פרויקט ‘פצלי השמן’ המסוכן יבחן באופן הקפדני ביותר מבחינה סביבתית ובריאותית.

העתירה לבג”ץ –פצלי השמן סכנה לסביבה ולאדם

העתירה לבג”ץ נועדה לבטל את הרישיון שניתן לפרויקט הפקת נפט מ’פצלי השמן’ ללא תוכנית ובניגוד להוראות חוק התכנון והבניה. בעתירה ציינו כי מדובר בשיטת הפקה ניסיונית, שלא ברור מהי השפעתה על רמות זיהום האוויר ומי התהום, וכן כלל לא נלקחו בחשבון ההשפעות ההרסניות שלה לבריאות הציבור.

מטרה מרכזית נוספת של העתירה הייתה: לחייב את משרד התשתיות ואת החברה היזמית לבחון את הפרויקט באופן קפדני, מקצועי ומאוזן, בהתחשב במדיניות משק האנרגיה הישראלי, ובכפוף להליכים החוקיים המחייבים כל שינוי המתוכנן בפני השטח.

“לא יעלה על הדעת שבניה של קיוסק תחייב הליך תכנוני ובחינה מקיפה של התאמת הבניה למקום, בעוד שפיילוט להפקת נפט בלב שטחים סביבתיים רגישים ובסמוך לבתי מגורים, יאושר על ידי משרד התשתיות בלבד. מעבר לכך, הפרויקט מנוגד להתחייבויות הממשלה לשינוי משק האנרגיה הישראלי לייצור אנרגיות מתחדשות, התייעלות אנרגטית ולהפחתת גזי חממה. אסור היה לקדם את הפרויקט במסגרת ‘חוק הנפט’ מבלי שנעשתה תוכנית הכוללת שיתוף ציבור ותסקיר השפעה על הסביבה ומבלי לקחת בחשבון את ההשפעות ההרסניות לבריאות הציבור, לסביבה ולכלכלה המקומית”, מסביר עו”ד עמית ברכה, מנכ”ל העמותה.

הפרויקט מנוגד להתחייבויות הממשלה לשינוי משק האנרגיה הישראלי לייצור אנרגיות מתחדשות, התייעלות אנרגטית ולהפחתת גזי חממה.

מאמרים קשורים

חוק ההסדרים – חקיקה הרסנית לסביבה

גם השנה, אישור תקציב המדינה על ידי הכנסת יהיה כפוף לקידום חקיקת חוק ההסדרים. חקיקת ההסדרים הממשלתית המקודמת השנה כוללת שורת צעדים הרסניים ותקדימיים, אשר יפגעו אנושות בהגנה החוקתית שחלה על הסביבה ובריאות הציבור.

למאמר המלא

כיכר אתרים – האם הכיכר תישאר פתוחה לציבור או שתעבור לידיים פרטיות?

הגשנו התנגדות לתכנית מתאר מקומית שעתידה להפוך את שטח כיכר אתרים בתל אביב משטח ציבורי לפרטי, אשר יכלול שני מגדלים רבי קומות שייעודם תיירות ומגורים. הפיכתה של הכיכר לשטח פרטי היא ניסיון להפריט את המרחב הציבורי ואת החופים, והוא ייפגע בשימוש של הציבור בכיכר.

למאמר המלא

ההשלכות הקטלניות של הרפורמה המשפטית על איכות הסביבה

המציאות הדמוקרטית כפי שאנו מכירים אותה כיום, המספקת הגנה על זכויות אדם סביבתיות, תשתנה ללא היכר אם ההפיכה המשטרית תעבור. גם הזכות הבסיסית לסביבה ראויה לכל אדם תירמס יחד עם זכויות האדם האחרות.

אסור לתת יד להפיכה המשטרית! יחד נשמור על הדמוקרטיה