לוגו אדם טבע ודין
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

לאחר ההישג בבג"ץ – ממשיכים לפעול למען איכות האוויר באזור התחנה המרכזית בתל אביב

בהתאם לחובתה לפי החוק, לאחרונה פרסמה עיריית תל אביב-יפו את הצעתה לתכנית פעולה לשיפור איכות האוויר באזור התחנה המרכזית. אנו פרסמנו את הערותינו בנוגע לתכנית האמורה.

זוכרים את ההישג המשמעותי שלנו במאבק בזיהום האוויר באזור התחנה המרכזית בתל אביב? אם אתם צריכים תזכורת, בזכות העתירה שהגשנו (בג"ץ 1828/22), השרה הקודמת להגנת הסביבה, תמר זנדברג, הכריזה בצו תקדימי על אזור התחנה הרכזית בת"א כאזור נפגע זיהום אוויר, מכוח הסמכות המוקנית לה בחוק אוויר נקי. קדמו לכך שנים רבות שבהן נצפו חריגות חוזרות ונשנות מריכוזי המזהמים שנקבעו בתקן. החריגות הללו פגעו במשך שנים בבריאות התושבים ואיכות חייהם. נזכיר גם כי זיהום אוויר מוביל לתמותה עודפת של כ-2,500 אנשים מדי שנה בישראל!

בהתאם לחוק אוויר נקי – הכרזה על אזור כנפגע זיהום אוויר, מטילה על  הרשות המקומית שבשטחה מתקיים המפגע, בענייננו מדובר בעיריית תל אביב-יפו, להציג בתוך פרק זמן של חצי שנה תכנית פעולה לנקיטת אמצעים לשיפור איכות האוויר ובפרט להסדרה של התחבורה בתחומה.

והנה, לאחר מספר ארכות, לאחרונה פרסמה סוף סוף עיריית תל אביב-יפו את הצעתה לתכנית פעולה לשיפור איכות האוויר באזור התחנה המרכזית. הצוות המקצועי שלנו בחן את מסמכי התוכנית והגשנו מספר הערות על התוכנית האמורה:

  1. לאורך כל טיוטת התכנית, העירייה מכחישה את הזיהום והיקפו – אף על פי שהעניין כבר נשקל, הוכרע והובהר בהחלטת השרה. משכך, אין מקום לשוב ולערער על העובדות בתכנית הפעולה, שאמורה להיות עניינית בלבד. העובדה שעמדה זו מובאת במסגרת טיוטת התוכנית הינה חמורה ויש בה כדי לפגוע במקצועיות התוכנית ובהוצאתה לפועל.
  2. העירייה אינה מציינת לוחות זמנים לביצוע ופעולות קונקרטיות ומעשיות, כפי שנקבע בחוק. נוסף על כך, חסר ציון הגורם האחראי בעירייה על ביצוע פעולות להפחתת ומניעת הזיהום והחריגות, וכן את התקציב המוקצה לביצוען. קורא המסמך אינו יכול להבין מתי ואיך צעדים אלו יתבצעו והוא אף אינו יכול להבין שהעירייה מתכוונת לבצעם.
  3. העירייה מסירה את אחריותה ממספר תחומים וצעדים להפחתת הזיהום, כגון תכנון תחבורה ציבורית. עם זאת, לשון החוק קובעת בבירור כי הגורם האחראי להוביל, ליישם ולהוציא לפועל את הצעדים המפורטים בתכנית הוא הרשות המקומית שבתחומה מתקיים המפגע.

אנו נמשיך לעקוב אחר ההתפתחויות ונוודא שעיריית תל אביב עומדת בחובתה לצמצום והפחתת הזיהום המסוכן באזור התחנה המרכזית. זה לא הגיוני שבמשך שנים אחת הרשויות החזקות והעשירות ביותר בישראל תתעלם ממצוקת התושבים ולא תעשה דבר לצמצום וסילוק המפגע המתמשך הזה.

Print Friendly, PDF & Email
: הכרזה על אזור כנפגע זיהום אוויר, מטילה על הרשות המקומית שבשטחה מתקיים המפגע, בענייננו מדובר בעיריית תל אביב-יפו, להציג בתוך פרק זמן של חצי שנה תכנית פעולה לנקיטת אמצעים לשיפור איכות האוויר ובפרט להסדרה של התחבורה בתחומה.

מאמרים קשורים

חשוב, נכון?!

ישראל ממשיכה להתנהל בהפקרות אקלימית וסביבתית, ואנחנו פועלים כל העת לעיצוב המדיניות והחקיקה הסביבתית בישראל.

רק בעזרת תמיכתך נצליח לשנות את המציאות ולקדם היערכות אמיתית לנזקים.

דילוג לתוכן